De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27 juliMarco den Toom Kandelaarkerk 3 augustusSietze de Vries Witte of Lambertuskerk 10 augustusFrank Kaman Lambertuskerk&Hessenwegkerk Deze zomer weer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27 juliMarco den Toom Kandelaarkerk 3 augustusSietze de Vries Witte of Lambertuskerk 10 augustusFrank Kaman Lambertuskerk&Hessenwegkerk Deze zomer weer."— Transcript van de presentatie:

1 27 juliMarco den Toom Kandelaarkerk 3 augustusSietze de Vries Witte of Lambertuskerk 10 augustusFrank Kaman Lambertuskerk&Hessenwegkerk Deze zomer weer zaterdagavond orgelconcerten in Heemse. U bent van harte welkom! Orgelconcer ten Heemse 2013 Aanvang: 20.00 uur Entreeprijzen: € 6,- en 65+/CJP € 5,- Kinderen t/m 12 jaar gratis.

2 Marco den Toom, de jonge, veelbelovende organist uit Hoevelaken, zal zaterdag 27 juli a.s. een orgelconcert verzorgen in de jaarlijkse orgelserie van Heemse. Hij bespeelt het BAG-orgel van de Kandelaarkerk en heeft voor deze avond een afwisselend programma samengesteld! Zo kunt u gaan luisteren naar Sonate 4 opus 61 van Guilmant en de Cathedral Suite van Young. Daarnaast kunt u gaan luisteren naar de Aria für Bass van Johann Sebastian Bach en werken van Crouch en Grison. Dat Marco een vakman is en een meester in het improviseren, zal hij tot besluit van het concert laten horen. Het concert begint om 20:00 uur en de toegang bedraagt € 6,-/CJP en 65+ € 5,-. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. U bent allemaal van harte welkom. ORGELCONCERT Marco den Toom– KANDELAARKERK -27 juli Orgelconcer ten Heemse 2013 Aanvang: 20.00 uur Entreeprijs: €6,- CJP en 65+ € 5,- Kinderen t/m 12 jaar gratis.

3 In deze dienst zal Ds. E. Woudt voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 381 Na de zegen Gz. 145 Schriftlezing: Jesaja 40: 18-26 Psalm 19 Tekst: Psalm 19: 1-7

4  Votum en zegengroet  Gz. 145  Lezen van de wet  Gz. 171  Gebed  Lezen:Jesaja 40: 18-26  Gz. 149  Lezen: Psalm 19  Ps. 148: 2,5  Tekst: Psalm 19: 1-7 Voor de dienst: Lb. 381

5 Liedboek 381: 1-5 Vers 1 Het nieuwe daglicht staat ons borg voor Gods genade en Vaderzorg, die ook in nacht en duisternis ons zonneklaar gebleken is.

6 Liedboek 381: 1-5 Vers 2 Zodra ons oog het licht ontmoet en ons gebed de Heer begroet, weten wij zijn barmhartigheid over ons leven nieuw gespreid.

7 Liedboek 381: 1-5 Vers 3 Hij die in iedre levenskring zijn volk oproept tot heiliging, zal tot het offer dat Hij vraagt ons schenken al wat Hem behaagt.

8 Liedboek 381: 1-5 Vers 4 Wij mogen leven door zijn kracht, de taak door Hem ons toegedacht volbrengend als een heerlijk blijk van Christus' komend koninkrijk.

9 Liedboek 381: 1-5 Vers 5 O Heer, die ons uw liefde geeft waardoor 't geloof dit uitzicht heeft, sta Gij ons bij en help ons dan meer dan ons lied U vragen kan.

10 Mededelingen  Votum en zegengroet  Gz. 145  Lezen van de wet  Gz. 171  Gebed  Lezen:Jesaja 40: 18-26  Gz. 149  Lezen: Psalm 19  Ps. 148: 2,5  Tekst: Psalm 19: 1-7

11  Votum en zegengroet  Gz. 145  Lezen van de wet  Gz. 171  Gebed  Lezen:Jesaja 40: 18-26  Gz. 149  Lezen: Psalm 19  Ps. 148: 2,5  Tekst: Psalm 19: 1-7

12  Votum en zegengroet  Gz. 145  Lezen van de wet  Gz. 171  Gebed  Lezen:Jesaja 40: 18-26  Gz. 149  Lezen: Psalm 19  Ps. 148: 2,5  Tekst: Psalm 19: 1-7

13 Vers 1 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid. Gezang 145: 1-4

14 Vers 2 Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, zeeën en land met macht te voorschijn riep, wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? Gezang 145: 1-4

15 Vers 3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: leven om Jezus' wil in eeuwigheid! Gezang 145: 1-4

16 Vers 4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! Gezang 145: 1-4

17  Votum en zegengroet  Gz. 145  Lezen van de wet  Gz. 171  Gebed  Lezen:Jesaja 40: 18-26  Gz. 149  Lezen: Psalm 19  Ps. 148: 2,5  Tekst: Psalm 19: 1-7

