De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwd rekenmateriaal VMBO - november 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwd rekenmateriaal VMBO - november 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwd rekenmateriaal VMBO - november 2011

2 Waarom vernieuwen? Rekentoetswijzers VO 2F en 3F nu definitief
Contouren rekentoets bekend In 2008 referentiekader bekend (17 juni 2010 vastgelegd in de wet) maar geen informatie over toetsing Rekentoetswijzers oktober 2011 definitief (officiële status als regelgevend document; door de Rijksoverheid goedgekeurd). Beschrijft hoe de doelen uit het referentiekader kunnen voorkomen in de toets. De rekentoets wordt geconstrueerd met inachtneming van de uitgangspunten uit de rekentoetswijzer, maar niet alles uit de toetswijzer zal in elke toets voorkomen. Duidelijk beeld van wat in de rekentoets verwacht mag worden

3 Wat is niet veranderd? Tweedelig doel: uitbreiden en onderhouden van vaardigheden Rekenmachinevrij in de onderbouw Duidelijke voorbeelden met oplossingsstrategieën Spread = les van 50 min

4 Wat is er veranderd? Minder rekenlijnen Structuur rekenboek Inhoud
Referentietoetsen (1F, 2F, 3F) Arrangement Digitaal rekenmateriaal -> volgende ronde

5 Rekenlijnen Alle vmbo leerlingen worden getoetst op niveau 2F. Desalniettemin is er gekozen voor een differentiatie binnen het vmbo, vanwege het verschil in niveau van de leerlingen. Het niveau in de vmbo-basis rekenboeken wordt langzamer opgebouwd, het niveau bij vmbo-KGT ligt daarom iets hoger dan bij vmbo-basis. 2F => functioneel niveau (functioneel gebruiken) & algemeen maatschappelijk niveau. De toetsdoelen voor 2F en 3F verschillen niet veel van elkaar waar het de inhoud betreft. Het verschil wordt gekenmerkt door een grotere complexiteit van de contextopgaven, moeilijker getallen bij de kale sommen en bij deze laatste ook het voorkomen van opgaven over bewerkingen met breuken. Differentiatie binnen het vmbo vanwege niveauverschil leerlingen

6 Structuur rekenboek Blokken met 6 rekenlessen diagnostische toets
herhalingsles proefwerk (docent) 3 blokken bij h/v ob 4 blokken bij vmbo ob 6 blokken bij vmbo bb TF: 5 hoofdstukken

7 Inhoudelijke veranderingen
Mix ‘kale’ sommen en contextopgaven in alle lessen Context: invul- en meerkeuzevragen Aansluiting op wiskundeboek Gebruik rekenmachine De rekentoets bevat een gedeelte met contextloze (“kale”) opgaven => vragen die betrekking hebben op onbenoemde getallen (=> bereken 19% van 14,45 euro of 1,2 kg = …g” zijn contextvragen). De contextloze opgaven dienen zonder gebruik van een rekenmachine te worden beantwoord. Het niveau van deze opgaven beperkt zich tot referentieniveau 1F. Ca 15% - 20% van de score kan behaald worden met “kale” 1F-sommen (type 25: 2,5 = …) => toetsen op basis technieken. Ca 50% van de toetsscore kan behaald worden met contextopgaven waarbij een rekenmachine nuttig en bruikbaar is. In de eersteklas komen de rekenonderwerpen in de rekenboeken pas aan bod als deze in de wiskundeboeken behandeld zijn Vragen 1F: hoofdbewerkingen op papier of uit het hoofd uitvoeren met eenvoudige gehele getallen of decimale getallen Een getal afronden op een gegeven aantal decimalen Eenvoudige breuken omzetten in decimale getallen Rekenen met eenvoudige percentages

8 Uitbreiding domeinen 4 blokken 6 blokken
Onderbouw Getallen Verhoudingen Metriek stelsel Bovenbouw Getallen Verhoudingen Meten / Meetkunde Verbanden In het referentiekader is elk referentieniveau uitgewerkt voor de 4 domeinen + domeinoverstijgende vaardigheden. Sommige vragen, met name als ze betrekking hebben op functioneel gebruik, zullen meer dan 1 domein betreffen. Globale indicatie verdeling vragen: 30% Getallen, 30% Verhoudingen, 20% Meten/Meetkunde, 20% voor Verbanden. In het domein Verbanden wordt meer aandacht besteed aan het aflezen en interpreteren van grafieken en tabellen dan aan het werken met formules Binnen het domein Meten/Meetkunde heeft het onderdeel meten een grotere plaats dan het onderdeel meetkunde. Meten / Meetkunde, en Verbanden worden uitgebreid behandeld in de wiskundeboeken => in de ob rekenboeken focussen op Getallen, Verhoudingen en het metriek stelsel 4 blokken 6 blokken Geschikt voor leerlingen zonder wiskunde

9 Naamgeving rekenboeken bovenbouw
Rekentoets mogelijk in vooreindexamenklas Vanaf 2015 mogen leerlingen de rekentoets maken in het vooreindexamenjaar. Deze leerlingen moeten allebei delen uit 3/4 vmbo in klas 3 hebben doorlopen. Leerlingen die de rekentoets in het eindexamenjaar doen kunnen deel 1 en deel 2 in de derde- en vierdeklas respectievelijk gebruiken 3/4 vmbo-B deel 1 3/4 vmbo-KGT deel 2 3/4 vmbo-B deel 2 3/4 vmbo-KGT deel 2

10 Arrangement Voor de leerling, per leerjaar en niveau: Rekenboek
Leerlingenkit rekenen – volgende ronde Combinatiepakket boek & kit Voor de docent: Docentenkit rekenen – volgende ronde

11 Wanneer beschikbaar? vmbo Klas 1 t/m 3: schooljaar 2012-2103
Klas 4: schooljaar havo/vwo Klas 1 : schooljaar Klas 2 en 3: schooljaar TF rekenboek: nu beschikbaar Schooljaar : leerlingen in de 3e klas moeten als eerste in 2014 de rekentoets maken => delen 1 beschikbaar Delen 2 (rekenboeken klas 4): beschikbaar in 2013 ruim op tijd voor het eerste examenjaar Na pilot in 2012 voorbeeldtoetsen beschikbaar -> input voor de delen 2

12 Rekenruimte De app van g&r Gratis in de AppStore
Voor iPod, iPhone en iPad Hoofdrekenen met: Gehele getallen Decimale getallen Breuken Leuk voor leerlingen én docenten!

13 Meer weten? Nu vragen stellen of Klantenservice 030 – 63 83 001
Uitgever: Dolors Alsina


Download ppt "Vernieuwd rekenmateriaal VMBO - november 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google