De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding en Instructie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding en Instructie"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding en Instructie
Registratie & Verslag Inleiding en Instructie

2 Positie Maatschappelijk Werk?
Wat is Registratie?? Regas als voorbeeld Haat of Liefde??? Practicum als bron Positie Maatschappelijk Werk? De Opdrachten Werken met een WIKI

3 Practicum als bron Werken met een WIKI De Opdrachten

4 REGAS Instructie in week 1 en 2 kw 2 SubgroepWIKI’s bv.
Centrale WIKI De Opdrachten REGAS Instructie in week 1 en 2 kw 2 SubgroepWIKI’s bv. Practicum als bron van casuïstiek Helpdesk ondersteuning op verzoek Docenten Franka Fassotte en Cornelis Numan WK 7 EN 8 BEGELEIDINGSBIJEENKOMST één IN COMPUTERLOKAAL Registratieperiode tot eind 3e kwartaal Beoordeling en toekenning punten eind kw 3

5 Positie Maatschappelijk Werk?
Wat is Registratie?? Positie Maatschappelijk Werk? Haat of Liefde???

6 ASSOCIATIES BIJ HET BEGRIP REGISTRATIE?????

7 REGISTRATIE Overheid Verantwoording Vastleggen Professionaliteit
Marktwerking Zichtbaar maken Hard maken Profilering beroep Verzakelijking GELD Cliënt Management KREDIETCRISIS SIGNALERING

8 Maatschappelijk Werker
REGISTRATIE Verantwoording Professionaliteit GELD Marktwerking Maatschappelijk Werker Profilering beroep Management Cliënt? SIGNALERING Verzakelijking Overheid

9 Subgroepen zelf maken en WIKI aanmaken In subgroep van vier studenten
Opdrachten 1,2 en 6 Subgroepen zelf maken en WIKI aanmaken In subgroep van vier studenten Bedoeling: Je op de hoogte stellen van en je verhouden tot de impact van “Registratie” in het MW

10 Kleine Historie Overheid de enige, of in ieder geval de belangrijkste financier van welzijnsinstellingen Bezuinigingen De overheid verlangde van de instellingen een verantwoording van de besteding van subsidiegelden. Jaarlijks kwantitatieve gegevens van instellingen

11 Kleine Historie 2 Instellingen gaan over op een bedrijfsmatige aanpak.
De verzakelijking doet zijn intrede. Hulpverlening wordt vertaald in producten die afgezet moeten worden op een markt. De opmars van de informatietechnologie brengt standaarden en registratiesystemen

12 Ervaringen Alle aspecten van hulpverlening te definiëren,
Kwalitatieve gegevens Praktijk hiervoor toch nog te complex Cliëntregistratiesystemen waarmee kwantitatieve gegevens geleverd worden die subsidiegevers vragen

13 Praktijk Effectiviteit van het werk meten
Werkers voeren de gevraagde gegevens echter met tegenzin in, Dilemma: mw probeert dichter bij de mensen te komen t.o. Verzakelijking/bedrijfsmatig/marktgericht werken

14 Drie Strategieën een op het primaire proces gerichte registratie, een mix van informatie die voor werkers en voor het management van belang is, Effectiviteit en efficiëntie,het gebruik en de bruikbaarheid van de geboden voorzieningen vast te stellen. (kan het goedkoper en sneller?)

15 Problemen de sluipende en steeds verder voortschrijdende inperking van de handelingsruimte van professionals De praktijk waar de maatschappelijk werker mee te maken heeft is complexer dan in protocollen te vatten is.

16 Kansen Het is onverminderd van belang dat de beroepsgroep zich niet distantieert van registratie, maar er juist gebruik van maakt om het beroep beter te kunnen profileren De professionaliteit van de werker kan door harde gegevens (cijfers) worden aangetoond. Informatiebron van verder kwalitatief onderzoek

17 Doelen Verantwoording afleggen Efficiënter werken Trends waarnemen
Meten = Weten

18 Inhoudelijk WWW HH Wie ? Wat ? Wanneer? Hoeveel? Hoelang?

19 Kwaliteit Helpt het? Wat helpt en wat niet?

20 Taxatie Instrumenten Vragenlijsten/Checklists Scores

21 REGAS Ga dus met een kritische instelling in REGAS te werk
Zet je ervaringen om in een visie Zet je visie om in bruikbare alternatieven

22 DEMO’s Demootje WIKI Demootje REGAS (eerste indruk)


Download ppt "Inleiding en Instructie"

Verwante presentaties


Ads door Google