18  Votum en zegengroet  Gz. 145  Lezen van de wet  Gz. 171  Gebed  Lezen:Jesaja 40: 18-26  Gz. 149  Lezen: Psalm 19  Ps. 148: 2,5  Tekst: Psalm 19: 1-7

19 Wees stil voor het aangezicht voor God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer, die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Gezang 171 Vers 1, 2 en 3

20 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur. Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Gezang 171 Vers 1, 2 en 3

21 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt. Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. Gezang 171 Vers 1, 2 en 3

22  Votum en zegengroet  Gz. 145  Lezen van de wet  Gz. 171  Gebed  Lezen:Jesaja 40: 18-26  Gz. 149  Lezen: Psalm 19  Ps. 148: 2,5  Tekst: Psalm 19: 1-7

23  Votum en zegengroet  Gz. 145  Lezen van de wet  Gz. 171  Gebed  Lezen:Jesaja 40: 18-26  Gz. 149  Lezen: Psalm 19  Ps. 148: 2,5  Tekst: Psalm 19: 1-7

24  Votum en zegengroet  Gz. 145  Lezen van de wet  Gz. 171  Gebed  Lezen:Jesaja 40: 18-26  Gz. 149  Lezen: Psalm 19  Ps. 148: 2,5  Tekst: Psalm 19: 1-7

25 Vers 1 Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lucht de maan, Is het of de nacht mij noemt de Naam van een machtig God, Zie ik 's morgens weer de zon opgaan, in het veld de bloemen opengaan, is het of de dag mij noemt de naam van een machtig God. …… Gezang 149

26 …… Deze God, Die aard en hemel schiep, is dezelfde God, Die mij eens riep, uit het duister tot Zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag. Die zijn liefde in mij openbaart. Mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart. Dag en nacht mij in Zijn hand bewaart: Hoe groot is God voor mij. Gezang 149

27  Votum en zegengroet  Gz. 145  Lezen van de wet  Gz. 171  Gebed  Lezen:Jesaja 40: 18-26  Gz. 149  Lezen: Psalm 19  Ps. 148: 2,5  Tekst: Psalm 19: 1-7

28  Votum en zegengroet  Gz. 145  Lezen van de wet  Gz. 171  Gebed  Lezen:Jesaja 40: 18-26  Gz. 149  Lezen: Psalm 19  Ps. 148: 2,5  Tekst: Psalm 19: 1-7

29 Psalm 148: 2,5 Vers 2 Geef, hoogste hemel, lof en prijs aan God, de HEER, in zijn paleis. Looft Hem, gij wateren, zo hoog verzameld boven 's hemels boog. Dat zij de naam en grootheid eren van God, die schiep en blijft regeren. Zijn hoog bevel bracht hen tot stand, hun plaats en baan zijn in zijn hand.

30 Psalm 148: 2,5 Vers 5 Looft, halleluja, looft te zaam des HEREN hoogverheven naam. De luister van zijn majesteit ligt over alles uitgespreid. Hij heeft zijn volk een hoorn verheven, een lofzang Israël gegeven. Dit volk is steeds nabij de HEER. Looft, halleluja, geeft Hem eer.

31  Votum en zegengroet  Gz. 145  Lezen van de wet  Gz. 171  Gebed  Lezen:Jesaja 40: 18-26  Gz. 149  Lezen: Psalm 19  Ps. 148: 2,5  Tekst: Psalm 19: 1-7

32 Psalm 19: 1-7 Na de preek: Ps. 19: 1,2

33 Vakantie = kansen voor geloofsgroei!

34 Wat is God groot! En wat is Hij vol majesteit!

35 Gods majesteit wordt verkondigd in woordloze taal. Die verkondiging is: 1. hemelhoog; 2. altijddurend; 3. wereldwijd.

36 Gods majesteit wordt verkondigd in woordloze taal. Die verkondiging is: 1. hemelhoog; 2. altijddurend; 3. wereldwijd. Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Ten tweede maakt Hij Zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons bekend door zijn heilig en goddelijk Woord.

37 Gods majesteit wordt verkondigd in woordloze taal. Die verkondiging is: 1. hemelhoog; 2. altijddurend; 3. wereldwijd. Lees je Bijbel!

38 Gods majesteit wordt verkondigd in woordloze taal. Die verkondiging is: 1. hemelhoog; 2. altijddurend; 3. wereldwijd. Kijk in het boek van de schepping!

39 Gods majesteit wordt verkondigd in woordloze taal. Die verkondiging is: 1. hemelhoog; 2. altijddurend; 3. wereldwijd. In Genesis 1:6-8 lezen we: God zei: Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt. En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.

