De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Informatieavond groep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Informatieavond groep"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Informatieavond groep 5 17-09-2014
Pauline van Asten, Nikki de Jong, Eefje Kampinga

2 Voorstellen: Wie ben ik? Wat wil ik de kinderen van groep 5 meegeven?
Wat verwacht ik van dit schooljaar? Omgaan met elkaar, afspraken, verantwoordelijkheid. Contact met ouders.

3 Kindprofiel Een leerling die BS De Meerhoef na 8 jaar onderwijs verlaat…… heeft een cognitief niveau dat passend is bij zijn/haar mogelijkheden kan oplossingsgericht denken en handelen is zich bewust van eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten heeft een positief en reëel zelfbeeld weet zich verantwoordelijk voor eigen gemaakte keuzes toont eigenheid, authenticiteit is weerbaar, kan voor zichzelf opkomen neemt initiatief is sociaal vaardig, op basis van zelfvertrouwen is communicatief vaardig is nieuwsgierig naar de ander en het andere, gericht op diversiteit heeft positieve ervaringen opgedaan op De Meerhoef en kijkt met een goed gevoel terug op een prettige basisschoolperiode.

4 Weektaak

5 Methodes Rekenen: Pluspunt Lezen: Estafette Taal: Taal in beeld
Spelling: Spelling in beeld Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip Aardrijkskunde: Geobas Geschiedenis: Bij de tijd Overige vakken: * Verkeer * Muziek * Creatief * Nieuws uit de natuur * Gym

6 ZORG EN ONDERWIJS Groepsplannen ABC-indeling Verlengde instructie
Handelingsplannen Leerrendement 75% of lager Rekenen, spelling, technisch lezen en sociaal emotioneel Overleg met ouders (kinderen) Zorg Zorgleerlingen/excellente leerlingen ParnasSys, ouderportal Zorgteam

7 Interne contactpersonen
(Anja Scheerens + Minou de la Rambelje) Stappenplan inschakelen contactpersoon: * De kinderen maken hun probleem eerst kenbaar bij de leerling. * Vervolgens wordt het probleem besproken met de leerkracht, als het kind het probleem niet zelf kan oplossen. * De ouders worden door het kind op de hoogte gesteld. * Blijf het kind ontevreden, dan kan de contactpersoon ingeschakeld worden.

8 Praktische zaken Ziekmelding tussen 8.00u en 8.15u doorgeven aan degene die de telefoon opneemt Mededelingen graag op een briefje aan uw kind meegeven Vragen graag na schooltijd Spreekbeurten/boekbesprekingen Nieuws van de week Woordjes spelling Werk mee naar huis Gymles Afval van pakjes drinken Luizencontrole Verjaardagen/traktatie

9 Vragen?

10 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Welkom! Informatieavond groep"

Verwante presentaties


Ads door Google