De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W ELKOM ! Bij de informatieavond van groep 7. V OORSTELLEN Wie zijn wij? Wat vinden wij belangrijk? Contact met ouders  /

Verwante presentaties


Presentatie over: "W ELKOM ! Bij de informatieavond van groep 7. V OORSTELLEN Wie zijn wij? Wat vinden wij belangrijk? Contact met ouders  /"— Transcript van de presentatie:

1 W ELKOM ! Bij de informatieavond van groep 7

2 V OORSTELLEN Wie zijn wij? Wat vinden wij belangrijk? Contact met ouders  e.kampinga@veldvest.nl / t.methorst@veldvest.nl (mail = informatie, gesprek = communicatie)  Ouderportaal (zelf controleren en doorgeven van wijzigingen)

3 K INDEREN VAN ( EIND ) GROEP 7: Willen er graag bij horen. Kunnen eigen keuzes maken Nemen eigen verantwoordelijkheid Durven aangeven Kunnen zelf oplossingen bedenken in situaties Omgang met elkaar, spullen kwijt, infobronnen, retorische vragen… Kunnen omgaan met uitgestelde aandacht Hoe? In gesprek en tijdens de lessen Doelen onze groep 7: Werkhouding, focus, leeropbrengsten

4 Z ORG o Groepsplannen o ABC-indeling (nieuwe norm) o Extra instructie (DIM, weektaak, huiswerk) o Levelwerk (routeboekjes) o Handelingsplannen o Overleg kinderen en ouders o Zorgteam o Clusterondersteuner o Groepsbespreking o Leerlingbespreking

5 Effect nieuwe normen Cito legt dit als volgt uit: Heel vroeger was je lang wanneer je 1.70 cm was. Je behoorde dan met deze lengte tot de 25% langste mensen van het land. Tegenwoordig is 1.70 cm helemaal niet lang. Je behoort nu tot de 35% langste mensen van het land. De norm wanneer je lang genoemd wordt is dus opgeschoven in de loop der tijd. Dat gebeurt met toetsen ook. (Zie ook notitie nieuwsbrief 4-9-2014)

6 Kirsten vorige toetsperiode Kirsten haalt eind groep 4 in het schooljaar 2013- 2014 op de Cito-toets Rekenen-Wiskunde een vaardigheidsscore van 60. Ze valt hiermee, volgens de oude landelijke normen, binnen het B-niveau.

7 Kirsten, nu met de oude norm Stel: bij de volgende toets medio groep 5 behaalt Kirsten een vaardigheidsscore van 75. Ook hiermee zou ze binnen het B-niveau scoren als de oude landelijke normen nog geldig zouden zijn. Kirsten is qua vaardigheidsscore gegroeid van 60 naar 75. Haar rekenvaardigheid gaat dus vooruit.

8 Kirsten, nu met de nieuwe norm Doordat Cito de landelijke normen heeft verzwaard past bij de vaardigheidsscore 75 op de medio-toets geen B-niveau meer, maar een C-niveau. Alhoewel de rekenvaardigheid van Kirsten niet is gedaald, valt ze wel binnen een lager Cito-niveau. Ze lijkt dus nu ‘gezakt’. In werkelijkheid zijn de echter de normen aangepast. Hierdoor is de plaats van Kirsten binnen de landelijke rangorde nu reëel.

9 D E VAKKEN IN GROEP 7 Rekenen: Pluspunt Taal: Taal in beeldTaal in beeld Spelling: Spelling in beeld Lezen: Estafette Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip + integreren Geschiedenis: Bij de tijd Aardrijkskunde: Geobas Natuur: Leefwereld Verkeer: JVK Muziek, creatief, gym: geen vaste methode

10 D E ‘ NIEUWE ’ VAKKEN  Engels Engels  Werkwoordspelling  Studievaardigheden (nieuwe methode)  Nieuwskring/boekenkring/spreekbeurt  Leertoets  Vaardigheden groep 7: - Langer zelfstandig werken - Zelf nakijken, kritisch - Verantwoordelijkheid voor eigen leren (instructies, juf weg, huiswerk…) - Zelf nadenken, op zoek gaan naar….

11

12 S TUDIEVAARDIGHEDEN

13 D E ‘ SPECIALE ’ GROEP 7 ACTIVITEITEN o Kinderpostzegels (start 24 september) (nog hulp nodig van 1 ouder) o Verkeersexamen o Schriftelijk examen o Praktijk examen (tzt hulp nodig van +-10 ouders) o Entreetoets ( start 30 maart ) gedurende 3 weken o V.O. (open dagen!)

14 S CHOOLBREED Interne contactpersonen: (Anja Scheerens + Minou de la Rambelje) Luizencontrole (2 à 3 ouders) Stappenplan omgaan met elkaar Leerlijn cijferen Groepsbesprekingen KMR Afval rondom de school

15 V RAGEN ?

16 B EDANKT VOOR UW AANDACHT !


Download ppt "W ELKOM ! Bij de informatieavond van groep 7. V OORSTELLEN Wie zijn wij? Wat vinden wij belangrijk? Contact met ouders  /"

Verwante presentaties


Ads door Google