De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 4A. Even voorstellen… Juf Angela & Juf Claire.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 4A. Even voorstellen… Juf Angela & Juf Claire."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 4A

2 Even voorstellen… Juf Angela & Juf Claire

3 Algemene zaken Schoolbreed

4 Missie van de school Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen cognitief iets leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Samengevat: Met elkaar op weg door : Samen leven, Samen vieren, Samen spelen, Samen Leren

5 Per telefoon: 0104717036 Vanaf 15.15uur: Voor het maken van een afspraak. Of om zaken betreffende uw kind te bespreken. Vóór 8.15uur om ziekmeldingen door te geven. Per mail Alleen om aan te geven dat u een afspraak wilt maken. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw mail. Als er twee leerkrachten voor de klas staan, beide adressen mailen. c.perdijk@devlinder-schiedam.nl a.vita@devlinder-schiedam.nl

6 TSO (Kom Kids) Verlof aanvragen (Formulier is te downloaden op de site) Schoolmaatschappelijk werk (Marianne Barends) Logopedie (Nazike Oz )

7 Deelnemende ouders: Dennis Jong – voorzitter Eric Verweij– secretaris & GMR Nathalie van Deventer Eduard Peeters Deelnemende ouders: Dennis Jong – voorzitter Eric Verweij– secretaris & GMR Nathalie van Deventer Eduard Peeters Deelnemende leerkrachten: Sylvia Zandbergen- GMR Louise Pieterman Stefanie Marrevee Judith Verduijn *Pauline van der Zant Deelnemende leerkrachten: Sylvia Zandbergen- GMR Louise Pieterman Stefanie Marrevee Judith Verduijn *Pauline van der Zant Wat doet de MR? -Meepraten en -denken over schoolbeleid. -Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs via de MR. -Adviesrecht en in bepaalde gevallen instemmingsrecht. -Contact zoeken met de achterban (ouders/andere leerkrachten). Wat doet de MR? -Meepraten en -denken over schoolbeleid. -Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs via de MR. -Adviesrecht en in bepaalde gevallen instemmingsrecht. -Contact zoeken met de achterban (ouders/andere leerkrachten). Aantal vergaderdata: Minstens 6 keer per jaar. Hoe kunt u de MR bereiken? mr@devlinder-schiedam.nlmr@devlinder-schiedam.nl Hoe kunt u de MR bereiken? mr@devlinder-schiedam.nlmr@devlinder-schiedam.nl DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD IS ER OM U TE VERTEGENWOORDIGEN, daarom kunt u de MR altijd benaderen met ideeën, suggesties, vragen over het beleid of om gewoon mee te denken.

8 Deelnemende ouders: Belinda Eversen– voorzitter Marco Wagenaar– secretaris Corine Hendriks Bianca Boender Carola van Bennekom Desiree Sneeks Alain Meijer Marc Monster Sascha Koudijzer Deelnemende ouders: Belinda Eversen– voorzitter Marco Wagenaar– secretaris Corine Hendriks Bianca Boender Carola van Bennekom Desiree Sneeks Alain Meijer Marc Monster Sascha Koudijzer Deelnemende leerkrachten: Hélène van Broekhoven Carla Lansbergen Deelnemende leerkrachten: Hélène van Broekhoven Carla Lansbergen De Ouderraad (O.R.): -bestaat uit een groep ouders, een aantal leerkrachten en de directie. -Bedenkt en organiseert (een deel van) de activiteiten die in het schooljaar voor de kinderen georganiseerd worden. De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage die de school ontvangt van u als ouders. -heeft de zeggenschap over de ouderbijdragen (na goedkeuren van de MR). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie. De Ouderraad (O.R.): -bestaat uit een groep ouders, een aantal leerkrachten en de directie. -Bedenkt en organiseert (een deel van) de activiteiten die in het schooljaar voor de kinderen georganiseerd worden. De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage die de school ontvangt van u als ouders. -heeft de zeggenschap over de ouderbijdragen (na goedkeuren van de MR). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie. Aantal vergaderdata: Minstens 6 keer per jaar. Hoe kunt u de OR bereiken? or@devlinder-schiedam.nlor@devlinder-schiedam.nl Hoe kunt u de OR bereiken? or@devlinder-schiedam.nlor@devlinder-schiedam.nl DE OUDERRAAD IS ER OM U TE VERTEGENWOORDIGEN, daarom kunt u de OR altijd benaderen met ideeën, suggesties, vragen over activiteiten of om gewoon mee te denken.

9

10 Algemene zaken groep 4

11 Groep vormen

12 De vaste rij vluchtplan

13 Verjaardag vieren!! De kinderen mogen trakteren in de klas en aan de juffen en meesters op de bovenverdieping.

14 Het dagrooster

15 * Trefwoord * Taal * Spelling * Woordenschat * Technisch lezen (AVI/DMT) * Rekenen * Begrijpend lezen Schoolvakken * Schrijven * Natuur *Verkeer *Aardrijkskunde *Dans/drama *Gym

16 Groepsplannen –We werken tijdens de lessen in 3 niveaugroepen. De kinderen worden in deze groepen verdeeld op basis van resultaten en onderwijsbehoeften. Met de leerkrachten uit de vorige groepen wordt deze verdeling gemaakt. –Dit jaar werken we bij spelling, rekenen, begrijpend lezen en lezen met een groepsplan. –Naast de drie niveaugroepen werken we ook in subgroepen. –Handelingsplannen

17 LOVS en toetsen –Het leerlingvolgsysteem –De toetsen moeten worden gezien als systeembewaking en niet als een doel op zich. –Wij geven daarom een uitslag hiervan op het rapport. –Ouders mogen er altijd naar vragen.

18 Lezen Methode Estafette DMT en AVI Eigen leesboek Klassikaal lezen

19 Estafette Lezen/AVI/DMT Aanpak 1, 2 en 3

20 Begrijpend lezen: We werken met de methode Nieuwsbegrip. Actuele teksten waar met verschillende werkvormen en strategieën in verschillende niveaus wordt gewerkt.

21 Spelling Methode Taal Actief Instapdictee aan het begin van het jaar 4 lessen per thema Signaal- en controledictee Differentiëren met bakkaarten en werkbladen

22 Taal: Methode Taal Actief 14 oefeningen per thema. Afsluiten thema met een toets Na de toets zijn er lessen voor herhaling en/of verrijking.

23 Rekenen Methode nieuwe Pluspunt Lessen die leerkrachtgebonden zijn. Lessen die zelfstandig gemaakt moeten worden. Toetsmomenten. Pluspunters met verrijkingsstof.

24

25

26 Muziek, drama en dans - Uit de methode ‘Moet je doen’ - Tot februari elke donderdag dans. - Vanaf februari elke donderdag drama.

27 Beeldende vorming Kunst project met ‘de Kleine Ambassade’ (Voorheen Stichting Kik’r)

28 Verkeer, natuur en aardrijkskunde Verkeer: Stap Vooruit Natuur:Wijzer door de Natuur Aardrijkskunde: Nieuw te kiezen methode

29 Gymnastiek Maandag ochtend 10:15-11.00 uur in Sveaholm door meester John

30 Zelfstandig werk

31 UitstapjesUitstapjes Lentekriebels En Stedelijk museum

32 Klassenouders Bianca Josen- van Helten (Moeder van Roan) Jacqeline Rink – Zoetmulder (Moeder van Luc)

33 Ruimte om vragen te stellen…

34 Bedankt voor uw komst en uw aandacht! juf Angela & juf Claire


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 4A. Even voorstellen… Juf Angela & Juf Claire."

Verwante presentaties


Ads door Google