De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 13 Eenvoudige data-analyse: beschrijvende statistische maten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 13 Eenvoudige data-analyse: beschrijvende statistische maten."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 13 Eenvoudige data-analyse: beschrijvende statistische maten

2 Data-invoer: verwijst naar het maken van een computerbestand met de ruwe data van alle vragenlijsten die geschikt worden geacht voor analyse. Data coderen: codes toekennen aan de mogelijke antwoorden op elke vraag in de vragenlijst. Codeboek: hierin zijn alle namen van de variabelen opgenomen en de codes (cijfers) die aan elk mogelijk antwoord op elke vraag zijn toegekend. Data coderen en het codeboek

3 De vier functies van data-analyse

4 Vijf soorten statistische analyses die marktonderzoekers gebruiken

5 Analyseniveaus in marktonderzoek

6 Twee verzamelingen maten worden veel gebruikt om de informatie uit een steekproef te beschrijven:  Centrummaten: maten die de ‘gemiddelde’ respondent of het typerende antwoord beschrijven.  Spreidingsmaten: maten die beschrijven hoe (on)gelijk respondenten of antwoorden zijn aan die van de ‘gemiddelde’ respondent of het typerende antwoord. Data begrijpen via beschrijvende analyse

7 Modus: die waarde in een reeks getallen die het vaakst voorkomt. Mediaan: de waarde die in het midden ligt van een geordende verzameling waarden. Gemiddelde: de doorsneewaarde die een serie getallen kenmerkt. Data begrijpen via beschrijvende analyse - Centrummaten

8 Frequentieverdeling: een optelling van het aantal keren dat elke verschillende waarde in een bepaalde verzameling waarden voorkomt. Waardebereik: geeft de afstand aan tussen de laagste waarde (minimum) en de hoogste waarde (maximum) in een geordende verzameling waarden. Standaardafwijking: geeft de mate van variatie, spreiding of diversiteit in de waarden aan. Data begrijpen via beschrijvende analyse - Spreidingsmaten

9 Wanneer gebruik je een bepaalde beschrijvende maat?

10 Metrische data rapporteren aan cliënten

11 Nominale of ordinale data rapporteren aan cliënten


Download ppt "Hoofdstuk 13 Eenvoudige data-analyse: beschrijvende statistische maten."

Verwante presentaties


Ads door Google