De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De peiling PAV in internationaal perspectief: Veerle Breemeersch AKOV - curriculum -Onderzoek van Inge De Meyer (Faculteit Psychologie en Pedagogische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De peiling PAV in internationaal perspectief: Veerle Breemeersch AKOV - curriculum -Onderzoek van Inge De Meyer (Faculteit Psychologie en Pedagogische."— Transcript van de presentatie:

1 1 De peiling PAV in internationaal perspectief: Veerle Breemeersch AKOV - curriculum -Onderzoek van Inge De Meyer (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Onderwijskunde – Universiteit Gent) Inge.DeMeyer@UGent.beInge.DeMeyer@UGent.be -Vraag AKOV: hoe doen bso-leerlingen in Vlaanderen het in vergelijking met beroepsleerlingen in andere landen?  PISA (Programme for International Student Assessment): - internationaal onderzoek dat 15-jarigen test - elke drie jaar - leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid - curriculumonafhankelijke vragen in een realiteitsgebonden context

2 2 -Internationale vergelijking bso-leerlingen: -Enkel mogelijk voor landen waar leerlingen op de leeftijd van 15/16 jaar al in beroepsonderwijs les (kunnen) volgen  Groep afgebakend tot leerlingen in internationale graad 9 of hoger  Groep afgebakend tot die onderwijsvormen die ISCED-oriëntatie ‘vocational’ of ‘pre-vocational’ kregen -Analyses op data van PISA2012 – domeinen wiskundige geletterdheid en leesvaardigheid -Landen / regio’s bruikbaar voor de vergelijking: Franse Gemeenschap, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Tsjechische Republiek

3 Sample sizes ranged from.. De peilingsresultaten PAV in internationaal perspectief – Brussel, 11 juni 2014 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Onderwijskunde - Inge De Meyer PISA: Programme for International Student Assessment INTERNATIONALE VERGELIJKING BSO-LEERLINGEN Enkel mogelijk voor landen waar leerlingen op de leeftijd van 15/16 jaar reeds in beroepsonderwijs les kunnen volgen  Groep afgebakend tot leerlingen in internationale graad 9 of hoger  Groep afgebakend tot die onderwijsvormen die ISCED oriëntatie ‘vocational’ of ‘pre-vocational’ kregen Pool vergelijkende landen: Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Australië Land/regioVergelijkingsgroepAantal lln % binnen steekproef Vlaanderenbso92919,0% Franse Gem.éducation professionel2839,6% NederlandVMBO (kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg) 95121,3% DuitslandHauptschule55010,1% Frankrijkenseignement du premier et de second cycle professionel du second degré 64513,9% OostenrijkPolytechnische Schulen, Berufsschulen, Berufsbildende Mittlere Schulen 173536,5% Tsjechische Rep. secondary vocational school, courses without maturita 3516,6%

4 Sample sizes ranged from.. De peilingsresultaten PAV in internationaal perspectief – Brussel, 11 juni 2014 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Onderwijskunde - Inge De Meyer PISA: Programme for International Student Assessment INTERNATIONALE VERGELIJKING BSO-LEERLINGEN In alle landen presteren BSO-leerlingen significant onder het nationaal gemiddelde.

5 Sample sizes ranged from.. De peilingsresultaten PAV in internationaal perspectief – Brussel, 11 juni 2014 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Onderwijskunde - Inge De Meyer PISA: Programme for International Student Assessment INTERNATIONALE VERGELIJKING BSO-LEERLINGEN In alle landen presteren BSO-leerlingen significant onder het nationaal gemiddelde.

6 6 -In de meeste landen schommelt het percentage bso-leerlingen dat het basisniveau niet haalt rond de 40% voor leesvaardigheid. -Voor wiskundige geletterdheid ligt het percentage laagpresterende bso-leerlingen in de meeste landen nog iets hoger – enkel in Oostenrijk en Frankrijk is er een omgekeerde tendens.

7 Sample sizes ranged from.. De peilingsresultaten PAV in internationaal perspectief – Brussel, 11 juni 2014 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Onderwijskunde - Inge De Meyer PISA: Programme for International Student Assessment INTERNATIONALE VERGELIJKING BSO-LEERLINGEN In de meeste landen schommelt het percentage BSO-leerlingen dat het basisniveau niet haalt rond de 40% voor leesvaardigheid. Voor wiskundige geletterdheid ligt het percentage laagpresterende BSO- leerlingen in de meeste landen nog iets hoger – enkel in Oostenrijk en Frankrijk is er een omgekeerde tendens

8 Sample sizes ranged from.. De peilingsresultaten PAV in internationaal perspectief – Brussel, 11 juni 2014 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Onderwijskunde - Inge De Meyer PISA: Programme for International Student Assessment INTERNATIONALE VERGELIJKING BSO-LEERLINGEN In de meeste landen schommelt het percentage BSO-leerlingen dat het basisniveau niet haalt rond de 40% voor leesvaardigheid. Voor wiskundige geletterdheid ligt het percentage laagpresterende BSO- leerlingen in de meeste landen nog iets hoger – enkel in Oostenrijk en Frankrijk is er een omgekeerde tendens

9 9 -Het prestatieverschil tussen aso- en bso-leerlingen verkleint in alle landen significant als er gecontroleerd wordt voor sociaal-economische status en migratiestatus, maar niet spectaculair. -De samenhang met andere belangrijke achtergrondvariabelen (bijv. zittenblijven en thuistaal) is moeilijker na te gaan door de grote verschillen tussen de onderwijssystemen en leerlingenpopulaties. -In Vlaanderen daalde in zowel aso, bso als tso de gemiddelde prestatie voor wiskundige geletterdheid significant over de 4 cycli van PISA (2000-2012). Voor leesvaardigheid is er eveneens een dalende trend bij tso- en bso-leerlingen, maar wordt er bij aso-leerlingen geen significant verschil in de leesvaardigheidsscore over de 4 cycli vastgesteld.

10 10 -De PISA-resultaten bevestigen enerzijds het grote aantal Vlaamse bso-leerlingen dat het basisniveau niet bereikt: -leesvaardigheid: 39% bereikt basisniveau niet -wiskundige geletterdheid : 46% bereikt basisniveau niet -Leesvaardigheid: eenzelfde percentage bso-leerlingen bereikt basisniveau leesvaardigheid niet in de onderzochte landen. -Wiskundige geletterdheid: in de meeste andere landen (met uitzondering van de Franse Gemeenschap) slaagt men erin om de groep die onder niveau 1 presteert (17%), kleiner te houden.


Download ppt "1 De peiling PAV in internationaal perspectief: Veerle Breemeersch AKOV - curriculum -Onderzoek van Inge De Meyer (Faculteit Psychologie en Pedagogische."

Verwante presentaties


Ads door Google