De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot PO-VO-monitor PO-VO-conferentie Rotterdam, november 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot PO-VO-monitor PO-VO-conferentie Rotterdam, november 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Pilot PO-VO-monitor PO-VO-conferentie Rotterdam, november 2013

2 Agenda Opening/welkom Projectdoelstellingen
Eerste ontwerp: hoe koppelen po-vo? Reacties Hoe verder?

3 Groep 8 twee jaar later; Klas 1 & 2 twee jaar eerder

4 V VO: Welke taalhistorie hebben onze leerlingen?!
Las in po graag …. In po:? In po?

5

6 V PO: Hoe gaat het verder met onze leerlingen?!
In vo:? Lisa Woorden-schat groep 7: 77 Lezen LVS groep 7: 64 Cito eindscore groep 8: 535 Lezen LVS groep 8: 46 In vo?

7 Waar liggen de kansen in het voortgezet onderwijs?
Terugkijken en vooruitkijken Kinderen volgen en toetsresultaten po-vo koppelen-> Constructief gesprek over toetsresultaten én onderwijs; inzoomen op één gebied: eerst taal Hoe kunnen vo-scholen snel en specifiek overzicht krijgen van de po-resultaten van een leerling? Welk inzicht bieden vo-resultaten van leerlingen aan de po-scholen waar ze vandaan komen? Waar liggen de kansen in het voortgezet onderwijs? CED-Groep, Regine Bots

8 Hoe wordt het een nuttige koppeling?

9 Indicatoren vanuit po? Cito LVS groep (6)7, begrijpend lezen, woordenschat Cito LVS groep 8, begrijpend lezen, woordenschat Cito Eindtoets, taalpercentiel ? Cito Eindtoets, eindscore? Advies basisschool

10 Welke vo-data zijn er? Cijfers Taal Effect: tekstbegrip en woordenschat begin & eind eerste klas én eind tweede klas voortgezet onderwijs meetinstrumenten Diataal en Cito bieden ook voorzichtige lijn naar referentieniveaus taal BLN?? (Begrijpend LeesNiveau) WSN?? (WoordenSchatNiveau

11 Mogelijke rapportage

12 Wat ziet u in het klassenoverzicht?
Hoe zijn de scores geordend? Wat is er voor informatie te vinden? Welke leerlingen vallen op?

13 Gesprek met experts Cito/Diataal
Vergelijking toetsinhoud in po en vo: Cito in po: veel teksten bij begrijpend lezen zijn fictieteksten; Cito gaat items studievaardigheden wel onderbrengen bij taal/rekenen VO-toetsen (zowel Diataal als Cito) gebaseerd op referentieniveaus taal: dus zakelijke/informatieve teksten

14 Adviezen experts Neem vaardigheidsscores van de toetsen (geen percentielen) Neem tenminste drie meetmomenten uit po (vanaf groep 7) en vo Zorg voor goede afnamecondities bij de toetsen Betrek eventueel ook het leerlinggewicht erbij

15 Referentieniveaus Taal-ont-wik-keling van leer-lingen 4F, eind vwo
3F, eind havo en mbo 4 2F, eind vmbo en mbo 1/2 1F, eind basisonderwijs

16 Procentuele verdeling domein zakelijk lezen over referentieniveaus in Rotterdam

17 Een doorgaande meetlat mogelijk?
Toetsen po en vo op één doorgaande schaal? Wellicht mogelijk via ‘ankersets’ referentieniveaus Nu binnen Cito po en vo geen doorgaande lijn Waar zit de ‘hik’ in de leesontwikkeling? Rond de overgang naar vo? Tussen onderbouw en bovenbouw vo? Angst voor meetlat als ‘slagboom’ naar vo?

18 Discussiepunten/vragen?
Hoe kunnen we data zo makkelijk mogelijk beschikbaar krijgen? Welke data zijn nuttig? Welke rapportagevorm is nuttig? Welke toelichting is daarbij handig? Wat zou verder onderzocht moeten worden?

19 Zorg dat de leerling haar eigen resultaten & groeigroei kent!
Las in po graag sport-verslagen In po gr 7, 43C Eind klas 2 groei naar 63 In po gr 7: 26C

20 Dank u voor uw aandacht!


Download ppt "Pilot PO-VO-monitor PO-VO-conferentie Rotterdam, november 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google