De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorstroming Het Nederlands onderwijssysteem en internationale onderwijsmogelijkheden in Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorstroming Het Nederlands onderwijssysteem en internationale onderwijsmogelijkheden in Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Doorstroming Het Nederlands onderwijssysteem en internationale onderwijsmogelijkheden in Nederland

2 Voor doorstroming zijn er 2 opties
Het Nederlands onderwijs Het Internationaal Onderwijs

3 Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Tertiair Onderwijs
Doorstromen naar: Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Tertiair Onderwijs

4 Aspecten van de keuze Onderwijsinhoudelijk
Welk programma past het best bij de leerling/wat sluit het best aan? Sociaal emotioneel Waar kan de leerling het best wennen en aansluiten? Financiëel School- en collegegelden Toekomst planmatig Wat zijn de verdere toekomstplannen in het gezin?

5 De aansluiting op het (nationaal) onderwijs in Nederland
Stromen Nederlandse leerlingen afkomstig van Nederlandse scholen in het buitenland bij terugkeer zonder problemen op een vergelijkbaar niveau in het Nederlands onderwijs in? (Inspectie van het Onderwijs, november 2011)

6 Uitkomsten onderzoek Het merendeel van de terugkeerleerlingen kan zonder vertraging instromen op de scholen in Nederland. Het niveau van die leerlingen sluit aan. In een beperkt aantal gevallen leidt de terugkeer op de Nederlandse school tot aanpassingsproblemen, voornamelijk bij Nederlands, rekenen en wiskunde en een enkele keer ook op het sociaal-emotionele vlak.

7 Uitkomsten (vervolg) Indien er sprake is van sociaal-emotionele problemen, gaat het vrijwel altijd om niet goed aansluiting kunnen krijgen bij de groep. Verreweg de meeste ouders van de onderzochte groep bleven in het buitenland Nederlands met hun kinderen spreken. Dat blijkt van groot belang voor een soepele overgang bij terugkeer op een school in Nederland. De belangrijkste conclusie : De meeste ouders en Nederlandse scholen constateren dat de aanpassing van Nederlandse leerlingen uit het buitenland naar behoren tot goed is verlopen, zowel cognitief als sociaal.

8 Dutch education system

9 Het Nederlands Voortgezet Onderwijs
Profielen en vakken in Havo en VWO 4 profielen Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij Verplichte vakken Lichamelijke opvoeding Profielwerkstuk Maatschappijleer ANW (uitsluitend VWO) Wiskunde (nu nog uitsluitend VWO, vanaf ook voor Havo) Maatschappelijke stage

10 Tweetalig Havo en VWO Tweetalig Onderwijs (TTO) is een extra optie binnen het Nederlands onderwijs

11 Doorstroming naar het Internationaal onderwijs
Opties: Dutch International Primary Schools International Primary Curriculum (IPC) IB Primary Years Program (IB PYP) Dutch International Secondary Schools IB Middle Years Program (IB MYP) IB Diploma Program (IB DP) Private International Schools British American International Europese Scholen

12 Status IB MYP en IB Diploma
IB MYP is erkend als toelating tot het Middelbaar Beroeps Onderwijs (Vocational Education) IB DP is erkend als toelating tot alle universiteiten en hogescholen Selectiecriteria betreffen vaak aantal behaalde punten en de gekozen vakken op higher en standard level

13 Hoger (tertiair) Onderwijs in Nederland
Universiteiten (research universities) Hogescholen (universities of applied sciences) Instellingen voor Internationaal Onderwijs

14 Binaire structuur Bachelor’s (universiteiten en hogescholen)
Master’s (idem) PhD (alleen universiteiten)

15 Studielast Eén credit staat voor 28 uur studielast 60 credits staat voor één jaar voltijdstudie Het academisch jaar telt 42 studieweken

16

17 Toelating tot het Hoger Onderwijs
Het hoger onderwijs in NL is toegankelijk voor studenten met: Een Nederlands diploma Een relevant Europees diploma (bv het Abitur) Taaltest! Een IB diploma met Nederlands Language and Literature Higher/Standard of Language Higher Een EB diploma Taaltest!

18 Aanmelding Cijferlijsten Gekozen vakken
Toelatingseisen verschillen per instelling Cijferlijsten Gekozen vakken Ook motivatiebrieven en studiekeuzecheck Aanmeldingsprocedures verschillen ook per instelling Start al begin december, maar niet later dan 1 mei! Numerus fixus voor sommige studies

19 Aanmelding (vervolg) Via Studielink, ook voor studiefinanciering!
En rechtstreeks bij de gekozen instelling

20 websites www.studielink.nl hoger onderwijs NL www.nuffic.nl idem
studiefinanciering Vlaanderen (BE) Duitsland Internationaal Onderwijs NL hoger onderwijs UK hoger onderwijs US

21


Download ppt "Doorstroming Het Nederlands onderwijssysteem en internationale onderwijsmogelijkheden in Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google