De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond
van groep 4A

2 Even voorstellen… Juf Angela & Juf Claire

3 Algemene zaken Schoolbreed

4 Missie van de school Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen cognitief iets leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Samengevat: Met elkaar op weg door : Samen leven, Samen vieren, Samen spelen, Samen Leren

5 Bereikbaarheid Per telefoon: 0104717036 Vanaf 15.15uur:
Voor het maken van een afspraak. Of om zaken betreffende uw kind te bespreken. Vóór 8.15uur om ziekmeldingen door te geven. Per mail Alleen om aan te geven dat u een afspraak wilt maken. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw mail. Als er twee leerkrachten voor de klas staan, beide adressen mailen.

6 Verlof aanvragen (Formulier is te downloaden op de site)
TSO (Kom Kids) Verlof aanvragen (Formulier is te downloaden op de site) Schoolmaatschappelijk werk (Marianne Barends) Logopedie (Nazike Oz) Eerste half uur…. Tweede half uur…. Incidenten tijdens de TSO richten naar de TSO. Er vindt wel altijd een overdracht plaats tussen TSO en leekracht. Verlof aanvragen: Bij Ilonka/Lenie formulier halen. Directie beslist. Formulier bij ons inleveren. SMW: problemen met uw kind, komt er zelf niet uit. SMW inschakelen. Korte weg, hier op school. Het kan ook dat wij advies geven om SMW in te schakelen. Dit doen we nooit zonder toestemming van ouders. Logo/Fysio: zij vertellen om contact op te nemen. Kan op school gescreend worden?? Wij kunnen advies geven om naar fysio of logopedie te gaan.

7 Medezeggenschapsraad
Deelnemende ouders: Dennis Jong – voorzitter Eric Verweij– secretaris & GMR Nathalie van Deventer Eduard Peeters Deelnemende leerkrachten: Sylvia Zandbergen- GMR Louise Pieterman Stefanie Marrevee Judith Verduijn *Pauline van der Zant Wat doet de MR? Meepraten en -denken over schoolbeleid. Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs via de MR. Adviesrecht en in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Contact zoeken met de achterban (ouders/andere leerkrachten). Is er om u te vertegenwoordigen. Aantal vergaderdata: Minstens 6 keer per jaar. Hoe kunt u de MR bereiken? DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD IS ER OM U TE VERTEGENWOORDIGEN, daarom kunt u de MR altijd benaderen met ideeën, suggesties, vragen over het beleid of om gewoon mee te denken.

8 Ouderraad (O.R.) Deelnemende ouders: De Ouderraad (O.R.):
Belinda Eversen– voorzitter Marco Wagenaar– secretaris Corine Hendriks Bianca Boender Carola van Bennekom Desiree Sneeks Alain Meijer Marc Monster Sascha Koudijzer De Ouderraad (O.R.): bestaat uit een groep ouders, een aantal leerkrachten en de directie. Bedenkt en organiseert (een deel van) de activiteiten die in het schooljaar voor de kinderen georganiseerd worden. De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage die de school ontvangt van u als ouders. heeft de zeggenschap over de ouderbijdragen (na goedkeuren van de MR). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie. Deelnemende leerkrachten: Hélène van Broekhoven Carla Lansbergen Aantal vergaderdata: Minstens 6 keer per jaar. Hoe kunt u de OR bereiken? DE OUDERRAAD IS ER OM U TE VERTEGENWOORDIGEN, daarom kunt u de OR altijd benaderen met ideeën, suggesties, vragen over activiteiten of om gewoon mee te denken.

9 SIKO 125 jaar!!!! Sponsoractie: ‘recordfestijn!’ Voor ‘Make-a-wish.’
De kinderen werven alleen sponsoren in de vrienden- en kennissenkring.

10 Algemene zaken groep 4

11 Groep vormen

12 De vaste rij vluchtplan

13 Verjaardag vieren!! De kinderen mogen trakteren in de klas en aan de juffen en meesters op de bovenverdieping.

14 Het dagrooster

15 Schoolvakken * Trefwoord * Taal * Spelling * Woordenschat * Technisch lezen (AVI/DMT) * Rekenen * Begrijpend lezen * Schrijven * Natuur *Verkeer *Aardrijkskunde *Dans/drama *Gym

16 Groepsplannen We werken tijdens de lessen in 3 niveaugroepen. De kinderen worden in deze groepen verdeeld op basis van resultaten en onderwijsbehoeften. Met de leerkrachten uit de vorige groepen wordt deze verdeling gemaakt. Dit jaar werken we bij spelling, rekenen, begrijpend lezen en lezen met een groepsplan. Naast de drie niveaugroepen werken we ook in subgroepen. Handelingsplannen

17 LOVS en toetsen Het leerlingvolgsysteem
De toetsen moeten worden gezien als systeembewaking en niet als een doel op zich. Wij geven daarom een uitslag hiervan op het rapport. Ouders mogen er altijd naar vragen.

18 Lezen Methode Estafette DMT en AVI Eigen leesboek Klassikaal lezen

19 Estafette Lezen/AVI/DMT
Aanpak 1, 2 en 3

20 Begrijpend lezen: We werken met de methode Nieuwsbegrip
Begrijpend lezen:   We werken met de methode Nieuwsbegrip. Actuele teksten waar met verschillende werkvormen en strategieën in verschillende niveaus wordt gewerkt.

21 Spelling Methode Taal Actief Instapdictee aan het begin van het jaar
4 lessen per thema Signaal- en controledictee Differentiëren met bakkaarten en werkbladen

22 Taal: Methode Taal Actief 14 oefeningen per thema.
Afsluiten thema met een toets Na de toets zijn er lessen voor herhaling en/of verrijking.

23 Rekenen Methode nieuwe Pluspunt Lessen die leerkrachtgebonden zijn.
Lessen die zelfstandig gemaakt moeten worden. Toetsmomenten. Pluspunters met verrijkingsstof.

24

25

26 Muziek, drama en dans Uit de methode ‘Moet je doen’
Tot februari elke donderdag dans. Vanaf februari elke donderdag drama.

27 Kunst project met ‘de Kleine Ambassade’ (Voorheen Stichting Kik’r)
Beeldende vorming Kunst project met ‘de Kleine Ambassade’ (Voorheen Stichting Kik’r)

28 Verkeer, natuur en aardrijkskunde
Verkeer: Stap Vooruit Natuur: Wijzer door de Natuur Aardrijkskunde: Nieuw te kiezen methode

29 Gymnastiek Maandag ochtend 10:15-11
Gymnastiek Maandag ochtend 10: uur in Sveaholm door meester John Gymkleren mee, handdoek mee. GYMSCHOENEN! Geen balletschoenen, is glad.

30 Zelfstandig werk

31 Uitstapjes Lentekriebels En Stedelijk museum

32 Klassenouders Bianca Josen- van Helten (Moeder van Roan)
Jacqeline Rink – Zoetmulder (Moeder van Luc)

33 Ruimte om vragen te stellen…

34 Bedankt voor uw komst en uw aandacht!
juf Angela & juf Claire


Download ppt "Welkom op de informatieavond"

Verwante presentaties


Ads door Google