De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ecologische bodemtypologie Rolf Kemmers, Rein de Waal, Bas van Delft.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ecologische bodemtypologie Rolf Kemmers, Rein de Waal, Bas van Delft."— Transcript van de presentatie:

1 Ecologische bodemtypologie Rolf Kemmers, Rein de Waal, Bas van Delft

2 Klassieke bodemtypologie  Klassieke bodemkaarten geven actuele toestand vaak niet goed weer  Bodemtypen zijn onvoldoende onderscheidend voor standplaatstypering  Grondwatertrappen geven alleen kwantitatieve informatie  Waterkwaliteit bepalend voor standplaats (raakvlak ecohydrologie)

3 Ecologische bodemtypologie - concept VEGETATIE ONAFHANKELIJKE FACTOREN AFHANKELIJKE FACTOREN Operationele Standplaatsfactoren KLIMAAT Meteorologische processen o TOPOGRAFIE Geo(morfo)logische processen HYDROLOGIE Hydrologische processen MOEDERMATERIAAL Fys.-chem. processen BODEM cm Decompositie processen 0 20 40 HUMUS- Conditionele Standplaatsfactoren Fysisch/chemisch: Voorraden (N, P) ZNC Vochtleverantie Fysiologisch: Beschikbaarheid (N, P) Aeratie Vochttekort Toxiciteit

4 Ecologische bodemtypologie - definities  Ecologische bodemtypering:  Classificatie van bodems op basis van primaire en secundaire ecosysteemfactoren  Ecologische bodemkartering:  Verzamelen en vlakdekkend vastleggen van bodeminformatie ten behoeve van toepassing in natuurbeheer en -ontwikkeling

5 Ecologische bodemtypologie - definities  Systeemanalyse:  identificatie van processen en het functioneren van het systeem  Patroonanalyse:  het vastleggen van de ruimtelijke verspreiding van sleutelfactoren en doelvariabelen

6 Ecologische bodemtypologie - definities  Fysiografische factoren = primaire (onafhankelijke) factoren  klimaat, topografie, hydrologie, moedermateriaal  Fysiografische eenheden  moedermateriaal + topografie  Fysiotoop  moedermateriaal + topografie + hydrologie  landschappelijke samenhang (bron, beekdal, helling)  punt, lijn, vlak

7 Ecologische bodemtypologie - definities  Conditionele factoren (toestandvariabelen)  bepalend voor activiteit bodemorganismen en plantengroei  zuur-basentoestand, voedingstoestand, vochttoestand, redoxtoestand, temperatuur  gebufferd  Operationele factoren (fluxen, beschikbaarheid)  fysiologie  vocht, voedingsstoffen, toxische stoffen

8 Ecologische bodemtypologie - Gereedschapskist Afhankelijk van de vraag: •Functie-verandering, - consolidering, -afweging •Fysiografische eenheden •Bodem/Gt •Watertypen •Humusprofiel

9 Moedermateriaal Bouwvoor NatuurgebiedenLandbouw gebieden Actuelevegetatie Waterkwantiteit Waterkwaliteit Humusprofiel Inventarisatie traditionele bodem Gt GD Inventarisatie watertypen Inventarisatie humusprofielen II III VIII I IVV VI VII Potentielevegetatie plaggen Toepassing

10 Raamwerk ecologische bodemtypologie  Hiërarchisch stelsel van factoren  8 Fysiografische eenheden  aggregatie van kaarteenheden naar moedermateriaal, topografie en hydrologie  Fysiotopen  homogeen ten aanzien van primaire factoren  Humusvormen  actuele toestand van de standplaats


Download ppt "Ecologische bodemtypologie Rolf Kemmers, Rein de Waal, Bas van Delft."

Verwante presentaties


Ads door Google