De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in de samenkomst. Openbaring 21. 3. En ik (Johannes) hoorde een luide stem uit de hemel zeggende: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in de samenkomst. Openbaring 21. 3. En ik (Johannes) hoorde een luide stem uit de hemel zeggende: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen,"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in de samenkomst

2

3 Openbaring 21. 3. En ik (Johannes) hoorde een luide stem uit de hemel zeggende: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn. Openbaring 21. 3. En ik (Johannes) hoorde een luide stem uit de hemel zeggende: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn.

4 Deuteronomium 4. Deuteronomium 4. 24. Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur. verterend vuur. Jesaja 33. Jesaja 33. 14. Wie is er onder ons, die bij een verterend vuur wonen kan ? verterend vuur wonen kan ?

5 Exodus 33. Exodus 33. 18. En Mozes zei tot God: Doe mij toch Uw heerlijkheid zien. Uw heerlijkheid zien. 20. God zei: Gij zult Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en leven. Mij zien en leven.

6 Romeinen 7. Romeinen 7. 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit sterfelijk verlossen van dit sterfelijk lichaam ? lichaam ? 25. Ik dank God voor bevrijding, door Jezus Christus, onze Heere ! door Jezus Christus, onze Heere !

7 Johannes 14. Johannes 14. 6. Jezus zei tot Thomas: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand komt tot de Vader dan door mij. 7. Indien gij Mij gekend had, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent Mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. gij Hem en hebt gij Hem gezien. 9. Wie Mij ziet, heeft de Vader gezien.

8 Openbaring 21. Openbaring 21. 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal er niet meer zijn, noch verdriet, noch geweeklaag, noch pijn zal er meer zijn, want de vroegere dingen zijn voorbij gegaan. 5. En Hij, Die op de troon gezeten is, zei: Ik maak alle dingen nieuw ! Ik maak alle dingen nieuw !

9 Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, My fear is gone. Because I know, He holds the future. And life is worth the living, Just because He lives !

10


Download ppt "Welkom in de samenkomst. Openbaring 21. 3. En ik (Johannes) hoorde een luide stem uit de hemel zeggende: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen,"

Verwante presentaties


Ads door Google