De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - - De arts en de sociale bescherming ! Aimé Mertens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - - De arts en de sociale bescherming ! Aimé Mertens."— Transcript van de presentatie:

1 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be De arts en de sociale bescherming ! Aimé Mertens 15 maart 2008 Starterdag voor artsen

2 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be actuele bedragen van sociale zekerheid syllabus in bijlage

3 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be aard van sociale bescherming? werknemer ambtenaar zelfstandige, overgrote meerderheid van de artsen

4 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be wie in Belgi ë beroepsactief is moet bijdragen tot de financiering van de sociale zekerheid* als zelfstandige betaal je een “ sociale ” bijdrage aan een sociaal verzekeringsfonds *repartitie versus kapitalisatie

5 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be uw gesprekspartner SVMB vzw, sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen - vrije beroepen in raad van bestuur -170.000 leden – zelfstandigen - vennootschappen -partner van het VAS, www.vlaamsartsensyndicaat.be en de Federatie voor Vrije en Intellectuele beroepen, www.fvib.bewww.vlaamsartsensyndicaat.bewww.fvib.be -cel “ Vrij Beroep ” -25% starters kiezen voor SVMB -37 kantoren en 20 adviseurs -www.svmb.bewww.svmb.be

6 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be het economisch ruilverkeer levensstandaard sparen ontsparen uitgaven pensioenleeftijd inkomen tijd

7 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be de stap naar het vrij beroep checklist –inschrijven bij de VDAB, via website –sociaal –fiscaal –conventie => RIZIV voordeel

8 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be sociale zekerheid rechten - kosten dekken - inkomen vervangen verplichtingen (sociale bijdragen) administratieve formaliteiten

9 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be kostendekking - ziektekosten (grote en kleine risico’s) -geboortepremie – adoptiepremie -kinderbijslag -moederschaphulp

10 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be vervangingsinkomen -arbeidsongeschiktheid en invaliditeit -moederschap- en adoptie uitkering -pensioen -faillissementsuitkering

11 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be bewijs loopbaan betaling sociale bijdrage gelijkgestelde periodes ziekte studieperiode (duur)

12 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be administratieve formaliteiten - kostprijs binnen een termijn van 90 dagen na aanvang aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen sociale bijdragen betalen aansluiten bij een ziekenfonds

13 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be aandachtspunten als vrij beroep tijdig aansluiten de bijdrageberekening bij aanvang aanvullende sociale bescherming

14 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be sociale bijdrage (algemene principes) fiscaal aftrekbare bedrijfsuitgave ondeelbaar verschuldigd per kwartaal creditering sociale kas = laatste dag kwartaal als hoofdberoep steeds een minimumbijdrage verschuldigd

15 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be berekeningsbasis van de (definitieve) sociale bijdrage = netto beroepsinkomen van 3 jaren terug inkomstenvoorwaarde: enkel netto beroepsinkomen van een volledig burgerlijk jaar van zelfstandige activiteit in dezelfde hoedanigheid indexaanpassing berekeningsbasis

16 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be het netto beroepsinkomen het bruto beroepsinkomen (omzet) verminderd met : –beroepskosten (kosten – afschrijvingen) –beroepsverliezen

17 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be bijdrageberekening 2008 bijdrage 2008berekeningsbasis basis geherwaardeerd netto beroepsinkomen 2005 in € bijdrage 11420,41 ≤ Y ≤ 49.315,46 : 22% 49.315,46 < Y ≥ 72.675,38 : 14,16% plafond 72.675,38 < Y : 0%

18 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be wat bij aanvang ? voor beginperiode (max. 3 j. + 3 kw) : aanrekening van een voorlopige (getrapte) sociale bijdrage nadien regularisatie (definitieve vaststelling) op basis van het nettoberoepsinkomsten van de beginperiode

19 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be je gaat van start op 1 augustus 2008 je bent eerst een voorlopige bijdrage verschuldigd berekend in functie van een verondersteld netto beroepsinkomen van € 11.420,41 stel ?

20 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be voorlopige bijdragen jaarbijdrage*/kwartaal 2008€607,83 (20,50%) 2009€607,83 (20,50%) 2010€622,66 (21,00%) 2011€637,48 (21,50%) *indien geldend tarief ongewijzigd blijft

21 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be hypothese netto beroepsinkomsten (nY) 2009 € 20.000 2010 € 30.000 2011 € 40.000 * Met het nY van 2008 wordt geen rekening gehouden

22 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be definitieve bijdrageberekening bijdragejaarberekeningsbasisnY in € 2008 200920.000 2009 20.000 2010 30.000 2011 40.000

23 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be sociale en fiscale uitgaven in € * jaarbijdrageregu.belastingtotaal 20112549,92 2896,14 (08-09) 4561,34 (2009) 10007,4 20124910,04 4541,24 (2010) 9286,51 (2010) 18737,79 20137365,05 7401,60 (2011) 14876,44 (2011) 29643,09 *simulatie nY 2006, aj. 2007 - alleenstaande + 7,5% gemeentebelasting

24 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be noteer de regularisaties vallen samen met eerste fiscale aanslagen (dubbele factuur)

25 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be wat te doen? regularisatie en eerste fiscale aanslagen financieel plannen het beroepsinkomen drukken door: –spreiding van kosten ten vroegste vanaf 2009 –het afsluiten van een aanvullende verzekering –het betalen van een verhoogde sociale bijdrage (noot recente rechtspraak)

26 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be basisconcept van de sociale zekerheid van de zelfstandige : sober wettelijk stelsel met fiscaal aftrekbare sociale bijdrage berekend in functie van het netto beroepsinkomen (zie bijlage actuele cijfers) vrijheid om zich aanvullend te verzekeren met fiscaal aftrekbare bijdragen of premies

27 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be hoe de rekening beperken? opbouw van een aanvullend pensioen verhoogde sociale bijdragen => SVMB helpt jou verder!

