De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 5/6. Informatieavond 3  Nieuwe CITO normering  Doelen voor de komende periode,  Overige informatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 5/6. Informatieavond 3  Nieuwe CITO normering  Doelen voor de komende periode,  Overige informatie."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 5/6

2 Informatieavond 3  Nieuwe CITO normering  Doelen voor de komende periode,  Overige informatie

3 Cito heeft de opdracht om landelijk genormeerde toetsen te ontwikkelen. Onlangs hebben zij de normering van de toetsen Rekenen & Wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen aangepast.

4 Waarom nieuwe Cito normen? De oude normen bleken te soepel te zijn. Leerlingen haalden te gemakkelijk een hoge score. Dit komt door: • Grotere focus op opbrengsten • Bekendheid met de toetsen • Verandering in de leerling populatie

5 Effect nieuwe normen Cito legt dit als volgt uit: Heel vroeger was je lang wanneer je 1.70 cm was. Je behoorde dan met deze lengte tot de 25% langste mensen van het land. Tegenwoordig is 1.70 cm helemaal niet lang. Je behoort nu tot de 35% langste mensen van het land. De norm wanneer je lang genoemd wordt is dus opgeschoven in de loop der tijd. Dat gebeurt met toetsen ook.

6 Kirsten vorige toets periode Kirsten haalt eind groep 4 in het schooljaar 2012- 2013 op de Cito-toets Rekenen-Wiskunde een vaardigheidsscore van 60. Ze valt hiermee, volgens de oude landelijke normen, binnen het B-niveau.

7 Kirsten, nu met de oude norm Stel: bij de volgende toets medio groep 5 behaalt Kirsten een vaardigheidsscore van 75. Ook hiermee zou ze binnen het B-niveau scoren als de oude landelijke normen nog geldig zouden zijn. Kirsten is qua vaardigheidsscore gegroeid van 60 naar 75. Haar rekenvaardigheid gaat dus vooruit.

8 Kirsten, nu met de nieuwe norm Doordat Cito de landelijke normen heeft verzwaard past bij de vaardigheidsscore 75 op de medio-toets geen B-niveau meer, maar een C-niveau. Alhoewel de rekenvaardigheid van Kirsten niet is gedaald, valt ze wel binnen een lager Cito-niveau. Ze lijkt dus nu ‘gezakt’. In werkelijkheid zijn de echter de normen aangepast. Hierdoor is de plaats van Kirsten binnen de landelijke rangorde is nu reëel.

9 Welke problemen lost Cito op? • betere aansluiting op de referentieniveaus • tussentoetsen sluit beter aan op Cito-Eindtoets • nieuwe normen beter in lijn met inspectienormen • soepeler overgang op de derde generatie toetsen

10 Rekenen groep 5

11 Doelen blok 3: Bewerkingen:  Optellen en aftrekken tot en met 100 en 1000  Delen automatiseren  Vermenigvuldigen 10 x 57 15 x 57  Schattend rekenen in geldcontext  Delen met rest 21 : 5  Handig rekenen (halve prijs) Tijd:  Kalender  Klokkijken analoog en digitaal (kwartier later)

12 Getallen:  Verkenning van de getallen tot 2000  Getallen tot en met 1000 samenstellen (betaal €1000 op 3 verschillende manieren) Meten:  Lengte, introductie mm  Lengte, km m dm cm mm (welke kies je)  Inhoud, introductie dl  Omtrek en oppervlakte Structureren:  Plaatswaarde van het cijfer in het getal

13 Doelen blok 4: Meten:  Herhaling cm dm m (wat is langer 6 dm of 55 cm)  Oppervlakte, verhoudingen (hoeveel betalen)  Diagrammen (lijngrafiek temperatuur) Bewerkingen:  Optellen en aftrekken tot en met 1000  Vermenigvuldigen (schattend rekenen), 1 kaartje kost €19,95 wat kosten 3 kaartjes ongeveer?  Vermenigvuldigen 4 x 2 x 3 4 x 2 x 30  Handig rekenen, wat is meer 10 x 6 of 60 + 16  Delen 72 : 3 147 : 7

14 Tijd:  Berekenen reistijd  Tijdsduur, kijk op het programmabord Getallen:  Kommagetallen in geldcontext (wat krijgen ze terug)  Getallen tot en met 2000 (wat ligt het dichts bij)  Getallen tot en met 2000 (tellen met sprongen) Verhoudingen:  Tijd-afstand (verhoudingstabel) Geld:  Gepast betalen

15 Rekenen groep 6

16 Doelen blok 3: Bewerkingen:  Cijferend optellen en aftrekken  Delen: 60:6, 120:6, 1200:6  Uitrekenen van het gemiddelde  Vermenigvuldigen en optellen van geldbedragen  Schattend rekenen, optellen  Kolomsgewijs vermenigvuldigen  Werken met een verhoudingstabel  Optellen, vermenigvuldigen en delen in context  Delen met rest met grote getallen: 1010 : 50 Tijd:  Verschillende instrumenten op tijd te meten  Aflezen lijstje met openingstijden

17 Getallen:  Oriëntatie in de getallen tot 100000  Kies bij elke context het passende getal  Positioneren, welk tienduizendtal ligt het dichtst bij Meten:  Herhalen inhoudsmaten  Inhoud, introductie van de cm3  Schaal, berekenen van afstanden  Hoogte, referentiematen en verhoudingen  Wegen, verschillende weeginstrumenten  Kommagetallen bij kilogram en gram Combinatoriek:  Hoeveel getallen zijn er mogelijk met 3 cijfers?

