De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het digitaal portfolio in de SLO van CVO VIVO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het digitaal portfolio in de SLO van CVO VIVO"— Transcript van de presentatie:

1 Het digitaal portfolio in de SLO van CVO VIVO
Uitwisselingsnamiddag SoE, werkgroep Digitaal Leren 9 februari 2015

2 Groei- en assessmentportfolio
Situering en genese Concept 2.1 Groeiportfolio 2.2 Assessmentportfolio Technisch Ondersteuning en begeleiding Gebruikerservaringen Uitdagingen voor de toekomst… Wat je zeker moet onthouden…

3 1. Situering en genese Ontwikkeling van het portfolio was één van de doelen van het project aanvullende middelen gecombineerd onderwijs (goedgekeurd in 2012, lopend in 13-14) Projectteam: een halftijdse opdracht verdeeld over 5 lectoren met complementaire expertise (competentiemeting/evaluatie, technische opvolging)

4 1. Situering en genese Nood aan
-…. een gemakkelijk op te volgen digitaal groeiportfolio door de praktijk-/procesbegeleider; -….    het kunnen weergeven op welk niveau de cursist zich aan het einde van zijn opleiding bevindt voor wat betreft de competenties van een beginnend leraar (assessmentportfolio); -… het eigenaarschap van het portfolio bij de cursist; - … een gebruiksvriendelijke gepersonaliseerde omgeving; - …. een laag kostenplaatje. Zichtbaar maken van competentieontwikkeling en assessment van eindcompetenties. Logboek: Proces van de cursist doorheen de verschillende modules (m.n. van de praktijkcomponent) zichtbaar maken / procesbegeleiders ten allen tijde toegang + feedback voorzien Assessmentportfolio: competentieniveau van de cursist van de BC’s van de beginnende leraar op het einde van de opleiding weergeven / meeneembaarheid

5 1. Situering en genese Januari 2013: keuze voor quasi gratis
interactief gebruiksvriendelijk: opbouw van het porfolio via een site binnen eigen google domein (aanmaak sjabloon door de opleiding) stimuleren creativiteit logboek en assessmentportfolio: zichtbaar maken van competentieontwikkeling én assessment van eindcompetenties EVC/EVK-beslissingen eigenaarschap: overzetten portfolio naar een externe website mogelijk Domeinregistratie is 10 euro per jaar

6 2. Concept Ingezet als hulpbron voor lectoren, cursisten en mentoren
Vertrekbasis o.a. competentieboekje = verzameling van basiscompetenties die centraal staan in het beroepsprofiel van de leraar, geduid via gedragsindicatoren die in verschillende prestatieniveaus of normeringscategorieën zijn uitgeschreven (= soort ‘meetlat’). Ruim onvoldoende Onvoldoende – leemten Basisniveau Doorgroeiniveau Gevorderd niveau Expertniveau Ingezet als hulpbron voor lectoren, cursisten en mentoren

7 2. Concept

8 2. Concept Competentieboekje:
1ste niveau: functionele gehelen of rollen (in SLO VIVO: 9 rollen) 2de niveau: BC’s onder die functionele gehelen geordend in beroepstaken Overzicht van die eerste twee niveaus in het kijkkader van de rollen en beroepstaken vanuit de context waarin de leraar werkt en de generieke competenties die hij moet uitvoeren 3de niveau: vertaling in gedragsindicatoren die beschreven zijn in 6 kwalificatieniveaus

9

10 Groei- en assessmentportfolio

11

12 2.1 Groeiportfolio Globale oriëntering via kijkkader (startportret)  analyseren van thema’s / oefendoelen en actiepunten/ uitwerken van opdrachten: wordt gedurende het jaar bijgehouden in een logboek. Niet alleen voor didactische competenties maar ook voor Groepsmanagement

13

14

15

16 2.2 Assessmentportfolio

17 2.2 Assessmentportfolio Assessmentportfolio = geordende inventarisatie van relevante, authentieke, actuele en gevarieerde documenten (= eigen + externe bewijskracht) waarbij je jouw persoonlijk bereikt competentieniveau aantoont.

18 Gebruikerservaringen twee lectoren

19 2.2 Assessmentportfolio Stap 1 Bewijskracht verzamelen
Stap 2 Ordenen van bewijskracht Stap 3 Selecteren én verantwoorden Stap 4 Bijsturen op basis van tussentijdse feedback Stap 5 finale selecteren + uitwerking eindreflectie (rol 5: innovator en onderzoeker) Stap 6 Vormgeven en design   exemplarisch: uitlichting van enkele stappen

20 2.2. Assessmentportfolio Stap 3: selecteren en verantwoorden
 Richtlijnen (handleiding):

21 2.2. Assessmentportfolio Stap 3: selecteren en verantwoorden
 Richtlijnen (assessmentportfolio):

22 2.2. Assessmentportfolio Stap 3: selecteren en verantwoorden
 Vul het competentieboekje in (rollen 1 tot en met 5 en rol 7 + attitudes) - Overlees de verschillende beschrijvingen (gedragsindicatoren) die bij de vermelde aspecten in de beroepstaak horen. - Blik terug op je eigen ervaringen. - Duid met een fluorstift die uitspraken aan, waarvan jij vindt dat ze voor jou geldig zijn. Duid alleen dat aan waarvan je zeker bent. Zet dus niet zomaar kruisjes in een kolom! Houd je bewijsvoering in gedachten!

