De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Leergeld Zoetermeer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Leergeld Zoetermeer"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Leergeld Zoetermeer
Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Probusclub Zoetermeer De Graanschuur, 30 augustus 2006

2 Stichting Leergeld Zoetermeer
Inhoud presentatie Kennismaking Leergeld-bestuur Probleemschets Missie en werkwijze Kerngetallen doelgroep Middelen (beschikbaar en nog nodig) Hoe ver zijn we al Wat kunt u betekenen Vragen en afsluiting 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

3 Stichting Leergeld Zoetermeer
Kort CV voorzitter LgZ Management- en bestuursfuncties ITT en Alcatel Directeur ANWB-VVV Zoetermeer Directeur marketing en communicatie Inter Elan Projecten Bestuurder/ondervoorzitter KvK Haaglanden Diverse advies- en bestuursfuncties Vakvereniging CNV regio Haaglanden Adviescommissie WZI Zoetermeer Adviescommissie SOB Zoetermeer Ridder in de orde van Oranje Nassau 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

4 Stichting Leergeld Zoetermeer
Samenstelling Bestuur Stichting Leergeld Zoetermeer Onbezoldigd, enthousiast en breed maatschappelijk van samenstelling Constant Lindeman Voorzitter Frits Brouwers Secretaris Kees Gordijn Penningmeester Mariët Glotzbach Lid Jan Hulsebosch Lid Joop Bogaers Lid Jaap Boele Coördinator-Projectleider 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

5 Probleemschets Waar hebben we het over?
Van de circa leerplichtige kinderen (4 -18 jaar) in Zoetermeer (Primair- en Voortgezet Onderwijs) komen er anno 2006 tussen de en uit een zogenaamd minima-gezin (= 13-16%). Daarnaast zijn er nog een onbekend aantal minderjarige kinderen van illegaal in Zoetermeer woonachtige ouders. Doelgroep universum = kinderen 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

6 Probleemschets Wat zijn de consequenties?
Beide categorieën leerplichtige kinderen zijn zonder extra hulp veelal niet in staat om normaal te participeren in en buiten de school. Zij raken hierdoor veelal in een sociaal isolement en worden zo in hun toekomst-mogelijkheden beperkt. 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

7 Stichting Leergeld Missie Leergeld
Leergeld wil voorkomen dat deze kinderen ten gevolge van armoede, niet normaal kunnen deelnemen aan het sociaal-maatschappelijke leven op en rond de school. Als deze kinderen niet aan dit schoolleven kunnen deelnemen, dreigt voor hen sociale uitsluiting. Dit kan resulteren in vroegtijdige schooluitval, geen werk en zelfs criminaliteit. 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

8 Stichting Leergeld Wat is ons streven?
Conclusie: Niet deelnemen is slecht voor de toekomst van de betrokken kinderen en ook slecht voor de (Zoetermeerse) samenleving. Leergeld streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen. Kinderen hebben nooit schuld aan de situatie waarin het gezin zich bevindt! 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

9 Stichting Leergeld Rechten van het Kind
Kinderen hebben recht op onderwijs en op alle normale dingen die daarvoor nodig zijn. (dit laatste ontbreekt veelal bij onze doelgroep). Ook deelname aan activiteiten in en buiten de school is onsinziens geen luxe, maar noodzaak! Waarom? Omdat kinderen veel nuttige zaken leren als ze aan sociale activiteiten deelnemen. 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

10 Stichting Leergeld Geeft kinderen kansen!
Maar ook: Omdat de maatschappij straks ‘leergeld’ zal moeten betalen als dit armoedeprobleem niet reeds bij de bron (= onze schoolkinderen) wordt bestreden. Laten we ze een eerlijke kans geven om goede werkkrachten te worden in plaats van ‘lastpakken’ of erger. Daarom wil Leergeld hen graag (ingaande het komende schooljaar ) hulp bieden! 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

11 Werkwijze Leergeld Hoe gaat Stichting Leergeld te werk?
Huisbezoek en analyse van financiële gezinssituatie Inventariseren recht op (aanvullende) voorzieningen Hulp verlenen bij het verkrijgen van die voorzieningen Aanvraag extra hulp relateren aan criteria Leergeld Indien nodig aanvullend financieel bijspringen Een renteloos voorschot, of een gift, of in natura Betaling bij voorkeur direct aan eindbestemming Duur behandeling van de aanvraag 2-3 weken Terugkoppeling en signaleringsfunctie 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

