De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIGITALE DUURZAAMHEID EN BEWAARSTRATEGIEEN “Alleen perkament is eeuwig te bewaren”

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIGITALE DUURZAAMHEID EN BEWAARSTRATEGIEEN “Alleen perkament is eeuwig te bewaren”"— Transcript van de presentatie:

1 DIGITALE DUURZAAMHEID EN BEWAARSTRATEGIEEN “Alleen perkament is eeuwig te bewaren”

2 “ …openbare archieven vormen de essentie van onze rechtstaat en een vitaal onderdeel van ons cultureel erfgoed. Een betrouwbare overheid heeft haar informatiehuishouden op orde. Zij kan verantwoorden welke informatie wordt bewaard en toegankelijk gemaakt voor burgers en professionals. Maar ook welke informatie om beheersmatige en juridische redenen wordt vernietigd”. Brief van OCW en BZK betreffende Selectie aanpak archieven aan de voorzitter der Tweede Kamer der Staten Generaal dd 17 december 2010

3 PROGRAMMA ARCHIEF 2020 EEN TOEKOMSTVAST ARCHIEF Betere en efficientere borging van duurzame toegankelijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid van digitale overheidsinformatie. Een landelijk dekkend network van aanbieders van duurzaam digitaal depot voor alle overheden is ontwikkeld en in gebruik genomen. Alle overheden zijn geinformeerd over wat nodig is voor aansluiting van hun informatiehuishouding op eenduurzaam digital depot en hebben implementatieplannen.

4 DE KERN VAN HET PROBLEEM Digitaal is anders dan papier Aanpassen van bewaarstrategieen op de digitale situatie Digitalisering is een mentalieitsverandering

5 DIGITAAL IS ANDERS DAN PAPIER Afhankelijk van hard- en software Snelle technologische ontwikkelingen Interactiviteit

6 BEWAARSTRATEGIEEN MIGRATIE VERSUS EMULATIE Overzetten van bestanden naar een ander formaat Duurzamer of geschikter Voorkeur voor een standaardformaat Oude applicatie toegankelijk houden om origineel bestand te kunnen lezen Behoud van functionaliteit en vorm Authenticiteit en integriteit

7 BEWAARSTRATEGIEEN MIGRATIE VERSUS EMULATIE Risico aantasten authenticiteit Standaard heeft geen eeuwige bewaar-garantie Niet altijd geschikte formaten Zelden eenmalig Technische haarbaarheid

8

9 MENTALITEITSVERANDERING Informatiemanagement is geintegreerd met bedrijfsprocessen Elke medewerker verantwoordelijk voor zijn eigen documentbeheer

10 TOT SLOT ”Alleen perkament is eeuwig te bewaren” Wegwerken van digitale achterstanden heeft een concreet doel, maar….. De onzekerheid van de technologische ontwikkelingen vereist een continue alertheid.

11 DAVID, Het digitaal archiveringssysteem: beheersinventaris, informatielagen en beslissingsmodel als uitgangspunt (Antwerpen, 2001). M. Berendse, Nationaal archief nu en over vijf jaar. Morgen is vandaag al verleden tijd (Den Haag, 2008). Informatie op orde. Kabinetsvisie op vindbare en toegankelijke overheidsinformatie (Den Haag, 2006). Raad voor Cultuur, Informatie: grondstof met toekomstwaarde. Contouren van een visie op de rol en betekenis van informatie (2008). Kamerbrief, “Selectieaanpak archieven”, 17 december 2010. Bijlage bij Kamerbrief, “ Waarderen en selecteren van archieven in het informatietijdperk”, 17 december 2010. http://nl.wikipedia.org/wiki/Perkament BRONVERMELDING


Download ppt "DIGITALE DUURZAAMHEID EN BEWAARSTRATEGIEEN “Alleen perkament is eeuwig te bewaren”"

Verwante presentaties


Ads door Google