De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bij de informatieavond van groep 7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bij de informatieavond van groep 7"— Transcript van de presentatie:

1 Bij de informatieavond van groep 7
Welkom! Bij de informatieavond van groep 7

2 Voorstellen Wie zijn wij? Wat vinden wij belangrijk?
Contact met ouders / (mail = informatie, gesprek = communicatie) Ouderportaal (zelf controleren en doorgeven van wijzigingen)

3 Kinderen van (eind) groep 7:
Willen er graag bij horen. Kunnen eigen keuzes maken Nemen eigen verantwoordelijkheid Durven aangeven Kunnen zelf oplossingen bedenken in situaties Omgang met elkaar, spullen kwijt, infobronnen, retorische vragen… Kunnen omgaan met uitgestelde aandacht Hoe? In gesprek en tijdens de lessen Doelen onze groep 7: Werkhouding, focus, leeropbrengsten

4 Zorg Groepsplannen Handelingsplannen Zorgteam
ABC-indeling (nieuwe norm) Extra instructie (DIM, weektaak, huiswerk) Levelwerk (routeboekjes) Handelingsplannen Overleg kinderen en ouders Zorgteam Clusterondersteuner Groepsbespreking Leerlingbespreking

5 Effect nieuwe normen Cito legt dit als volgt uit:
Heel vroeger was je lang wanneer je 1.70 cm was. Je behoorde dan met deze lengte tot de 25% langste mensen van het land. Tegenwoordig is 1.70 cm helemaal niet lang. Je behoort nu tot de 35% langste mensen van het land. De norm wanneer je lang genoemd wordt is dus opgeschoven in de loop der tijd. Dat gebeurt met toetsen ook. (Zie ook notitie nieuwsbrief )

6 Kirsten vorige toetsperiode
Kirsten haalt eind groep 4 in het schooljaar op de Cito-toets Rekenen-Wiskunde een vaardigheidsscore van 60. Ze valt hiermee, volgens de oude landelijke normen, binnen het B-niveau.

7 Kirsten, nu met de oude norm
Stel: bij de volgende toets medio groep 5 behaalt Kirsten een vaardigheidsscore van 75. Ook hiermee zou ze binnen het B-niveau scoren als de oude landelijke normen nog geldig zouden zijn. Kirsten is qua vaardigheidsscore gegroeid van 60 naar 75. Haar rekenvaardigheid gaat dus vooruit.

8 Kirsten, nu met de nieuwe norm
Doordat Cito de landelijke normen heeft verzwaard past bij de vaardigheidsscore 75 op de medio-toets geen B-niveau meer, maar een C-niveau. Alhoewel de rekenvaardigheid van Kirsten niet is gedaald, valt ze wel binnen een lager Cito-niveau. Ze lijkt dus nu ‘gezakt’. In werkelijkheid zijn de echter de normen aangepast. Hierdoor is de plaats van Kirsten binnen de landelijke rangorde nu reëel.

9 De vakken in groep 7 Rekenen: Pluspunt Taal: Taal in beeld
Spelling: Spelling in beeld Lezen: Estafette Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip + integreren Geschiedenis: Bij de tijd Aardrijkskunde: Geobas Natuur: Leefwereld Verkeer: JVK Muziek, creatief, gym: geen vaste methode

10 De ‘nieuwe’ vakken Engels Werkwoordspelling
Studievaardigheden (nieuwe methode) Nieuwskring/boekenkring/spreekbeurt Leertoets Vaardigheden groep 7: Langer zelfstandig werken Zelf nakijken, kritisch Verantwoordelijkheid voor eigen leren (instructies, juf weg, huiswerk…) Zelf nadenken, op zoek gaan naar….

11

12 Studievaardigheden

13 De ‘speciale’ groep 7 activiteiten
Kinderpostzegels (start 24 september) (nog hulp nodig van 1 ouder) Verkeersexamen Schriftelijk examen Praktijk examen (tzt hulp nodig van +-10 ouders) Entreetoets (start 30 maart) gedurende 3 weken V.O. (open dagen!)

14 Schoolbreed Interne contactpersonen:
(Anja Scheerens + Minou de la Rambelje) Luizencontrole (2 à 3 ouders) Stappenplan omgaan met elkaar Leerlijn cijferen Groepsbesprekingen KMR Afval rondom de school

15 Vragen?

16 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Bij de informatieavond van groep 7"

Verwante presentaties


Ads door Google