12 Voorbeeld 1 : Wie betaalt mijn schooluitgaven?
Veel Zoetermeerse kinderen groeien op in een armoede situatie en kunnen als gevolg daarvan niet meedoen aan allerlei schoolse- en buitenschoolse activiteiten die voor andere kinderen heel normaal zijn! Zoals geld voor schoolboeken? Zoals geld voor overige schoolspulletjes? Zoals geld voor school- en studiereisjes? Zoals geld voor een veilige fiets om naar school en naar sport enz. te gaan? Zoals geld voor een internet-computer, enz? 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

13 Voorbeeld 2 : Wie betaalt mijn voetbalspullen?
Schoolgaande kinderen uit minima-gezinnen zullen t.g.v. afschaffing van gemeentelijke categoriale voorzieningen nog minder dan voorheen kunnen deelnemen aan activiteiten die voor andere kinderen normaal zijn; zoals: Contributie voor de voetbalclub kan misschien nog net betaald worden, maar sporttenue of voetbalschoenen zitten er niet aan. Contributie voor de scouting kan wellicht nog net betaald worden, maar tenue en het jaarlijks kamp veelal niet. En zonder een goede fiets wordt het ook moeilijk! 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

14 Kerngetallen doelgroep Over hoeveel kinderen/geld gaat het?
De doelgroep Zoetermeer bestaat uit circa meerpersoons-huishoudens met minderjarige kinderen en een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Uitgaande van 2 á 3 kinderen per bedoeld gezin betreft dit tot kinderen. Als totale doelgroep in één keer volledig zou kunnen meedoen volgens Leergeld-principe kost dit tussen Є en Є ( beschikbaar Є )! 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

15 Kerngetallen doelgroep (hoeveel kinderen kunnen we helpen)
Ons hulppotentieel bedraagt: In 2006 (5% van 3800) = 190 kinderen in 2007 (7,5% ) = 285 kinderen in 2008 (10%) = 380 kinderen Respectievelijk gemiddeld: - in Є = Є 116,- / kind - in Є = Є 194,- / kind - in Є = Є 205,- / kind 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

16 Hoe komt Leergeld aan middelen? Landelijk
Een geoormerkt deel komt via Leergeld Nederland, zoals van: Philips Electronics Provincies Noord-Brabant en Utrecht Landelijke Vincentius vereniging Stichtingen Porticus, SKaN en Niet voor jezelf Oranjefonds, VSB-fonds etc. Het streven is naar structurele gelden via het landelijke Centraal Bureau Fondsenwerving. 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

17 Hoe komt Leergeld aan middelen? Lokaal en regionaal
Een belangrijk deel van de benodigde gelden moet lokaal worden geworven, zoals bij het plaatselijke bedrijfsleven, bankinstellingen, serviceclubs, gemeente en particulieren. En bij regionale fondsen zoals bij Fonds1818. En door het organiseren van geld opleverende evenementen. 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

18 Stichting Leergeld Zoetermeer
Hoever zijn we al ? Stichting bij notariële akte opgericht (april 2005) Ingeschreven bij KvK Haaglanden Bestuur compleet Beleidsplan gereed Sluitende begroting (o.b.v. reële aannames) Coördinator-Projectleider en zicht op 4 vrijwiligers Voorlopige huisvesting Uitvoeringsregels en Registratieprogramma gereed Pilot gestart (gezinnen via Leger des Heils) Comité van Aanbeveling (under construction) 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

19 Wat zoeken we nog en wat kunt u voor ons betekenen?
Geld: Vaste sponsoren (bedrijven-gemeente-fondsen-instellingen) Donateurs Begunstigers Vrienden Goederen tbv doelgroep, zoals vaste leveranciers : voor computers en -supplies voor fietsen, sportkleding en sport-attributen voor schoolbenodigdheden, etc. Ambassadeurs 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

20 Afronding Leergeld presentatie
Heeft u momenteel nog vragen of opmerkingen? Er ligt een afdruk van deze presentatie met bijlagen plus een handzame brochure voor u gereed om mee te nemen! Het Beleidsplan ligt ter inzage. 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

21 Stichting Leergeld Zoetermeer
Meer weten? Mocht u naar aanleiding van deze presentatie interesse hebben om meer te weten over de Stichting Leergeld, neem dan contact op met: Leergeld Nederland, Postbus 178, 5000 AD Tilburg Telefoon: Fax: 013 – leergeld.nl en/of zie: Leergeld Zoetermeer, Dhr. F.H.J. Brouwers (secr.) Postbus 7121, 2701 AC Zoetermeer, tel casema.nl 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer

22 Dank voor uw tijd en uw aandacht
Stichting Leergeld Zoetermeer 30 augustus 2006 Stichting Leergeld Zoetermeer


Download ppt "Stichting Leergeld Zoetermeer"

Verwante presentaties


Ads door Google