De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bodeminfo bij Alterra Overzicht van de beschikbaarheid en het gebruik van bodemgegevens Folkert de Vries & Dick Brus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bodeminfo bij Alterra Overzicht van de beschikbaarheid en het gebruik van bodemgegevens Folkert de Vries & Dick Brus."— Transcript van de presentatie:

1 Bodeminfo bij Alterra Overzicht van de beschikbaarheid en het gebruik van bodemgegevens Folkert de Vries & Dick Brus

2 Informatievoorziening
Organisatie Alterra Directie Staf & Ondersteuning Financiën en Control Personeel & Organisatie W!SL Wageningen Software Labs Automatisering & Informatievoorziening Strategie, Marketing, Communicatie Facilitaire Dienst Centra Bodem Eco- systemen Geo- informatie Landschap Water en Klimaat Natuurplan- bureau

3 Bodemgegevens bij Alterra

4 Bodemgegevens op Bodemdata.nl

5 Het interessegebied benaderen

6 Gemeente Moordrecht

7 Puntgegevens en grondsoortenkaart (1 : 250 000)

8 Informatie (i) bij punten

9 Informatie (i) bij punten: Algemene boorpuntinformatie

10 Informatie (i) bij punten: Algemene boorpuntinformatie

11 Informatie (i) bij punten: Algemene profielopbouw

12 Informatie (i) bij punten: vervolg

13 Selectie op puntgegevens

14 Selectie op puntgegevens

15 Resultaat eerste selectie

16 Bekijken selectie via tabel-optie

17 Selectie uitbreiden

18 Informatie bij kaartvlak bodemkaart 1 : 250 000

19 Gegevens bodemkaart 1 :

20 Gegevens bodemkaart 1 :

21 Gegevens bodemkaart 1 :

22 Informatie over grondwater

23 Informatie over grondwater

24 Informatie over grondwater
Grondwatertrappenkaart Grondwaterdynamiek (Gd-gegevens): gridbestanden 25x25m naast Gt, GHG en GLG ook GVG, duurlijnen, regimecurve en statistische informatie

25 Informatie over grondwater
Grondwatertrappenkaart Grondwaterdynamiek (Gd-gegevens): gridbestanden 25x25m naast Gt, GHG en GLG ook GVG, duurlijnen, regimecurve, en statistische informatie

26 Informatie over grondwater
Grondwatertrappenkaart Grondwaterdynamiek (Gd-gegevens): gridbestanden 25x25m naast Gt, GHG en GLG ook GVG, duurlijnen, regimecurve, en statistische informatie sdGHG 0-20 cm 20-40 cm 40-60 cm > 60 cm

27 Meta informatie bij bodemkaart 1 : 50 000

28 Meta informatie bij bodemkaart 1 : 50 000

29 Detailkarteringen (schaal 1 : 10 000 - 1 : 25 000)

30 Detailkarteringen (schaal 1 : 10 000 - 1 : 25 000)

31 Toepassingen Invoer voor modellen Planologie Milieu Netwerkbeheer
nutriëntenmodellen, hydrologische modellen, gewasgroeimodellen, ecologische modellen, …modellen Planologie Milieu kaarten met uitspoelingsgevoelige gronden Netwerkbeheer Bodemkwaliteit slappe ondergrond, lage pH indeling i.v.m begroting aanleg bodemkwaliteit versus voedselveiligheid

32 Kaarten met uitspoelingsgevoelige zandgronden
bij droge zandgronden spoelt er meer stikstof uit daarom wettelijke bemestingsnormen kaartbijlagen met uitspoelingsgevoelige percelen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz

33 Maatregel voor de zandgronden?

34 Maatregel per perceel

35 Berekeningen per perceel

36 Bodemkwaliteit versus voedselveiligheid
relatie zware-metaalgehalte in de bodem en gewasopname per gewas afhankelijk van pH, org. stof, lutum wettelijke normen voor maximale gehaltes in voedsel Vraag: zijn er in Nederland gebieden waar hoge Cd-gehaltes in tarwe kunnen optreden?

37 Aanpak bodemkwaliteit versus voedselveiligheid
Kaart met bodemkenmerken via BIS en de bodemkaart: Organische stofgehalte (SOM), pH en lutumgehalte Kaart met actuele Cd-gehaltes afgeleid uit de gegevens op 4100 locaties Gebieden met tarwe ontleend aan LGN3 Met Monte Carlo simulatie Cd-gehalte in tarwe geschat:

38 Actuele Cd-gehalte in de bodem (mg/kg)

39 Geschatte Cd-gehalte in tarwe
50-percentiel 95-percentiel

40 Cd-gehaltes in tarwe (op basis van 95-percentiel)
onder warenwetnorm boven warenwetnorm

41 Binnenkort ook voorbeelden op:


Download ppt "Bodeminfo bij Alterra Overzicht van de beschikbaarheid en het gebruik van bodemgegevens Folkert de Vries & Dick Brus."

Verwante presentaties


Ads door Google