De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 31 augustus 2014 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. A.G. van der Heijden Ouderling:Cors Visser Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 31 augustus 2014 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. A.G. van der Heijden Ouderling:Cors Visser Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 31 augustus 2014 morgendienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. A.G. van der Heijden Ouderling:Cors Visser Organist:Krijn van Veen

3 Gezang 462: 1, 2, 4 Stil gebed Votum en groet Psalm 23: 1 Tien Geboden Gezang 75: 9 Gebed Schriftlezing: Johannes 21: 1-14 (HSV)

4 Gezang 289: 1 Preek Gezang 57a Dankzegging en voorbeden Collecten Gezang 277: 1, 3, 5, 6

5 Welkom en mededelingen

6 1. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn, en Christus zal over u lichten! Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, eer Hij u als rechter komt richten. Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood? Gezang 462: 1, 2, 4

7 2. Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed, de nacht is zo lang reeds verdwenen! Het licht der genade, met blijdschap begroet, heeft d’ aarde reeds eeuwen beschenen. En groots is uw roeping en heilig uw taak, en d’ uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak! Gezang 462: 1, 2, 4

8 4. Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht, door Christus de doodsslaap ontrezen. Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 't zal nimmermeer nacht voor hem wezen. ‘Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!’ Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon. Gezang 462: 1, 2, 4

9 Stil gebed Votum en groet

10 1. Ik wil van God als van mijn Herder spreken. Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. Groen is het land waarin Hij mij doet komen,… Psalm 23: 1

11 … fris is de bron die Hij voor mij doet stromen Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. Psalm 23: 1

12 De tien geboden

13 9. O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is. Gezang 75: 9

14 Gebed

15 We lezen uit de Herziene Statenvertaling: Johannes 21 : 1-14 Schriftlezing

16 Johannes 21: 1-14 1. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2. Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3. Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets.

17 Johannes 21: 1-14 4. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 5. Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 6. ‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. 7. De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde,

18 Johannes 21: 1-14 schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water. 8. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. 9. Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 10. Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’ 11. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land.

19 Johannes 21: 1-14 Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13. Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.

20 Gezang 289: 1 1. Morgenglans der eeuwigheid, licht aan 't eeuwig Licht onttogen, stel ons deze ochtendtijd uwe heerlijkheid voor ogen, en verdrijf door uwe macht onze nacht!

21 De kinderen gaan nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over: Vergeving (naar Matteus 18: 21-35)

22 Verkondiging De vreemdeling aan het water, of: Het leven is meer dan brood alleen.

23 Psalm 57a: 1-5

24

25

26

27

28 Dankzegging en voorbeden

29 Collecte De kinderen komen terug uit de bijbelklas. We staan onze gaven af voor: (1)Werelddiaconaat Opvang gehandicapten in Kwandebele, Zuid-Afrika (2)Kerk

30 Gezang 277: 1, 3, 5 en 6

31

32

33

34 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

35 Vanmiddag begint de gezamenlijke dienst met de NGK in de Jeruzalemkerk om 17:00 uur.


Download ppt "Zondag 31 augustus 2014 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. A.G. van der Heijden Ouderling:Cors Visser Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google