18 Breuken:  Breuken met teller >1  Vergelijken van breuken

19 Doelen blok 4: Tijd en meten:  Oppervlakte en omtrek  Herhalen van gewichten en kommagetallen bij gewicht  Herhalen lengtematen Bewerkingen:  Aftrekken tot 10000 (kleine verschillen)  Schattend rekenen in een geldcontext  Optellen en aftrekken tot 10000  Cijferend optellen van meerdere getallen  Optellen en vermenigvuldigen van geldbedragen

20 Getallen:  Verkenning van de getallen tot 100000 Breuken:  Toepassingen: ¼ deel van 80 cm  Koppeling van breuken en kommagetallen Kommagetallen:  Bij lengte, inhoud, gewicht en geld Diagrammen:  Introductie van beelddiagram en staafdiagram Meetkunde:  Ruimtelijke figuren en tekenen van uitslagen

21 Spelling groep 5

22 Doelen blok 7:  Woorden op –eren –euren –orenberen, kleuren, sporen  Woorden met ei meiden, geheim  Woorden op –eeuwen –iewen leeuwen, nieuwe -uwen duwen  Woorden met ij bijna, altijd  Woorden met meer klankgroepen praten, trappen

23 Doelen blok 8:  Woorden met kleefletterstwaalf, durven  Woorden met –ffinale, framboos  Woorden met ievlieger, schieten  Woorden met –ssoldaat, soepel  Woorden met meer klankgroepenpraten, trappen

24 Spelling groep 6

25 Doelen blok 7:  Woorden met –tie operatie, notitie  Woorden met een –b rib, club  Woorden met ea, ia, io en ioe oceaan, dia, studio en kampioen  Woorden met –y baby, hobby  Oefenen met lange woordenwandelingen

26 Doelen blok 8:  Drie persoonsvormen: ik, hij, wij ik loop, hij loopt, wij lopen  Woorden met een x (ks)examen, extra  Persoonsvorm van onregelmatige werkwoorden ik heb, hij heeft, wij hebben  Woorden die hetzelfde klinken goed schrijven mei-mij, wij-wei, moet-moed, hard-hart  Woorden die beginnen met ‘s ‘s zondags

27 Taal groep 5

28 Doelen blok 7:  Woorden onthouden door een plaatje  Woorden onthouden door er over te schrijven  Dezelfde en tegengestelde betekenis  Verwijswoorden leren gebruiken  Verbindingswoorden (maar en want)  Tegenstellingen  Hoofdletters, punten, vraagtekens en uitroeptekens  Wanneer gebruik je een komma  Moeilijk woord uitleggen ( met dezelfde of tegengestelde betekenis)

29 Doelen blok 8:  Verschillende manieren woorden onthouden  Op verschillende manieren leren praten  Je gedachten kunnen vertellen  Doe-woorden  Het onderwerp (wie)  Hoofdletters en leestekens  Zelf een weettekst schrijven  Zelf een toneelstuk schrijven

30 Taal groep 6

31 Doelen blok 7:  Woorden onthouden door een plaatje en bijschrift  Woorden onthouden door er over te schrijven  Woorden onthouden door ze uit te beelden  Leren om informatie te ordenen  Leren om informatie te rangschikken  Leren om op een goede manier informatie te geven  De indirecte en directe rede  Dubbele punt en aanhalingstekens  Lidwoorden en voorzetsels  Verschillen opschrijven  Overeenkomsten opschrijven  Vergelijkingen maken

32 Doelen blok 8:  Verschillende manieren woorden leren  Verschillende manieren woorden onthouden  Woorden leren en onthouden  Beter luisteren door te letten op verschillende zaken  Juiste manier om informatie te geven en verslag te doen  Hoe voer je een gesprek en hoe trek je een conclusie  Onderwerp, persoonsvorm en gezegde  Tegenwoordige en verleden tijd  Enkelvoud en meervoud  Directe en indirecte rede  Punten en aanhalingstekens

33  Leren om een weettekst te schrijven  Leren om een gedicht of toneelstuk te schrijven  Zelf bepalen wat voor tekst te schrijven

34 Zwemmen C diploma en Zwemvaardigheid: Week 22 (26 mei) oefenen Week 23 (2 juni) diplomazwemmen A diploma en B diploma: Week 27 (30 juni) oefenen Week 28 (7 juli) diplomazwemmen

35 Spreekbeurt

36 Vragen?

37 Bedankt voor uw komst!


Download ppt "Welkom in groep 5/6. Informatieavond 3  Nieuwe CITO normering  Doelen voor de komende periode,  Overige informatie."

Verwante presentaties


Ads door Google