De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht van de beschikbaarheid en het gebruik van bodemgegevens Folkert de Vries & Dick Brus Bodeminfo bij Alterra.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht van de beschikbaarheid en het gebruik van bodemgegevens Folkert de Vries & Dick Brus Bodeminfo bij Alterra."— Transcript van de presentatie:

1 Overzicht van de beschikbaarheid en het gebruik van bodemgegevens Folkert de Vries & Dick Brus Bodeminfo bij Alterra

2 Organisatie Alterra Directie Personeel & Organisatie Strategie, Marketing, Communicatie Water en Klimaat Eco- systemen Bodem Landschap Geo- informatie Staf & Ondersteuning Centra W!SL Wageningen Software Labs Financiën en Control Automatisering & Informatievoorziening Facilitaire Dienst Natuurplan- bureau

3 Bodemgegevens bij Alterra

4 Bodemgegevens op Bodemdata.nl

5 Het interessegebied benaderen

6 Gemeente Moordrecht

7 Puntgegevens en grondsoortenkaart (1 : 250 000)

8 Informatie (i) bij punten

9 Informatie (i) bij punten: Algemene boorpuntinformatie

10

11 Informatie (i) bij punten: Algemene profielopbouw

12 Informatie (i) bij punten: vervolg

13 Selectie op puntgegevens

14

15 Resultaat eerste selectie

16 Bekijken selectie via tabel-optie

17 Selectie uitbreiden

18 Informatie bij kaartvlak bodemkaart 1 : 250 000

19 Gegevens bodemkaart 1 : 50 000

20

21

22 Informatie over grondwater

23

24 Grondwatertrappenkaart Grondwaterdynamiek (Gd-gegevens): gridbestanden 25x25m naast Gt, GHG en GLG ook GVG, duurlijnen, regimecurve en statistische informatieduurlijnen

25 Informatie over grondwater Grondwatertrappenkaart Grondwaterdynamiek (Gd-gegevens): gridbestanden 25x25m naast Gt, GHG en GLG ook GVG, duurlijnen, regimecurve, en statistische informatieduurlijnen

26 Informatie over grondwater Grondwatertrappenkaart Grondwaterdynamiek (Gd-gegevens): gridbestanden 25x25m naast Gt, GHG en GLG ook GVG, duurlijnen, regimecurve, en statistische informatieduurlijnen 0-20 cm 20-40 cm 40-60 cm > 60 cm sdGHG

27 Meta informatie bij bodemkaart 1 : 50 000

28

29 Detailkarteringen (schaal 1 : 10 000 - 1 : 25 000)

30

31 ›nutriëntenmodellen, hydrologische modellen, gewasgroeimodellen, ecologische modellen, …modellen Invoer voor modellen Toepassingen Planologie Milieu ›kaarten met uitspoelingsgevoelige gronden Netwerkbeheer Bodemkwaliteit ›bodemkwaliteit versus voedselveiligheid ›slappe ondergrond, lage pH ›indeling i.v.m begroting aanleg

32 bij droge zandgronden spoelt er meer stikstof uit daarom wettelijke bemestingsnormen kaartbijlagen met uitspoelingsgevoelige percelen Kaarten met uitspoelingsgevoelige zandgronden Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz

33 Maatregel voor de zandgronden?

34 Maatregel per perceel

35 Berekeningen per perceel

36 Bodemkwaliteit versus voedselveiligheid relatie zware-metaalgehalte in de bodem en gewasopname per gewas afhankelijk van pH, org. stof, lutum wettelijke normen voor maximale gehaltes in voedsel Vraag: zijn er in Nederland gebieden waar hoge Cd-gehaltes in tarwe kunnen optreden?

37 Aanpak bodemkwaliteit versus voedselveiligheid Kaart met bodemkenmerken via BIS en de bodemkaart: Organische stofgehalte (SOM), pH en lutumgehalte Kaart met actuele Cd-gehaltes afgeleid uit de gegevens op 4100 locaties Gebieden met tarwe ontleend aan LGN3 Met Monte Carlo simulatie Cd-gehalte in tarwe geschat:

38 Actuele Cd-gehalte in de bodem (mg/kg)

39 Geschatte Cd-gehalte in tarwe 50-percentiel 95-percentiel

40 Cd-gehaltes in tarwe (op basis van 95-percentiel ) onder warenwetnorm boven warenwetnorm

41 Binnenkort ook voorbeelden op:


Download ppt "Overzicht van de beschikbaarheid en het gebruik van bodemgegevens Folkert de Vries & Dick Brus Bodeminfo bij Alterra."

Verwante presentaties


Ads door Google