De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Stadhuis Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Stadhuis Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen."— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Stadhuis Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen

2 29 augustus 2005stichting Leergeld Zoetermeer2 Opbouw presentatie Kennismaken Doel deze bijeenkomst Probleemstelling Wat doet Leergeld en waarom Voorbeelden Landelijke organisatie Leergeld Landelijk comité van aanbeveling Financiën Conclusies en afspraken

3 29 augustus 2005stichting Leergeld Zoetermeer3 Voorstellen Bestuursleden Stichting Leergeld Zoetermeer Constant LindemanVoorzitter Frits BrouwersSecretaris Kees GordijnPenningmeester Fieke HaakLid Jan HulseboschLid Joop BogaersCoördinator Riet van de CampConceptmanager

4 29 augustus 2005stichting Leergeld Zoetermeer4 Kort CV Voorzitter SLZ Ruim 40 jaar div. managementfuncties Telecom Ruim 10 jaar voorzitter PV en Ondernemingsraad Daarna o.m.: Voorzitter/vertegenwoordiger CNV Haaglanden Per eind 2005 10 jaar lid-DB KvK Haaglanden Ruim 3 jaar directeur ANWB-VVV Zoetermeer Ruim 2 jaar directeur marketing en communicatie bij integratiebedrijf Inter Elan Projecten - Diversity Lid Commissie WZI gemeente Zoetermeer Lid Commissie Onderwijs-Bedrijfsleven Zoetermeer Leeftijd 69+ (2 kinderen, waarvan 2 op ID College)

5 29 augustus 2005stichting Leergeld Zoetermeer5 Doel deze bijeenkomst De gemeente Zoetermeer, in casu de Wethouder voor Verkeer en Vervoer, Financiën en Belastingen, en Sociale zaken Dr. Edo Haan, informeren over nut en noodzaak van de (in oprichting zijnde) Stichting Leerwerk Zoetermeer en te komen tot bevredigende afspraken. Het motto is alle leerplichtige kinderen in Zoetermeer gelijke kansen te verschaffen.

6 29 augustus 2005stichting Leergeld Zoetermeer6 Probleemstelling Van de 24.000 leerplichtige kinderen in onze stad leven er tussen de 3.000-4.000 in een zogenaamd minima-gezin (13-16%). Daarnaast zijn er nog een onbekend aantal minderjarige kinderen van illegaal in Zoeter- meer woonachtige ouders. Beide categorieën leerplichtige kinderen zijn zonder extra hulp veelal niet in staat normaal te participeren in en buiten de school.

7 29 augustus 2005stichting Leergeld Zoetermeer7 Waarom (de naam) Leergeld? Waarom (extra geldelijke) steun verlenen? Deelname aan activiteiten buiten school is absoluut geen luxe, maar een noodzaak! Omdat kinderen veel leren als ze aan sociale activiteiten deelnemen. Maar ook omdat de maatschappij straks ‘leergeld’ zal moeten betalen als het armoede probleem niet reeds bij de bron (kinderen) wordt aangepakt.

8 29 augustus 2005stichting Leergeld Zoetermeer8 Rol Stichting Leergeld Leergeld ijvert voor het voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima gezinnen ten gevolge van armoede niet kunnen deelnemen aan het sociaal-maatschappelijke leven op en rond de school. Als deze kinderen niet kunnen deelnemen, dreigt voor hen sociale uitsluiting. Dat is slecht voor de betrokken kinderen en slecht voor de samenleving.

9 29 augustus 2005stichting Leergeld Zoetermeer9 Hoe werkt Leergeld? (a) Indien geen adequate hulp geboden, (b) bij het ontstaan van sociaal isolement of (c) bij uitsluiting; procedure als bij Leergeld een aanvraag binnenkomt: Analyse van desbetreffende financiële situatie Inventariseren recht op (aanvullende) voorzieningen Hulp verlenen bij het verkrijgen van die voorzieningen Aanvraag extra hulp relateren aan criteria Leergeld Indien nodig aanvullend financieel bijspringen Een renteloos voorschot, of een gift, of in natura Betaling bij voorkeur direct aan eindbestemming Duur behandeling van de aanvraag 2-3 weken Terugkoppeling en signaleringsfunctie naar Gemeente

