De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Start rekennetwerk Zuid Conferentie 1 febr 2011 o.l.v. Wilma Willems (KPC Groep), vastgelegd door Machteld Scholvinck (CPS)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Start rekennetwerk Zuid Conferentie 1 febr 2011 o.l.v. Wilma Willems (KPC Groep), vastgelegd door Machteld Scholvinck (CPS)"— Transcript van de presentatie:

1 Start rekennetwerk Zuid Conferentie 1 febr 2011 o.l.v. Wilma Willems (KPC Groep), vastgelegd door Machteld Scholvinck (CPS)

2 Wie is aanwezig? Vooral leraren, teamleiders, directieleden die graag meer willen weten over rekenen voor het VMBO. Met name uit Zuid Nederland – zie deelnemerslijst. Tijdelijke begeleider: Wilma Willems (KPC Groep) Volgende bijeenkomst zal Madeleine Vliegenthart (APS) de netwerkbegeleiding overnemen. Machteld Schölvinck (CPS) legt hoofdzaken vast.

3 Aanpak 1.Inventariseren welke vragen deelnemers hebben om in het netwerk te bespreken (in kleine groep) 2.Vanuit inventarisatie thema’s selecteren (plenair) 3.In kleine groep: thema uitwerken 4.Aan elkaar presenteren: kennis delen Al doende bleek het zinvol om een voorstelrondje in de kleinere groep uit te voeren: Wie ben je? Op welke school werk je? Op welke manier realiseren jullie rekenonderwijs? Door het voorstelrondje ontstond de behoefte om door te vragen op de voorbeelden die genoemd werden, in dezelfde kleine groep.

4 Inventarisatie vragen Welke rekenmethodes worden gebruikt? Hoe monitoren scholen de leerlingresultaten? Welke diagnostische toetsen zijn voor handen? Hoe wordt er afstemming gerealiseerd tussen po- vo? (informatieoverdracht en inhoudelijke afstemming?) Welke niveau laten onze leerlingen zien? Financiële middelen? Apart rekenuur of geïntegreerd? Wie is verantwoordelijk? Effectieve rekenlessen aansluitend bij niveau? Rekenbeleid breed gedragen, hoe doe je dat? Hoe wordt het in de examenregeling opgenomen?

5 Welke deelthema´s? Organisatie- curriculum Apart rekenuur of geïntegreerd? Effectieve lessen aansluitend bij niveau? Hoe maken we kennis met de rekendidactiek van po? Toetsen – leerlingen volgen Niveau leerlingen? Hoe monitoren leerlingen met welke diagnostische toetsen? Beleid Wie is verantwoordelijk? Rekenbeleid breed gedragen, hoe doe je dat? Afstemming po-vo (inhoud, informatieoverdracht)? Financiële middelen? Hoe wordt het in de examenregeling opgenomen? Wat is het verschil tussen wiskunde en rekenen? Middelen Rekenmethodes

6 Opgepikt: Welke informatie wordt gedeeld tussen de subgroepen? Emailadressen uitgewisseld en eigen netwerk gestart (via linked In) Bruikbare sites, methodes Inpassen in tijd: lessen in het rooster Wat gebeurt er nu? Diagnostische toetsen Signalering – screening? Waarom toets je? Wat wil je weten? Welke doelen? Verschillende niveaus in invoering rekenaanpak/beleid (de ene school start nu, andere scholen zijn al 2 jaar bezig) Succeservaringen delen

7 Wensen volgende bijeenkomst NB: deelnemers kunnen zelf al voorwerk doen en dat presenteren. 1. Wat is nu 1F, 2F etc, zo concreet mogelijk, t.o.v. wiskunde. Methodeboeken meenemen en vergelijken: wat wordt er van leerlingen gevraagd? 2. Voorbeelden toetsen en methoden bekijken: focus op onderbouw. Is juni niet te laat voor een volgende netwerkbijeenkomst? Missen we dan de boot niet voor het volgende jaar? Hoe in het curriculum, uur/project etc.? Onderlinge afstemming tussen vakken: hoe doe je dat? En hoe regel je dat dan, dat iedereen dat ook zo doet? (verandermanagement!)

8 Volgende bijeenkomst 21 juni 2011: Zuid 22 juni 2011: Midden 23 juni 2011: Noord Dit zijn voorsteldata, die nog worden vastgesteld door het Steunpunt VO. Vanaf morgen een mail met een link om definitief aan te melden voor het netwerk VMBO, met keuze voor de regio. Veel succes met ‘netwerken’. Hartelijk dank voor de constructieve bijdrage!


Download ppt "Start rekennetwerk Zuid Conferentie 1 febr 2011 o.l.v. Wilma Willems (KPC Groep), vastgelegd door Machteld Scholvinck (CPS)"

Verwante presentaties


Ads door Google