De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Leergeld Zoetermeer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Leergeld Zoetermeer"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Leergeld Zoetermeer
Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Stadhuis

2 stichting Leergeld Zoetermeer
Opbouw presentatie Kennismaken Doel deze bijeenkomst Probleemstelling Wat doet Leergeld en waarom Voorbeelden Landelijke organisatie Leergeld Landelijk comité van aanbeveling Financiën Conclusies en afspraken 29 augustus 2005 stichting Leergeld Zoetermeer

3 Voorstellen Bestuursleden Stichting Leergeld Zoetermeer
Constant Lindeman Voorzitter Frits Brouwers Secretaris Kees Gordijn Penningmeester Fieke Haak Lid Jan Hulsebosch Lid Joop Bogaers Coördinator Riet van de Camp Conceptmanager 29 augustus 2005 stichting Leergeld Zoetermeer

4 stichting Leergeld Zoetermeer
Kort CV Voorzitter SLZ Ruim 40 jaar div. managementfuncties Telecom Ruim 10 jaar voorzitter PV en Ondernemingsraad Daarna o.m.: Voorzitter/vertegenwoordiger CNV Haaglanden Per eind jaar lid-DB KvK Haaglanden Ruim 3 jaar directeur ANWB-VVV Zoetermeer Ruim 2 jaar directeur marketing en communicatie bij integratiebedrijf Inter Elan Projecten - Diversity Lid Commissie WZI gemeente Zoetermeer Lid Commissie Onderwijs-Bedrijfsleven Zoetermeer Leeftijd 69+ (2 kinderen, waarvan 2 op ID College) 29 augustus 2005 stichting Leergeld Zoetermeer

5 stichting Leergeld Zoetermeer
Doel deze bijeenkomst De gemeente Zoetermeer, in casu de Wethouder voor Verkeer en Vervoer, Financiën en Belastingen, en Sociale zaken Dr. Edo Haan, informeren over nut en noodzaak van de (in oprichting zijnde) Stichting Leerwerk Zoetermeer en te komen tot bevredigende afspraken. Het motto is alle leerplichtige kinderen in Zoetermeer gelijke kansen te verschaffen. 29 augustus 2005 stichting Leergeld Zoetermeer

6 stichting Leergeld Zoetermeer
Probleemstelling Van de leerplichtige kinderen in onze stad leven er tussen de in een zogenaamd minima-gezin (13-16%). Daarnaast zijn er nog een onbekend aantal minderjarige kinderen van illegaal in Zoeter-meer woonachtige ouders. Beide categorieën leerplichtige kinderen zijn zonder extra hulp veelal niet in staat normaal te participeren in en buiten de school. 29 augustus 2005 stichting Leergeld Zoetermeer

7 Waarom (de naam) Leergeld?
Waarom (extra geldelijke) steun verlenen? Deelname aan activiteiten buiten school is absoluut geen luxe, maar een noodzaak! Omdat kinderen veel leren als ze aan sociale activiteiten deelnemen. Maar ook omdat de maatschappij straks ‘leergeld’ zal moeten betalen als het armoede probleem niet reeds bij de bron (kinderen) wordt aangepakt. 29 augustus 2005 stichting Leergeld Zoetermeer

8 Rol Stichting Leergeld
Leergeld ijvert voor het voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima gezinnen ten gevolge van armoede niet kunnen deelnemen aan het sociaal-maatschappelijke leven op en rond de school. Als deze kinderen niet kunnen deelnemen, dreigt voor hen sociale uitsluiting. Dat is slecht voor de betrokken kinderen en slecht voor de samenleving. 29 augustus 2005 stichting Leergeld Zoetermeer

9 stichting Leergeld Zoetermeer
Hoe werkt Leergeld? (a) Indien geen adequate hulp geboden, (b) bij het ontstaan van sociaal isolement of (c) bij uitsluiting; procedure als bij Leergeld een aanvraag binnenkomt: Analyse van desbetreffende financiële situatie Inventariseren recht op (aanvullende) voorzieningen Hulp verlenen bij het verkrijgen van die voorzieningen Aanvraag extra hulp relateren aan criteria Leergeld Indien nodig aanvullend financieel bijspringen Een renteloos voorschot, of een gift, of in natura Betaling bij voorkeur direct aan eindbestemming Duur behandeling van de aanvraag 2-3 weken Terugkoppeling en signaleringsfunctie naar Gemeente 29 augustus 2005 stichting Leergeld Zoetermeer

