De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met Kwaliteitskringen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met Kwaliteitskringen"— Transcript van de presentatie:

1 Werken met Kwaliteitskringen
Frans-Joseph de Graaf Directeur nbs De Hoogakker nbs Teteringen (i.o.) Nutsbasisschool DE HOOGAKKER

2 Nbs De Hoogakker Total Quality Management
550 leerlingen 2 locaties 40 leerkrachten Week 1: teamvergadering Week 2: paralleloverleg Week 3: locatieoverleg Week 4: kwaliteitskringen Week 5: zorgweek Kwaliteitszorgsysteem functioneert nu goed, maar voorheen: -waren leerkrachten er weinig bij /op betrokken -was systeem erg kwetsbaar Werd geïnspireerd door: Total Quality Management Verbeteringen in primaire proces Beslissingsvrijheid Werkbare standaarden

3 Kwaliteitskringen PDCA (Deming)
Per kring : ca 8 Lkn grpn 1 tm 8 en MT-lid Team: beslist tav uitvoering MT : beslist tav planning Items naar school-/ ontwikkelingsplan

4 twee praktijkvoorbeelden de invloed van een kwaliteitskring op het handelen in de klas
Didaktisch handelen, indicator 7, gemeten score door kwaliteitskring 1: 2,55 ( = onvoldoende) De leraren bevorderen dat leerlingen op een doelmatig wijze leren samenwerken en leren elkaar te ondersteunen Interventie kwaliteitskring 1: invoering Structureel Coöperatief Leren (door Bazalt) Borging : inzet momentcoaching / opleiden momentcoaches Voorbeeld 2 : Leertijd, indicatoren 3 en 4, gemeten door kwaliteitskring 4: 3,33 ( = voldoende, maar met verbetermogelijkheden) De school zorgt ervoor dat de geplande onderwijstijd afgestemd is op de onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie; De leraren variëren de hoeveelheid leertijd voor leerlingen, afhankelijk van hun onderwijsbehoeften; Interventie kwaliteitskring 4: zelfontwikkeld digitaal (adaptief) huiswerk taal en rekenen via ELO Borging: geagendeerde momenten voor lesontwerp, coaching door ICT- coördinatoren

5 Ervaringen Werken met kwaliteitskringen bevordert:
(onderwijsinhoudelijk)eigenaarschap bij lkn en draagvlak voor onderwijsontwikkeling planmatigheid duurzaamheid ohgv onderwijsinhoudelijke ontwikkeling afstemming op school- en groepsniveau samenwerking vraagt : Onderwijskundig leiderschap Betrokkenheid van schoolleiding ivm koersbepaling,planning en taakgerichtheid Gefaseerde invoering Professionele schoolcultuur ( of is dit het gevolg ?)


Download ppt "Werken met Kwaliteitskringen"

Verwante presentaties


Ads door Google