De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie zijn wij?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie zijn wij?."— Transcript van de presentatie:

1 Wie zijn wij?

2 Het ontstaan van Stichting Leergeld Nederland
Eind jaren ’90 in enkele steden opgestart Doorbraak door betrokkenheid van Philips Electronics Nederland VSB en Oranje Fonds dragen ook steentje bij Februari 2006: Oprichting Stichting Leergeld Haarlemmermeer Juni : Operationeel met als missie: Voor alle kinderen gelijke kansen! Beter nu geld om te leren dan later duur leergeld betalen, ofwel ervaring opdoen nu is beter voor later!

3 Tussen wal en schip. Eigen schuld, dikke bult
Tussen wal en schip? Eigen schuld, dikke bult? Sociale uitsluiting bij kinderen? Leergeld nu, of leergeld later? Verborgen armoede, echte armoede? Maatschappelijke verlichting of overheidstaak? Maatschappelijk verantwoord ondernemen? Kind nooit schuldig aan thuissituatie Overheid en private initiatieven? Doelmatig, direct en eenvoudig. Goede doelen sector ANBI

4 Stichting Leergeld Haarlemmermeer
Statistieken wijzen uit dat het in de Haarlemmermeer om ruim kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar gaat Deze kinderen – in de greep van armoede – kunnen NIET met andere kinderen meedoen Verwachting is dat door de economische crisis de armoede zal toenemen Leren en meedoen is in deze ontwikkelingsperiode essentieel Bij uitsluiting raken deze kinderen in een sociaal isolement

5 Schoolactiviteiten Sportclub Vereniging Kunstzinnige vorming
Waarvoor? Schoolactiviteiten Sportclub Vereniging Kunstzinnige vorming

6 Hoe werkt onze stichting
Onze stichting werkt met vrijwilligers in alle lagen van de organisatie Wanneer gezinnen met ons contact opnemen worden zij bezocht door een intermediair Er wordt een analyse van de behoeftes en financiële situatie van het gezin gemaakt Wij houden daarbij rekening met eventuele gemaakte schulden Er wordt altijd onderzocht of gezinnen gebruik kunnen maken van de voorliggende voorzieningen Zij krijgen voorlichting en hulp om in contact te komen met de afdeling Bijzondere Bijstand van de Gemeente Haarlemmermeer Aanvullend op de bestaande vergoedingen biedt Stichting Leergeld hulp

7 Hoe wordt aanvraag behandeld?
Aanvraag komt binnen via website , telefoon en antwoordkaart De aanvragen worden verdeeld onder de intermediairs Binnen twee weken wordt afspraak gemaakt voor huisbezoek Aanvraag formulier wordt ingevuld, daaruit wordt duidelijk voor welke vergoeding klant in aanmerking wil komen De intermediair verwerkt de gegevens in een rapportage en stuurt deze informatie naar kantoor De gegevens worden verwerkt in het registratie systeem Zo nodig worden de aanvragen besproken in beoordelingsvergadering Vervolgens ontvangt de klant een brief met het besluit over de aangevraagde vergoeding (sport, cultuur, school) Tot slot worden de kosten betaald (meestal rechtstreeks aan de organisaties als verenigingen, Pier K en scholen)

8 Kort overzicht van criteria
Leeftijd van de kinderen 4-18 jaar Maximale vergoeding per kind per 12 maanden € 300,00 Woonachtig in Haarlemmermeer Inkomen ouders: maximaal 110% van de bijstandsnorm We houden rekening met schulden/aflossingsverplichtingen Verwijzen naar voorliggende voorzieningen van de Gemeente Aanvulling op onderwijskosten als ouderbijdrage, schoolreisje, bijles (in overleg met de school) Buitenschoolse activiteiten: zwemlessen, andere sporten, cultuur Materiële zaken: fietsen, computer, leermiddelen voor vakopleiding

9 Welke hulp? Voor zwemles (diploma A en B) hebben wij afspraken met alle Sport Plaza’s in de Haarlemmermeer Vergoedingen voor deelname aan diverse sporten in de vorm van tenue, contributie etc. Vergoeding van vervoersmogelijkheden (fiets, eventueel OV) Vergoeding voor culturele activiteiten als dans, muziek etc. Voor schoolwerkzaamheden een computer ter beschikking stellen Dit zijn hulpvormen die wij onder meer hebben verleend na goedkeuring door de beoordelingscommissie

10 Wat betekent Leergeld voor
Doorverwijzen van gezinnen die ook recht hebben op hulp van de gemeente (voorliggende voorzieningen Bijzondere Bijstand) Overleg met ambtenaren en wethouder over het bijstandsbeleid Gemeente maak gebruik van onze kennis en know how! Samen staan we nog sterker!

11 Nu meedoen is straks meetellen !

12 Fondsen werven blijft belangrijk
Aanvullende uitkeringen aan kinderen Hiervoor eigen middelen op peil houden Door werving van sponsoren en donateurs Organiseren van evenement in groter verband opbrengst voor Leergeld Fondsen uit verschillende bronnen zijn daarvoor noodzaak Mooie opbrengst 2012 Rabobank Bloeiende Ledenbank actie Opbrengst verkoop CD koor Odysee Spontane donaties van particulieren Voor alle kinderen gelijke kansen!!

13 Zo kunt u ons bereiken Stichting Leergeld Haarlemmermeer Postbus 600
2130 AP Hoofddorp Leergeld Haarlemmermeer

14 Heeft u nog vragen?


Download ppt "Wie zijn wij?."

Verwante presentaties


Ads door Google