De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Info avond CBS De Bargeweide

Verwante presentaties


Presentatie over: "Info avond CBS De Bargeweide"— Transcript van de presentatie:

1 Info avond CBS De Bargeweide
groep 7

2 Vaste vakken Godsdienst Rekenen Taal Lezen

3 Wie zijn de juffen en wie doet wat?
Op maandag en dinsdag juf Margriet gym Kring met nieuws en wetenswaardigheden aardrijkskunde topografie Op maandag heeft 1 leerling de krantenbeurt. Er wordt een artikel van maximaal 4 dagen oud zelf uitgezocht. Het mag nieuws van allerlei aard zijn. De kinderen vertellen waar het over gaat, leggen moeilijke woorden uit. Ook mogen ze een vraag aan de klas stellen. Het gaat om het ontspannen spreken voor de groep en het bewust worden van de wereld om ons heen.

4 IPC In plaats van de zaakvakken apart…
International Primary Curriculum Een aantal thema’s per jaar Aanpak volgens een andere manier van leren We proberen de leerlingen vaardigheden te leren en daardoor doen ze ook kennis op. Het thema is nu Hoe wordt nieuws gemaakt? We houden de topografie als apart vak. De kinderen vullen zelf de kaarten in van de landen van Europa en ik kijk of het netjes en goed gedaan is. Ze leren gebruik te maken van de inhoud en het register van de atlas. De datum van de toets staat ruim van te voren op de weektaak.

5 Hoe het nieuws wordt gemaakt
Startpunt een pakkende introductie van het thema Kennisoogst Uitleg van het thema Onderzoeksactiviteiten Verwerkingsactiviteiten Afsluiting

6 Juf Jolanda Jansen Woensdag
Verkeer met behulp van de verkeerskrant Op voeten en Fietsen Voorbereiding op het verkeersexamen in april 2015 Schrijven aan elkaar.Blokletters worden aangeleerd en gebruikt op passende momenten. Het verkeersexamen is op 16 april Het praktijkexamen is op 7 april. Schrijven: we blijven aan elkaar schrijven in de schriften en werkstukken. We leren wel de goede bloklettervorm aan voor het maken van puzzels en het invullen van formulieren.

7 En donderdag en vrijdag weer:

8 Basisvakken Taal mondeling en schriftelijk Spelling Rekenen
Lezen technisch lezen en begrijpend lezen We lezen nog veel en we werken ook met spelling op de tablet. Toch maken we de dictees ook nog op papier, zodat het aanleren van de juiste spelling ondersteund wordt door de motoriek. Begrijpend lezen doen we met Nieuwsbegrip en oefenboek Cito. Na het maken krijgen de kinderen het werk mee naar huis, zodat u kunt zien waar we mee bezig zijn.

9 Taal Mondeling: spreken voor de groep: krantenbeurt
presentaties verwerkingsopdrachten Schriftelijk: op tablet en in schrift ontleden zinsbouw en verhaalopbouw Woordenschat Spreken voor de groep wordt apart op de website besproken.

10 Samenwerkend leren

11 Leren samenwerken

12 Hoe gaat de spelling? Instructie op maandag Oefenen op de tablet
3 dagen dictee volgens methodiek José Schraven Klank voet klank teen enz. Per 4 weken een controledictee op papier Spelling oefenen met BLOON of WRTS Het werken met WRTS verdient de voorkeur omdat de woorden ook voorgelezen kunnen worden. Een handleiding om WRTS te gebruiken komt ook op de website onder groep 7.

13 De rekeninstructie is gericht op drie groepen
De rekenaars die extra uitdaging nodig hebben: driesterren werk op tablet De rekenaars die lekker oefenen en daardoor goede resultaten behalen, twee sterren werk op tablet. Samen met de leerkracht nog eens de som op een andere manier benaderen: verlengde instructie 1 ster werk op tablet

14 Lezen Technisch lezen doel AVI Eind 7 en tempo lezen DMT Eind 7
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Blits Citotrainer

15 en de extra zorg? Zelfstandig werken een hele kunst
De weektaak komt elke vrijdag mee naar huis! Op de weektaak staat al het huiswerk ruim van te voren. Elk kind krijgt indien nodig een weektaak op maat! Elke vrijdag moet deze weektaak mee naar huis komen, vraag uw kind er naar ! Het werkt als een agenda!

16 Aan het werk!

17 Aan het werk?

18 huiswerk Dit staat altijd een week van te voren op de weektaak
Spelling : oefenen kan via de website van Bloon of WRTS ( leest het woord ook voor) Elke dag 20 minuten moet genoeg zijn

19 En tijd voor presenteren

20 En nu U Vragen …… Klassenouder? Wie wil er dit jaar deze taak vervullen


Download ppt "Info avond CBS De Bargeweide"

Verwante presentaties


Ads door Google