De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aardrijkskunde Olympiade 2009 Roel Dijksma Wageningen UR.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aardrijkskunde Olympiade 2009 Roel Dijksma Wageningen UR."— Transcript van de presentatie:

1 Aardrijkskunde Olympiade 2009 Roel Dijksma Wageningen UR

2 Aardrijkskunde Olympiade Veldonderzoek Theoretische toets Doel presentatie: Onderzoeksvragen veldonderzoek Opfriscursus fysische geografie

3 Onderzoeksvraag veldopdracht Deel 1: Welke landschappelijke eenheden herken je, hoe zijn ze ontstaan en waar ligt de grens tussen deze eenheden?

4 Ondergrond van Nederland

5 Geologische/geomorfologische eenheden Oeverwal Grondmorene Beekdal Uiterwaard Klif Kom Jonge duin Stuwwal Sandr Esker Dekzandgebied met dekzandruggen

6 Eigenschappen: Topografie Morfologie Sedimenttype Korrelgrootte/sortering Ontwatering Beschikbaarheid voedingsstoffen

7 Eigenschappen: Topografie Morfologie Sedimenttype Korrelgrootte/sortering Ontwatering Beschikbaarheid voedingsstoffen Nauwkeurige voorstelling van een landstreek, plaats of terrein Beschrijft bijzonderheden

8 Eigenschappen: Topografie Morfologie Sedimenttype Korrelgrootte/sortering Ontwatering Beschikbaarheid voedingsstoffen Studie van de vormen van de aardoppervlakte

9 Eigenschappen: Topografie Morfologie Sedimenttype Korrelgrootte/sortering Ontwatering Beschikbaarheid voedingsstoffen

10 Sediment, wat is dat? Gesteentemateriaal dat is verweerd (erosie), verplaatst en ergens anders neergelegd (sedimentatie) Transportmiddelen: Open water op land (rivier, beek, sloot, kanaal) Zee Wind Gletsjer Uitzondering: veen

11 Riviersediment: verwilderde rivier (IJsland)

12

13 Riviersediment: meanderende rivier

14 Eigenschappen: Topografie Morfologie Sedimenttype Korrelgrootte/sortering Ontwatering Beschikbaarheid voedingsstoffen

15 Hoog- en Laag-Nederland

16 Ontwatering

17

18 Ontwatering veen

19 FunctieNorm Weidebouw1:1 Akkerbouw1:10 Hoogwaardige land- en tuinbouw 1:20 Glastuinbouw1:50 Stedelijk gebied1:50 Functie-eisen

20 IIa IIb IVu IIIb IIIa VIIld Vlo Vbo VIIo Grondwatertrappenkaart

21 grondwatertrapGHG (cm-maaiveld)GLG (cm-maaiveld) I-<50 II-50-80 III<4080-120 IV>4080-120 V<40>120 VI40-80>120 VII>80>120 Indeling grondwatertrappen (60-er jaren)

22 grondwatertrapGHG (cm-maaiveld)GLG (cm-maaiveld) I-<50 II-50-80 II*>2550-80 III<4080-120 III*25-4080-120 IV>4080-120 V<40>120 V*25-40>120 VI40-80>120 VII>80>120 VII*>140>120 Indeling grondwatertrappen (vòòr 1988)

23 grondwatertrap GHG (cm- maaiveld) GLG (cm- maaiveld) Oude Gt I-<50I Ia<25<50I Ic>25<50I II-50-80II IIa<2550-80II IIb25-4050-80II* IIc>4050-80II* III<4080-120III IIIa<2580-120III IIIb25-4080-120III* Indeling grondwatertrappen (na 1988; 1 van 3)

24 grondwatertrap GHG (cm- maaiveld) GLG (cm- maaiveld) Oude Gt IV>4080-120IV IVu40-8080-120IV IVc>8080-120IV V<40>120V Va<25>120V Vao<2580-120V Vad<25>180V Vb25-40>120V* Vbo25-40120-180V* Vbd25-40>180V* Indeling grondwatertrappen (na 1988; 2 van 3)