10 Organisatie Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland
Den Haag Leergeld Tilburg Leergeld Arnhem Leergeld Zoetermeer Leergeld Eindhoven Leergeld Helmond Leergeld Vlissingen Leergeld Overige (19) 29 augustus 2005 stichting Leergeld Zoetermeer

11 Comité van aanbeveling SLN
Margo Vliegenthart, oud-staatssecretaris VWS Dr. Rein Welschen, oud-burgemeester Eindhoven Drs. Huub v.d. Coolwijk, oud-CEO DaimlerChrysler Nederland Dr. Herman Wijffels, voorzitter SER Drs. Henry Hendriks, directievoorzitter Philips Electronics Nederland 29 augustus 2005 stichting Leergeld Zoetermeer

12 Voorbeeld 1: Wie betaalt mijn voetbalspullen?
Schoolgaande kinderen uit minima-gezinnen zullen als gevolg van gewijzigde omstandigheden nog minder dan voorheen kunnen deelnemen aan activiteiten die voor anderen normaal zijn; zoals: Contributie voor de voetbalclub kan misschien nog net betaald worden, maar sportkleding of voetbalschoenen zitten er niet aan. Contributie voor de scouting kan wellicht nog net betaald worden, maar tenue en het jaarlijks kamp veelal niet. 29 augustus 2005 stichting Leergeld Zoetermeer

13 Voorbeeld 2: Wie betaalt mijn schooluitgaven?
Veel kinderen groeien op in een armoedesituatie en kunnen als gevolg daarvan niet meedoen aan allerlei schoolse- en buitenschoolse activiteiten die voor andere kinderen heel normaal zijn! Zoals geld voor schoolboeken, anders mag een kind niet op school komen? Zoals geld voor overige schoolspulletjes? Zoals geld voor school- en studiereisjes? Zoals geld voor een veilige fiets om naar school en naar sport enz. te gaan? Zoals geld voor een internet-computer, enz? 29 augustus 2005 stichting Leergeld Zoetermeer

14 stichting Leergeld Zoetermeer
Financiën Om de Leergeld taken te kunnen uitvoeren is geld nodig. Een geoormerkt deel daarvan komt via Stichting Leergeld Nederland. Een belangrijk deel van de benodigde gelden moet lokaal worden geworven. Zoals bij regionale sponsoren van goede doelen, bedrijfsleven en gemeente. 29 augustus 2005 stichting Leergeld Zoetermeer

15 Conclusies, standpunten en afspraken
Standpunt Wethouder? Leergeld Zoetermeer -aanvullend en ondersteunend- nodig en nuttig? Toestemming voor werven en werken met vrijwilligers die een uitkering genieten (plus ϵ 7,50/dagdeel)? Herplaatsingskandidaat in dienst als coördinator? Startsubsidie en huisvestingsmogelijkheden! Vertrouwensrelatie en tweerichting-communicatie met Sociale Dienst! 29 augustus 2005 stichting Leergeld Zoetermeer

16 stichting Leergeld Zoetermeer
Sluiting Bedankt voor uw tijd en de mogelijkheid tot het voeren van dit gesprek. We vertrouwen op de nodige ondersteuning en een goede werkrelatie met de GSD. We menen hierdoor de Gemeente en de kinderen van minima-gezinnen in Zoetermeer een goede dienst te bewijzen! 29 augustus 2005 stichting Leergeld Zoetermeer

17 stichting Leergeld Zoetermeer
Meer weten? Mocht u naar aanleiding van deze presentatie interesse hebben om meer te weten over Stichting Leergeld Nederland, neem dan contact op met: Leergeld Nederland, Postbus 178, 5000 AD Tilburg Telefoon: Fax: 013 – leergeld.nl en/of zie: Voor Leergeld Zoetermeer, neem contact op met: Secretariaat, Raminhout 55, 2719 KM Zoetermeer, tel/fax: casema.nl 29 augustus 2005 stichting Leergeld Zoetermeer


Download ppt "Stichting Leergeld Zoetermeer"

Verwante presentaties


Ads door Google