De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ombuds in de praktijk Toelichting bij ‘De taken van de examenombuds’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ombuds in de praktijk Toelichting bij ‘De taken van de examenombuds’"— Transcript van de presentatie:

1 Ombuds in de praktijk Toelichting bij ‘De taken van de examenombuds’

2 Ombudstaken CONTEXT is belangrijk voor concrete uitvoering ombudstaken: grote versus kleine groepen 1e jaar vs. hogere jaren combinatie andere begeleidingsfuncties: o.a. monitoraat, studietrajectbegeleiding Katrien Hutsebaut Stafmedewerker onderwijs Examenombuds voor 3000 studenten Faculteit Sociale Wetenschappen Katrien Van Riet Monitoraat taal- en letterkunde & Japanologie Studietrajectbegeleider Examenombuds voor 633 studenten

3 Voorbereiding 1. Documenten onderwijs- & examenreglement facultaire aanvullingen nota: de taken van de examenombuds ombudsverslagen 2. Contacten voorgangers collega-ombudsen studentenadministratie voorzitter en secretaris examencommissie 3. Ombudsoverleg

4 Informatie verstrekken 1. Infosessies voor beginnende studenten -contactgegevens van de ombuds -uitleg functie en taken van de ombuds -kaderen in algemene infosessies over monitoraat / aparte sessie -info over tolerantieregels en leerkrediet -rechten en plichten van de student -oproep aan faciliteitenstudenten 2. Kennismaking met ombuds voor grote groepen 3. Website en communicatie via Toledo 4. Informatie voor docenten en surveillanten 5. Informatie tijdens deliberatie

5 Intermezzo: bereikbaarheid Spreekuur of continu beschikbaar Telefonisch (al dan niet privénummer) E-mail (geregelde controle noodzaak) Dringende kwesties

6 Examenrooster Opmaak examenrooster: verschillende actoren Vervroegde examenplanning Betrokkenheid ombuds? Mogelijke aandachtspunten o Gelijkwaardige spreiding o Gelijke duur

7 Verplaatsen van examens Artikel 114 OER Examens kunnen enkel om een zwaarwichtige reden verplaatst worden. De examenombudspersoon oordeelt daarover soeverein en treft in dat geval een nieuwe regeling. Hij beslist eveneens over de toewijzing van een examenmoment. soeverein beslissen – verantwoording versus duiding inschatting zwaarwichtigheid o check reden indien mogelijk o voordeel van de twijfel belang van goede registratie en communicatie

8 Opvang en begeleiding Buiten de strikte rol van bemiddelaar Maak hier ruimte voor Verwijs door indien nodig

9 Examenfaciliteiten & examenspreiding Examenfaciliteiten – artikel 134 OER Attest cel studeren met een functiebeperking Praktische regeling per examenperiode Belang van heldere communicatie Privacy Examenspreiding – artikel 122 OER Belang van tijdige communicatie Rol examenombuds

10 Beraadslaging Taken examencommissie o Vaststellen examenresultaten o Bindend studieadvies (alleen in juni en september) o Geslaagd verklaren van studenten in een eindfase die voldoen aan de slaagcriteria + vaststellen graad van verdienste o Bijzondere individuele omstandigheden o Onregelmatigheden Rol examenombuds o alleen tussenkomen indien echt nodig o let op consequentie van de beslissingen o let op correcte toepassing van examenreglement

11 Bekendmaking en bespreking resultaten Bekendmaking o Meeste faculteiten: enkel online o Uitzonderlijk: op papier Nabespreking o Individuele examens: docenten o Resultaten algemeen: ombuds, studie(traject)begeleider o (Niet-bindend) studieadvies

12 Klachten / Conflicten Indien mogelijk, voorkomen Indien nodig, bemiddelen o samenwerking met voorzitter examencommissie o luisterbereidheid o inschatting draagwijdte klacht o juiste afstand: te betrokken vs te afstandelijk o vragen om klacht op papier te zetten o andere partij horen o voordeel van een officiële klacht? Indien formele klacht, let op examenreglement

13 Interne beroepsprocedure geen promotie, wel vermelden (zie ook studievoortgangsdossier) indien vragen over resultaten, eerst feedback bij de docent altijd aansturen op redelijke oplossing binnen de vijf kalenderdagen “bewarend beroep” indien docent niet bereikbaar respecteer strikt de te volgen procedures

14 Registratie

15 Ombudsverslag Zie bijlage 2 ‘De taken van de examenombuds’

16 Vragen? Bedenkingen?


Download ppt "Ombuds in de praktijk Toelichting bij ‘De taken van de examenombuds’"

Verwante presentaties


Ads door Google