25 grondwatertrap GHG (cm- maaiveld) GLG (cm- maaiveld) Oude Gt VI40-80>120VI Vlo40-80120-180VI Vld40-80>180VI VII80-140>120VII VIIo80-140120-180VII VIId80-140>180VII VIIl>140>120VII* VIIlo>140120-180VII* VIIld>140>180VII* Indeling grondwatertrappen (na 1988; 3 van 3)

26 80-140 >180 <25 50-80 25-40 50-80 40-80 80-120 25-40 80-120 <25 80-120 >140 >180 40-80 120-180 25-40 120-180 80-140 120-180

27 Grondwaterstroming

28 Watervoerende lagen en weerstandbiedende lagen

29 Grondwaterstanden

30 Grondwaterstroming

31 Isohypsen, lijnen die grondwaterpeil aangeven

32 Isohypsen in Nederland -2 -5 +3 +17 -4 -6 -5 +200

33 Eigenschappen: Topografie Morfologie Sedimenttype Korrelgrootte/sortering Ontwatering Beschikbaarheid voedingsstoffen

34 Geologische/geomorfologische eenheden Oeverwal Grondmorene Beekdal Uiterwaard Klif Kom Jonge duin Stuwwal Sandr Esker Dekzandgebied met dekzandruggen

35 Geologische/geomorfologische eenheden Oeverwal Grondmorene Beekdal Uiterwaard Klif Kom Jonge duin Stuwwal Sandr Esker Dekzandgebied met dekzandruggen

36 Geologische/geomorfologische eenheden Oeverwal Grondmorene Beekdal Uiterwaard Klif Kom Jonge duin Stuwwal Sandr Esker Dekzandgebied met dekzandruggen

37 Geologische/geomorfologische eenheden Oeverwal Grondmorene Beekdal Uiterwaard Klif Kom Jonge duin Stuwwal Sandr Esker Dekzandgebied met dekzandruggen

38 Geologische/geomorfologische eenheden Oeverwal Grondmorene Beekdal Uiterwaard Klif Kom Jonge duin Stuwwal Sandr Esker Dekzandgebied met dekzandruggen Klif bij Oudemirdum

39 Geologische/geomorfologische eenheden Oeverwal Grondmorene Beekdal Uiterwaard Klif Kom Jonge duin Stuwwal Sandr Esker Dekzandgebied met dekzandruggen

40 Geologische/geomorfologische eenheden Oeverwal Grondmorene Beekdal Uiterwaard Klif Kom Jonge duin Stuwwal Sandr Esker Dekzandgebied met dekzandruggen

41 Geologische/geomorfologische eenheden Oeverwal Grondmorene Beekdal Uiterwaard Klif Kom Jonge duin Stuwwal Sandr Esker Dekzandgebied met dekzandruggen

42 Geologische/geomorfologische eenheden Oeverwal Grondmorene Beekdal Uiterwaard Klif Kom Jonge duin Stuwwal Sandr Esker Dekzandgebied met dekzandruggen

43 Geologische/geomorfologische eenheden Oeverwal Grondmorene Beekdal Uiterwaard Klif Kom Jonge duin Stuwwal Sandr Esker Dekzandgebied met dekzandruggen

44 Geologische/geomorfologische eenheden Oeverwal Grondmorene Beekdal Uiterwaard Klif Kom Jonge duin Stuwwal Sandr Esker Dekzandgebied met dekzandruggen

45 Onderzoeksvraag veldopdracht Deel 2: Welke vorm van landgebruik is op welke plek goed te realiseren? Geef top drie en beargumenteer keuze

46 Alternatieve vormen van landgebruik Camping Wijngaard Pretpark Vuilstort Zweefvliegveld Intensieve landbouw Natuur Recreatieplas Golfbaan Woningbouw

47 Landgebruik 1900 2009

48 Natuurontwikkeling

49

50

51

52 Hermeandering Ramsbeek Winterswijk

53 Ramsbeek, Winterswijk nieuwe stijl

54

55 Vragen? © Wageningen UR


Download ppt "Aardrijkskunde Olympiade 2009 Roel Dijksma Wageningen UR."

Verwante presentaties


Ads door Google