De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in de samenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in de samenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in de samenkomst

2

3 Openbaring En ik (Johannes) hoorde een luide stem uit de hemel zeggende: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn.

4 Deuteronomium 4. 24. Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur. Jesaja 33. 14. Wie is er onder ons, die bij een verterend vuur wonen kan ?

5 Exodus 33. 18. En Mozes zei tot God: Doe mij toch Uw heerlijkheid zien. 20. God zei: Gij zult Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en leven.

6 Romeinen 7. 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit sterfelijk lichaam ? 25. Ik dank God voor bevrijding, door Jezus Christus, onze Heere !

7 6. Jezus zei tot Thomas: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.
Johannes 14. 6. Jezus zei tot Thomas: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. 7. Indien gij Mij gekend had, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. 9. Wie Mij ziet, heeft de Vader gezien.

8 Openbaring 21. 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal er niet meer zijn, noch verdriet, noch geweeklaag, noch pijn zal er meer zijn, want de vroegere dingen zijn voorbij gegaan. 5. En Hij, Die op de troon gezeten is, zei: Ik maak alle dingen nieuw !

9 Because He lives, I can face tomorrow. My fear is gone. Because I know, He holds the future. And life is worth the living, Just because He lives !

10


Download ppt "Welkom in de samenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google