10 29 augustus 2005stichting Leergeld Zoetermeer10 Organisatie Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland Leergeld Nederland Leergeld Den Haag Leergeld Tilburg Leergeld Arnhem Leergeld Helmond Leergeld Eindhoven Leergeld Zoetermeer Leergeld Vlissingen Leergeld Overige (19)

11 29 augustus 2005stichting Leergeld Zoetermeer11 Comité van aanbeveling SLN Margo Vliegenthart, oud-staatssecretaris VWS Dr. Rein Welschen, oud-burgemeester Eindhoven Drs. Huub v.d. Coolwijk, oud-CEO DaimlerChrysler Nederland Dr. Herman Wijffels, voorzitter SER Drs. Henry Hendriks, directievoorzitter Philips Electronics Nederland

12 29 augustus 2005stichting Leergeld Zoetermeer12 Voorbeeld 1: Wie betaalt mijn voetbalspullen? Schoolgaande kinderen uit minima-gezinnen zullen als gevolg van gewijzigde omstandigheden nog minder dan voorheen kunnen deelnemen aan activiteiten die voor anderen normaal zijn; zoals: Contributie voor de voetbalclub kan misschien nog net betaald worden, maar sportkleding of voetbalschoenen zitten er niet aan. Contributie voor de scouting kan wellicht nog net betaald worden, maar tenue en het jaarlijks kamp veelal niet.

13 29 augustus 2005stichting Leergeld Zoetermeer13 Voorbeeld 2: Wie betaalt mijn schooluitgaven? Veel kinderen groeien op in een armoedesituatie en kunnen als gevolg daarvan niet meedoen aan allerlei schoolse- en buitenschoolse activiteiten die voor andere kinderen heel normaal zijn! Zoals geld voor schoolboeken, anders mag een kind niet op school komen? Zoals geld voor overige schoolspulletjes? Zoals geld voor school- en studiereisjes? Zoals geld voor een veilige fiets om naar school en naar sport enz. te gaan? Zoals geld voor een internet-computer, enz?

14 29 augustus 2005stichting Leergeld Zoetermeer14 Financiën Om de Leergeld taken te kunnen uitvoeren is geld nodig. Een geoormerkt deel daarvan komt via Stichting Leergeld Nederland. Een belangrijk deel van de benodigde gelden moet lokaal worden geworven. Zoals bij regionale sponsoren van goede doelen, bedrijfsleven en gemeente.

15 29 augustus 2005stichting Leergeld Zoetermeer15 Conclusies, standpunten en afspraken Standpunt Wethouder? Leergeld Zoetermeer -aanvullend en ondersteunend- nodig en nuttig? Toestemming voor werven en werken met vrijwilligers die een uitkering genieten (plus ϵ 7,50/dagdeel)? Herplaatsingskandidaat in dienst als coördinator? Startsubsidie en huisvestingsmogelijkheden! Vertrouwensrelatie en tweerichting-communicatie met Sociale Dienst!

16 29 augustus 2005stichting Leergeld Zoetermeer16 Sluiting Bedankt voor uw tijd en de mogelijkheid tot het voeren van dit gesprek. We vertrouwen op de nodige ondersteuning en een goede werkrelatie met de GSD. We menen hierdoor de Gemeente en de kinderen van minima-gezinnen in Zoetermeer een goede dienst te bewijzen!

17 29 augustus 2005stichting Leergeld Zoetermeer17 Meer weten? Mocht u naar aanleiding van deze presentatie interesse hebben om meer te weten over Stichting Leergeld Nederland, neem dan contact op met: Leergeld Nederland, Postbus 178, 5000 AD Tilburg Telefoon: 013 - 545 16 56 Fax: 013 – 545 03 31 E-mail: info@ leergeld.nl en/of zie: www.leergeld.nl Voor Leergeld Zoetermeer, neem contact op met: Secretariaat, Raminhout 55, 2719 KM Zoetermeer, tel/fax: 079-361 74 72 E-mail: leergeldzoetermeer@ casema.nl


Download ppt "Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Stadhuis Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen."

Verwante presentaties


Ads door Google