40 Gods majesteit wordt verkondigd in woordloze taal. Die verkondiging is: 1. hemelhoog; 2. altijddurend; 3. wereldwijd.

41 Gods majesteit wordt verkondigd in woordloze taal. Die verkondiging is: 1. hemelhoog; 2. altijddurend; 3. wereldwijd.

42 Gods majesteit wordt verkondigd in woordloze taal. Die verkondiging is: 1. hemelhoog; 2. altijddurend; 3. wereldwijd.

43 Gods majesteit wordt verkondigd in woordloze taal. Die verkondiging is: 1. hemelhoog; 2. altijddurend; 3. wereldwijd. We lezen in Gen.1:16-19: God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag. God heeft zon, maar en sterren gemaakt.

44 Gods majesteit wordt verkondigd in woordloze taal. Die verkondiging is: 1. hemelhoog; 2. altijddurend; 3. wereldwijd.

45 Gods majesteit wordt verkondigd in woordloze taal. Die verkondiging is: 1. hemelhoog; 2. altijddurend; 3. wereldwijd. Onophoudelijk laat God zijn glorie blinken. Van dag tot dag. En van nacht tot nacht.

46 Gods majesteit wordt verkondigd in woordloze taal. Die verkondiging is: 1. hemelhoog; 2. altijddurend; 3. wereldwijd. Want alle mensen kunnen Gods majesteit kennen. De apostel Paulus zegt dat later in Rom.1:20: Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn vanaf de schepping in zijn werken waarneembaar.

47 Gods majesteit wordt verkondigd in woordloze taal. Die verkondiging is: 1. hemelhoog; 2. altijddurend; 3. wereldwijd. Gebruik je tijd, ook je vakantietijd, om te luisteren naar Gods getuigen.

48 Gods majesteit wordt verkondigd in woordloze taal. Die verkondiging is: 1. hemelhoog; 2. altijddurend; 3. wereldwijd.

49 Gods majesteit wordt verkondigd in woordloze taal. Die verkondiging is: 1. hemelhoog; 2. altijddurend; 3. wereldwijd. We vereren geen zonnegod, maar we vereren God Die de zon heeft gemaakt en aanstuurt.

50 Gods majesteit wordt verkondigd in woordloze taal. Die verkondiging is: 1. hemelhoog; 2. altijddurend; 3. wereldwijd. David spreekt zogenaamde waarnemingstaal. Hij zegt wat hij ziet.

51 Gods majesteit wordt verkondigd in woordloze taal. Die verkondiging is: 1. hemelhoog; 2. altijddurend; 3. wereldwijd. Jozua 10. In aanwezigheid van Israël sprak Jozua: Zon, sta stil boven Gibeon, Maan blijf staan boven de vlakte van Ajjalon. En dan staat er: De zon stond stil en de maan bleef staan.

52 En ga door de wereld met open ogen en open oren. Om al Gods tekens te verstaan.

53  Ps. 148: 2,5  Preek  Ps. 19: 1,2  Gebed  Collecte  Lb. 479: 1,4  Zegen

54 Psalm 19: 1,2 Vers 1 Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend Gods werk en grote macht. De dag meldt aan de dag al wat Gods hand vermag; de nacht zegt dit de nacht. …………

55 Dit wonderschoon verhaal klinkt niet in mensentaal, verbreidt zich zonder woorden. Toch gaat, naar Gods besluit, daarvan een boodschap uit tot in de verste oorden Psalm 19

56 Psalm 19: 1,2 Vers 2 Aan 's hemels hoog gewelf wees eens de Schepper zelf de zon een woning aan. Zoals een bruidegom blij uit zijn kamer komt, gaat hij zijn wijde baan. …………

57 ………… Hij jubelt als een held, die juichend voorwaarts snelt; zo rijst hij elke morgen. Hij trekt zijn vaste spoor tot aan de einder door: zijn gloed laat niets verborgen. Psalm 19

58  Ps. 148: 2,5  Preek  Ps. 19: 1,2  Gebed  Collecte  Lb. 479: 1,4  Zegen

59  Vandaag  1 e VSE  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e TU  2 e Rente en aflossing  Lb. 479: 1,4

60  Ps. 148: 2,5  Preek  Ps. 19: 1,2  Gebed  Collecte  Lb. 479: 1,4  Zegen

61 Liedboek 479: 1,4 Vers 1 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzeek're zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

62 Liedboek 479: 1,4 Vers 4 Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

63

64

65 Tot vanmiddag om ?? Met Ds. ??? In het Morgenlicht


Download ppt "27 juliMarco den Toom Kandelaarkerk 3 augustusSietze de Vries Witte of Lambertuskerk 10 augustusFrank Kaman Lambertuskerk&Hessenwegkerk Deze zomer weer."

Verwante presentaties


Ads door Google