De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meldcode Kindermishandeling Presentatie Jeugd en Gezinsteams Cora Koopman Coördinator Regionale Aanpak Kindermishandeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meldcode Kindermishandeling Presentatie Jeugd en Gezinsteams Cora Koopman Coördinator Regionale Aanpak Kindermishandeling."— Transcript van de presentatie:

1 Meldcode Kindermishandeling Presentatie Jeugd en Gezinsteams Cora Koopman Coördinator Regionale Aanpak Kindermishandeling

2 Programma Welkom en inleiding Introductie-opdracht “Theorie kindermishandeling” Wet Meldcode Opdracht Wet meldcode Casuistiek Afsluiting

3 In het kort Kindermishandeling is het doen en laten van ouders, of anderen in soortgelijke positie ten opzichte van een kind, dat een ernstige aantasting of bedreiging vormt voor de veiligheid en het welzijn van het kind (Baartman, 2010)

4 Jeugdigen 0-18 jaar Per jaar worden 119.000 kinderen mishandeld. Per jaar overlijden 50 tot 80 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.

5 Stelling :waar of niet waar? Professionals zullen eerder bij het AMK melden dan mensen uit de omgeving.

6 Waar

7 Vormen van mishandeling Lichamelijke mishandeling: slaan, slingeren, gooien, schudden, knijpen, branden, vastbinden, onderdompelen. Psychische mishandeling: terroriseren, pesten, te hoge eisen stellen, schelden, vernederen, isoleren, afwijzen.

8 Verwaarlozing: Lichamelijke verwaarlozing: tekort aan : voeding, kleding, slaap, onderdak, medische zorg, hygiëne. Affectieve, emotionele verwaarlozing: afwijzen, isoleren, negeren, onverschilligheid. Tekort aan: steun, liefde, veiligheid, continuïteit, regels, toezicht, sociaal-medische en psych.zorg

9 Seksueel misbruik incest, verleiden tot handelingen. pornograferen, dwingen/verleiden tot handelingen, aanranden, verkrachten, prostitutie, loverboys.

10 1 april 2015

11 Signalen somber, lusteloos, in zichzelf gekeerd slaapstoornissen schrikken bij aangeraakt worden plotselinge gedragsverandering (stiller, extra druk, stoer) vastklampen of abnormaal afstand houden isolement tegenover leeftijdgenoten Let op: deze signalen kunnen ook op andere problematiek wijzen.

12 Gevolgen van kindermishandeling, een mensenleven lang Hechtingsstoornis Belemmerde / bedreigde ontwikkeling Negatief zelfbeeld Negatief mensbeeld Psychiatrische problemen Ontwikkelingsachterstanden Lichamelijk letsel

13 1 juli 2013 :Wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Vijfstappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

14 Voor wie De verplichte meldcode betreft alle geweld in afhankelijkheidsrelaties: kindermishandeling, huiselijk geweld, seksueel geweld, ouder(en)- mishandeling, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. De wet geldt voor de sectoren: gezondheidszorg onderwijs kinderopvang maatschappelijke ondersteuning jeugdzorg justitie

15 Doel meldcode: Voorkomen of voortijdig stoppen van kindermishandeling Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

16 De meldcode Verplicht om meldcode te gebruiken maar geen meldplicht Veel organisaties werken al met een meldcode. Uit onderzoek blijkt dat het werkt: professionals grijpen 3x zoveel in bij gebruik van een meldcode. Transparante houding naar ouders. Ouders bij alle stappen betrekken.

17 Verplichting voor organisaties Implementatie van de meldcode Expliciet benoemen wie welke stappen moet doorlopen. Deskundigheidsbevordering personeel dmv scholing en trainingen in het signaleren en handelen. Vastleggen hoe medewerkers moeten omgaan met (vermoedelijk) vertrouwelijke gegevens. Aanbeveling: Aanstellen van een aandachtsfunctionaris

18 Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

19 Stap 1: in kaart brengen van signalen Wat zie je, merk je concreet? Registreren

20 Meldcode stap 2: collegiale consultatie en zo nodig raadplegen AMK Overleg in multidisciplinair team (?) Advies aanvraag bij AMK (anoniem); Registreren

21 Meldcode stap 3: Gesprek met de ouder Gesprek met ouders over de signalen en voorgaande stappen. Advies; voorbereiden met aandachtsfunctionaris. Registreren

22 Meldcode stap 4: weging van de signalen Taxeren van de ernst van de signalen Bij twijfel overleg met het AMK

23 Stap 5: Beslissen A Hulp organiseren Bespreek de zorgen met de ouder Door verwijzen naar passende hulp Monitor of ouder en kind hulp krijgen Volg het kind B Melden bij het AMK Melden en bespreken met de ouder OF

24 Handelingsprotocol: http://handelingsprotocolhm.nl/

25 Overzicht stappen In de linkerbalk in het donkergroen de stappen van de meldcode, in het lichtgroen achtergrond informatie


Download ppt "Meldcode Kindermishandeling Presentatie Jeugd en Gezinsteams Cora Koopman Coördinator Regionale Aanpak Kindermishandeling."

Verwante presentaties


Ads door Google