28 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be €500/kwartaal meer sociale bijdrage? jaarbijdrageregu.belastingtotaal 20114549,92 -758,18* (08-09) 3437,81 (2009) 7229,55 20124419,04 2072,44 (2010) 8348,03 (2010) 14839,51 20136874,04 4904,00 (2011) 13233,69 (2011) 25011,73 * te verhogen met intrest

29 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be ≠ met €2000/jaar meer periodebruto voordeel extra inspanning netto resultaat 2011 2012 2013 €11307,49 €7000,00 €4307,49

30 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be extra-legaal pensioen : loont het de moeite ? ja ! het maximum pensioen van een gehuwde man bedraagt momenteel €14.654,52 voor artsen : via - g ewoon/sociaal VAP – RIZIV-bijdrage –pensioensparen –…

31 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be Vrij Aanvullend Pensioen (VAP)

32 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be Artsen zonder vennootschap Artsen met vennootschap individueel (S)VAP pensioensparen LT Sparen (S)VAP IPT (80%) pensioensparen LT Sparen groep binnen 80 % grens Riziv polis polis gefinancierd door RIZIV mogelijke situaties

33 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be 2 soorten pensioenplannen keuze tussen Gewoon Vrij Aanvullend Pensioen > is een voortzetting van het bestaande Vrij Aanvullend Pensioen (VAP) Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen > is geïnspireerd op de bestaande voordelige regeling voor vrije beroepen

34 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be VAP-plannen type gewoon VAPsociaal VAP doelgroepZelfstandigen maximum premie8,17 % van referte-inkomen (max. € 2.686,05) 9,40 % van referte-inkomen (max. € 3.090,44) fiscaal voordeelAftrek beroepsinkomen (bovenop forfait, besparing in de personenbelasting, lagere sociale bijdragen) basisdekkingPensioen en/of overlijdenPensioen en/of overlijden + solidariteitsprestaties mogelijke aanvullende dekkingen -Arbeidsongeschiktheid, (rente, premievrijstelling), …

35 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be premiebedrag Sociaal VAP biedt een 15 % hogere fiscale aftrekbaarheid t.o.v. het gewoon VAP.

36 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be premiebedrag 2008 Inkomen 2005 Geïndexeerd (x 1,074548) GEWOON VAP tot maximaal 8,17 % SOCIAAL VAP tot maximaal 9,40 % 2.500,002.686,37219,48252,52 5.000,005.372,74438,95505,04 10.000,0010.745,48877,911.010,08 15.000,0016.118,221.316,861.515,11 20.000,0021.490,961.755,812.020,15 25.000,0026.863,702.194,762.525,19 28.974,3832.876,972.686,053.090,44 35.000,0037.609,182.686,053.090,44

37 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be Fiscaal voordeel : belastingbesparing aan marginaal tarief fiscaal voordeel VAP

38 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be Sociaal voordeel : minder sociale bijdragen betalen sociaal voordeel VAP

39 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be Artsen en het RIZIV

40 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be RIZIV-dotatie (pro rata vanaf 2008) sub-typevia een Sociaal VAPvia een invaliditeitsdekking doelgroepGeconventioneerde zorgverleners (werknemers of zelfstandigen) wie betaalt de dotatie ?RIZIV maximum premieBedrag RIZIV-toelage fiscaal voordeelRIZIV-toelage niet belastbaar, niet aftrekbaar basisdekkingpensioen en/of overlijden + solidariteitsprestaties vervangingsinkomen bij invaliditeit

41 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be welke keuze maken? 1.riziv-dotatie => sociaal VAP 2.eigen financiering => sociaal VAP –hoger fiscaal aftrekbaar gedrag –hoger belegd bedrag –versteviging sociale prestaties => punt 3 3.verzekering gewaarborgd inkomen 4.verhoogde sociale bijdrage bij aanvang

42 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be met dank Aim é Mertens 02/238 04 88 of 0479/54 06 27 aime.mertens@svmb.be www.svmb.be

43 © SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - www.svmb.be - info@svmb.be wettelijk verplicht sociaal statuut der zelfstandigen SVMB Spastraat 8 1000 Brussel 02/238 04 88 www.svmb.be


Download ppt "© SVMB 2008 Spastraat 8 - 1000 Brussel - tel.: 02 238 04 11 - fax: 02 230 87 58 - - De arts en de sociale bescherming ! Aimé Mertens."

Verwante presentaties


Ads door Google