De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Toelichting OBPWO 06.00: De beginsituatie van leerlingen in het eerste leerjaar B van het secundair onderwijs Rianne Janssen Faculteit Psychologie en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Toelichting OBPWO 06.00: De beginsituatie van leerlingen in het eerste leerjaar B van het secundair onderwijs Rianne Janssen Faculteit Psychologie en."— Transcript van de presentatie:

1 1 Toelichting OBPWO 06.00: De beginsituatie van leerlingen in het eerste leerjaar B van het secundair onderwijs Rianne Janssen Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen K.U. Leuven VLOR, 25 november 2010

2 2 Peiling wiskunde in het Beroepsvoorbereidend Leerjaar Twee studies http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/peilingen/secundair/brochure_OBPWO_1B.htm http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/peilingen/secundair/brochurewiskunde08bvl.htm

3 3 Doelstelling OBPWO-project Beginsituatie 1B-leerling –Toetsen wiskunde en Nederlands –Achtergrondvragenlijsten Leerlingen Ouders Leerkrachten Meten van leerwinst voor wiskunde (BVL)

4 4 Doelstelling peilingsonderzoek hoofddoel: –Evaluatie realisatie ontwikkelingsdoelen –Systeemniveau –Anonimiteit scholen, leerlingen gegarandeerd

5 5 Het peilingsinstrument SchaalOD Getalinzicht en hoofdbewerkingen 1 Getalinzicht6 2 Hoofdbewerkingen7,9 3 Breuken optellen en aftrekken8 Zakrekenmachine 4 Zakrekenmachine14, 16 Geld en rekenen in praktische situaties 5 Functioneel rekenen in praktische situaties10 – 13 6 Geld50 Meetkunde 7 Visualiteit en percepto-motoriek2 – 5 8 Lijnen en hoeken26 – 31 9 Vlakke figuren en ruimtelijke figuren herkennen, classificeren en tekenen32–38,40,42,43 10 Berekenen van omtrek, oppervlakte, inhoud39, 41, 44 Informatieverwerving en- verwerking 11 Tabellen, grafieken, diagrammen en gemiddelde45, 48 12 Schaal45 – 47, 49 Meten 13 Begrijpen en meten van grootheden18 – 20, 23, 24 14 Rekenen met grootheden21, 22, 24

6 6 Afnamedesign

7 7 Doelstelling peilingsonderzoek hoofddoel: –Evaluatie realisatie ontwikkelingsdoelen –Systeemniveau –Anonimiteit scholen, leerlingen gegarandeerd nevendoelen: –Analyse van verschillen achtergrondvragenlijsten –Verband beginsituatie in 1B

8 8 Steekproef scholen 1B 195 scholen 3493 leerlingen BVL 195 scholen 5792 leerlingen Begin oktober 2006Begin juni 2008

9 9

10 10 1B (2006) N=3454 BVL (2008) N=2507 73% 3BSO N=31 BuSO N=28 1B N=35 1A N=57 Ander N=43 Onbekend of van school veranderd N=753 1% 2% 1% 22% Deels longitudinaal design

11 11 Peiling wiskunde BVL: waar zat leerling vorig schooljaar? (indien bekend*) OKAN (1%) Lager onderwijs (0.7%) Buitengewoon onderwijs (0.4%) * 5% onbekend

12 12 Enkele bevindingen Diversiteit leerlingen –1B –BVL Resultaten toetsscores –1B –BVL Samenhang toetsprestaties met achtergrondvariabelen

13 13 De leerlingen en hun gezin Ter info: vergelijking met 2 de jaar A-stroom

14 14 Geslacht Meisje Jongen A-stroom 1 B =

15 15 Leeftijd 2 de jaar A-stroom 1B

16 16 GOK-indicatoren

17 17 Hiërarchische klassenanalyse op GOK-criteria Diploma moeder Trekkende bevolking thuistaalVervangings- inkomen Buiten gezin 61.5%

18 18 De leerlingen en de school Schoolloopbaan Leerbeperkingen Beleving

19 19 Van waar komen leerlingen in 1B? 20.9% 68.7% 24.2% 2.8% 1.4% Informate databestanden departement onderwijs

20 20 Leerbeperkingen

21 21 Welbevinden op school (BVL)

22 22 Besluit: grote diversiteit 1B

23 23 Enkele bevindingen Diversiteit leerlingen –1B –BVL Resultaten toetsscores –1B –BVL Samenhang toetsprestaties met achtergrondvariabelen

24 24 BEGINTOETS WISKUNDE Verdeling van het percentage juiste antwoorden voor de totale toets wiskunde

25 25 BEGINTOETS NEDERLANDS Verdeling van het percentage juiste antwoorden voor de totale toets Nederlands

26 26

27 27 Opmerking bij peilingsresultaten Hoge mate van afwezigheid bij peiling –Aantal opgegeven afwezige leerlingen: 7.9% (dag 1) en 8.5% (dag 2) Ontbrekende gegevens ~ risicoleerlingen?

28 28 Verband met behalen van ontwikkelingsdoelen volgens leerkracht Haalt OD Haalt OD niet Leerkracht twijfelt

29 29 Enkele bevindingen Diversiteit leerlingen –1B –BVL Resultaten toetsscores –1B –BVL Samenhang toetsprestaties met achtergrondvariabelen

30 30 Samenhang begintoetsen Leerling-, klas- en schoolkenmerken Verband met –attestering na 1B –Behalen getuigschrift basisonderwijs Leerwinst: verband met peilingsresultaat BVL

31 31 Verdeling van de variantie

32 32 Predictoren resultaten begintoetsen

33 33 Verklaarde variantie door de variabelen in het definitieve model (Tabel 7.17)

34 34 attestering

35 35

36 36 Getuigschrift basisonderwijs

37 37 Verband met beginscores wiskunde

38 38 Begintoets wiskunde Toetsprestatie BVL leerwinst

39 39 Begintoets wiskunde Toetsprestatie BVL Zoeken naar verschillen tussen leerlinggroepen Verwachte score

40 40 Leerwinst Significante samenhang: –2 of meer jaar schoolse achterstand (-) –Aantal boeken thuis (+) –Verstandelijke handicap (-) –Onderwijsnet: officieel (-) –Concentratiegraad (-)

41 41 Besluit Diversiteit leerlingen B-stroom Uiteenlopende toetsresultaten Predictieve waarde begintoetsen –Attestering en getuigschrift BaO –Leerwinst wiskunde


Download ppt "1 Toelichting OBPWO 06.00: De beginsituatie van leerlingen in het eerste leerjaar B van het secundair onderwijs Rianne Janssen Faculteit Psychologie en."

Verwante presentaties


Ads door Google