De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Minor PO-VO-(V)MBO Rotterdam, 21 november 2014 Elwier conferentie, Zwolle 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Minor PO-VO-(V)MBO Rotterdam, 21 november 2014 Elwier conferentie, Zwolle 2014."— Transcript van de presentatie:

1

2 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Minor PO-VO-(V)MBO Rotterdam, 21 november 2014 Elwier conferentie, Zwolle 2014

3 Minor rekenen Opvolger minor rekenen 10-14 Waarom deze vernieuwing: - uitbreiding van minor naar 30 ects (geen stageonderdelen meer er in - inhoudelijke veranderingen, zorgen in beroepsonderwijs over rekentoetsen - gezamenlijk product HRO-Freudenthal Instituut ELWIER-bijdragen van HAN Windesheim IPabo - veel materialen beschikbaar via ELWIER

4 Onderdelen Beroepscontexten (Jaap Griffioen) Vakdidactiek (Monica Wijers) Onderzoek (Diana vd Driessche) Innovatieve rekenlessen in VO en opbrengsgericht werken

5 Rekenen in de beroepscontext Waar gaat het om in deze cursus? a.de kennis rond de aard en het niveau van rekenonderwijs binnen het beroepsonderwijs b.afstemmen van rekenwiskundeonderwijs op het vak waartoe de studenten worden opgeleid (kwalificatiedossiers) c.rekening houden met de verschillen binnen (V)MBO ´Hoogtepunt´ van de cursus was de meeloopdag met de praktijkdocent. Aan de hand van de meeloopdag is een presentatie verzorgd

6 Onderdelen van de presentatie Situatie beschrijving: - Inhoud en niveau van rekenen binnen de praktijklessen - Relatie tussen rekenwiskundelessen (theorie) en praktijk - Inventarisatie van gebruikte materialen en software - Rol van de rekendocent/praktijkdocent Reflectie: - Voelt de praktijkdocent zich competent t.a.v. zijn/haar taak? -´Ideaalbeeld´ wat betreft de rekenlessen binnen V(MBO)? Herontwerpen: Als het anders moet, hoe kan het dan beter?

7 Waarom 1F of 2F 1F of 2F

8 Wat te doen? Voorstructureren of zelf ontdekken? Voorgestructureerd, da´s goed

9 Voelen docenten zich competent? 2F is goed genoeg.....

10 Verschillen tussen leerlingen Iedereen een eigen aanpak

11 Overzicht van de presentatie Waar hebben we het over gehad?

12 Vakdidactiek in nieuwe minor

13 Gericht op VO en MBO

14 Bijeenkomst 3: FAQ

15 Doorlopend - rekentoetsvragen

16 Vb inleveropdracht Kies vier contextopgaven uit het werkboekje toetsopgaven - één per domein, met variatie in niveau. Typeer elke opgave (zie het bovengenoemde artikel voor voorbeelden). Beschrijf in ieder geval het niveau, het domein, de context en de rekenwiskundige inhoud van elke opgave. Gebruik het referentiekader en evt. andere bronnen om je typering te onderbouwen. (ca. 1 A4, zonder de opgaven).

17 Innovatieve Rekenlessen

18 Opbrengstgericht werken Voorbeelden uit het PO en VO Literatuuronderzoek uitvoeren in leerteams Oriëntatie op ogw in de stagepraktijk Traject ogw ontwerpen en uitvoeren Voorbeelden: - groepsplan schrijven naar voorbeeld PO - klassenplan (hgw) schrijven - cyclus Schoolcijfers gebruiken - cyclus Datateams gebruiken

19 Onderzoek in de Minor Rekenen en Wiskunde Doel: docenten ondersteunen om actief en zelfstandig hun eigen rekenonderwijs te ontwikkelen en te evalueren. 1. Onderzoeksplan schrijven en onderzoek uitvoeren (blok 1 en 2) 2. Stappen in onderzoek met zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek (blok 1) 3. Wetenschappelijke artikelen lezen en ‘zakelijk’ schrijven (blok 2)

20 Stappen in onderzoek / exploreren dataset Doel: exploratieve data-analyse: wat zie je in de dataset, wat zijn de variabelen, wat voor soort variabele, welke vragen liggen ten grondslag aan de data en hoe worden die vragen beantwoord? Behandeld zijn meetniveaus, presentatie en grafische weergave van gegevens, normaalverdeling, centrummaten en spreiding.

21 Stappen in onderzoek / effect?

22 Een toetsvraag: een fragment wordt gegeven van een casus die te maken heeft met prestatie / motivatie bij kale of contextopgaven. a.Op welke manier kan de docent zijn onderzoek opzetten? Beschrijf dit. b.Benoem een mogelijke methode van dataverzameling die de docent uit het fragment kan gebruiken. c.Welke onderzoekseenheden onderzoekt de docent in zijn onderzoek (zoals het is opgezet bij je beantwoording van vraag 2a)? d.Beschrijf de validiteit van het onderzoek zoals het is opgezet bij je beantwoording van vraag 2a. Geef minimaal twee redenen waarom het onderzoek wel/niet valide is.

23 Voorbeeld van een antwoord op 2a (ES) Twee groepen, een experimentele en een controle groep Vergelijkbaar niveau en jaar Experimentele groep verhaaltjessommen, controlegroep kale sommen (klopt met onderzoeksvraag) Toetsen vergelijken

24 Voorbeeld van een antwoord (DV) Je neemt twee parallelgroepen Controlegroep kale opgaven Experimentele groep verhaaltjessommen Resultaten met elkaar vergelijken

25 Nog een voorbeeldvraag V: Met welke statistische maten zou de docent de data kunnen interpreteren en een conclusie kunnen trekken over de onderzoeksvraag (zie je antwoord bij 1c voor de onderzoeksvraag)? Geef aan welke statistische maat je zou berekenen, hoe je deze interpreteert en waarom deze van toepassing is. A: (legt uit wat modus en mediaan zijn). Ik zou hier gemiddelde kiezen van een klas / groep. Het laat zien wat de groep heeft gepresteerd (tov de andere groep). En hoogste en laagste cijfer liggen niet ver uit elkaar (range).


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Minor PO-VO-(V)MBO Rotterdam, 21 november 2014 Elwier conferentie, Zwolle 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google