De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OER voor ombudsen (versie 2012-2013) Toon Boon ( Jurid. Adviseur KU Leuven en Associatie KU Leuven )

Verwante presentaties


Presentatie over: "OER voor ombudsen (versie 2012-2013) Toon Boon ( Jurid. Adviseur KU Leuven en Associatie KU Leuven )"— Transcript van de presentatie:

1 OER voor ombudsen (versie 2012-2013) Toon Boon ( Jurid. Adviseur KU Leuven en Associatie KU Leuven )

2 Schema van betoog ??? Essentiële concepten Enkele specifieke themata Belangrijkste wijzigingen 2012- 2013 Need to knows Vragen

3 ??? - 1 Ik heb een opleidingsonderdeel met 4 deelevaluaties tijdens jaar. Student haalt 8/20; 9/20; 11/20; 12/20 (niet-chronologisch). Ik wens als eindresultaat 8/20 te geven. Kan dit?

4 ??? - 2 Ik neem een multiple choice examen af. Ik kondig aan dat er een giscorrectie zal plaatsvinden. Bij de beoordeling doe ik in het voordeel van de studenten toch geen correctie. Kan dit?

5 ??? - 3 Ik ben promotor van een bachelor- of masterproef of begeleider van een stage. Om mijn studenten te motiveren beslis ik uitzonderlijk tot het geven van feedback, in positieve zin. Kan dit?

6 Essentiële concepten Juridische basisconcepten : - toetredingscontract; - voorwaarden (transparantie, consequentie, motivering) - correctie (kennelijk onredelijk)

7 Essentiële concepten Toetredingscontract : -Concept ° engagement = engagement ° geen eenzijdige wijzigingen -Inhoudelijke verantwoordelijkheid bij examinator/examencommissie -Voorwaarden : volgende blz.

8 Essentiële concepten Voorwaarde 1 : transparantie -schriftelijk! (ECTS-fiche of andere bron); -vooraf (zie volgende slide) -tussentijds (daaropvolgende slide) -examenmoment zelf (slide) -nabespreking/nazorg (slide)

9 Essentiële concepten Transparantie vooraf : in ‘t bijzonder (cf. rechtspraak) : - examentijdstippen; - examenvormen (opgelet met sommige vormen: MC, peer evaluation); - wegingen tussen componenten; - wie evalueert; - verplichte aanwezigheid.

10 Essentiële concepten Transparantie tussentijds: - Duidelijke afspraken (bv. inlevertermijnen) - Duidelijk maken of student goed bezig is - Geen tegenstrijdigheid tussen tussentijdse en eindevaluatie - Communicatie deelcijfers (welke?)

11 Essentiële concepten Transparantie examenmoment zelf: - Schriftelijk vs. mondeling (inkijkrecht – van wat? - vs. mogelijkheid getuige) - Modelantwoord – essentiële elementen oplijsten - Bewaren materiaal - Afspraken als meerdere evaluatoren

12 Essentiële concepten Transparantie nabespreking/nazorg - Student heeft recht op kopie van examen - Onderlinge vergelijking mogelijk - Geen “vergelijkende” examens, opgelet met concept “gelijkheid”

13 Essentiële concepten Voorwaarde 2 : Consequentie -Geen absolute nietigheid -Overmacht -Specifieke situatie gecreëerd door student

14 Essentiële concepten Voorwaarde 3 : Motivering -= Motiveerbaarheid -Materiële motivering vs. Formele (“ingaan op argumenten”) -Modelantwoord; voldoende documenteren

15 Essentiële concepten Correctie : kennelijk onredelijk Voorbeelden : - 8/20;9/20;11/20;12/20 = 7/20; -Afrondingsregels; -Stopzetting stage; -Rekening houden met andere resultaten; -Examenbladen die ontbreken (= zorg van de instelling) -Niet : “onvoldoende begeleiding”

16 Enkele specifieke themata Informele communicatie Verloren documenten Beroepstermijn vs. inzagerecht Materiële vergissing vs. doordachtheid cijfer “Gelijkheid” (ongelijke behandeling mag, maar geoorloofd doel, maatregel doelmatig en “in verhouding”) Beroepsprocedure

17 Belangrijkste wijzigingen 2012-2013 Opheffing onderscheid EER-niet-EER-studenten (begrip 4°, bijzondere bepalingen 8, 22, 23, 24, 77, 80, 81, 83) Afschaffen niet decretaal verplichte beroepsprocedures (bij 9§4, 27, 51, 67, 84, 95§2, 122) Studievoortgangsbewaking -> examencontracten (art. 15) (Tuchtreglement)

18 Belangrijkste wijzigingen 2012-2013 Art. 63 : gevraagde en verkregen vrijstelling = definitief Art. 73 : keuze-opo’s Franse gemeenschap Art. 82 : inschrijven na bachelordiploma met tekort aan leerkrediet beperkt tot vervolgopleiding Art. 83 : 5 jaar na weigering : “nieuwe” student Art. 91 : controleren documenten…

19 Belangrijkste wijzigingen 2012-2013 Art. 112, 2 de lid : examen buiten lokalen universiteit ruimer Art. 114 (procedure) : examens owv religieuze feestdag Art. 122, 3 de lid : vernemen resultaat conform facultaire procedure Art. 148 : afrondingsregels : titularis!!! Art. 154 : fraude : hoogste cijfer kan vervallen Art. 159§5 : hernemen creditbewijs

20 ??? – 1 – oplossing? Ik heb een opleidingsonderdeel met 4 deelevaluaties tijdens jaar. Student haalt 8/20; 9/20; 11/20; 12/20 (niet-chronologisch). Ik wens als eindresultaat 8/20 te geven. Kan dit? Transparant? Gemotiveerd? Onredelijk (7).

21 ??? – 2– oplossing? Ik neem een multiple choice examen af. Ik kondig aan dat er een giscorrectie zal plaatsvinden. Bij de beoordeling doe ik in het voordeel van de studenten toch geen correctie. Kan dit? Transparant? Consequent?

22 ??? – 3– oplossing? Ik ben promotor van een bachelor- of masterproef of begeleider van een stage. Om mijn studenten te motiveren beslis ik uitzonderlijk tot het geven van feedback, in positieve zin. Kan dit? Transparant (feedback)? Consequent?


Download ppt "OER voor ombudsen (versie 2012-2013) Toon Boon ( Jurid. Adviseur KU Leuven en Associatie KU Leuven )"

Verwante presentaties


Ads door Google