23 2.2. Assessmentportfolio Stap 3: selecteren en verantwoorden o.a.
 schrijf een persoonlijke toelichting en verantwoording bij je bewijskracht  hulpmiddel bij vormgeving = STARR-formulier

24 2.2 Assessmentportfolio

25 2.2. Assessmentportfolio Kernvragen die beantwoord moeten worden in de assessmentprocedure zijn: is het assessmentportfolio ontvankelijk / assessmentwaardig? in welke mate komt de verzamelde bewijskracht overeen met de zelfbeoordeling in het competentieboekje? bezit de cursist de noodzakelijke startcompetenties en reflectieve, onderzoekende en zelfsturende kwaliteiten om verder als leraar in het onderwijsveld te groeien?

26 3 Technisch Geen htmlkennis nodig
Cursist maakt een site aan op basis van het sjabloon Om ruimte te besparen: opladen vanuit google drive (2 manieren mogelijk) voor het groeiportfolio Geen mappenstructuur mogelijk (oplossing: codering naamgeving bestanden) Mogelijk om verwittigd te worden via mail bij wijziging site/pagina Cursisten delen zelf/ verschillende gebruikersrechten Export mogelijk naar eigen google-account Domein: eigendom van google Sjabloon Voor het assessmentportfolio: geen tijdelijke bestanden maar evt. vanuit je eigen pc/ evt. zippen Traceren van aanpassingen mogelijk

27 4 Ondersteuning en begeleiding
Doorheen het schooljaar procesbegeleiding (o.a. feedback op het logboek)/ technische ondersteuning door 2 lectoren September: Toelichting van studiewijzer voor competentiegericht leren binnen het didactisch traject jaarplanning + voorstelling competentieboekje door coördinator DC Ingrid De Weder Kennismaking met leergroepen + met persoonlijke proces- en praktijkbegeleider Sessie inloggen / werking assessmentportfolio en logboek a.h.v. een handleiding met o.a. FAQ’s November: Uitdieping thema reflecterend leren: Wat is onderzoekend leren? Toelichting voorbereiding tussentijds assessment a.h.v. competentieboekje door coördinator DC Februari : tussentijds assessment, toelichting administratie actieve stage en uitwerking assessmentportfolio (assessmenthandleiding) door coördinator DC Mei: eind mei ontvankelijkheid assessmentportfolio (toegang wordt afgesloten) Juni: eindassessment praktijk

28 5 Gebruikerservaringen: cursisten 13-14
Positief: Handig & duidelijk overzicht bij de planning van de actieve stage. Iedere cursist heeft zijn eigen stijl en kan dit hier tot uiting brengen. Het systeem van het assessmentportfolio werkt goed. Zo krijg je een goed overzicht en kan je alles bijhouden van je individueel leertraject. n.a.v. cursistenraad

29 5 Gebruikerservaringen: cursisten 13-14
Werkpunten: Achtergrond kiezen in overleg met de procesbegeleider zodanig dat het duidelijk leesbaar is voor beide partijen. Bestanden invoegen via mappen zou voor meer overzicht zorgen Melding krijgen wanneer iemand in het assessmentportfolio schrijft, zou voor snellere feedback zorgen. Bij het invoegen van een rij in een tabel zijn er nog steeds problemen. De verwachtingen van de lectoren naar het invullen van het logboek toe afstemmen op elkaar en die verwachtingen in tips naar de cursisten formuleren. Verwachtingen reflectie te hoog (nood aan eenduidige afspraken): In 14-15: Logboek dient ook tijdens de actieve stage verder aangevuld te worden, niet alleen het administratieve luik maar ook het reflectiegedeelte moet ingevuld worden. In het logboek mag wel verwezen worden naar een ingevuld STARR-formulier in het assessmentgedeelte. Omgekeerd geldt dat in het assessmentgedeelte NIET naar het logboek mag verwezen worden voor extra uitleg.

30 6 Uitdagingen voor de toekomst
Uitbreiding logboek en assessmentportfolio voor alle modules in het éénjarige traject: in ook modules LEV en GRM Implementatie portfolio in het reguliere traject Exploreren bijsturing concept Verkennen technische implicaties (grootte domein, archivering, traject over verschillende jaren)

31 7 Wat je zeker moet onthouden…
Voldoende tijd nemen (proefdraaien / feedback resonans) Sjabloon kan achteraf moeilijk gewijzigd worden Concept digitaal portfolio is onlosmakelijk verbonden met het competentiegericht opleiden en evalueren Teamwork is essentieel


Download ppt "Het digitaal portfolio in de SLO van CVO VIVO"

Verwante presentaties


Ads door Google