De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bij de informatieavond van groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bij de informatieavond van groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Bij de informatieavond van groep 8
Welkom! Bij de informatieavond van groep 8

2 Voorstellen Wie zijn wij? Wat vinden wij belangrijk?
Contact met ouders / Ouderportaal Website

3 Wat is voor deze groep belangrijk?
Pedagogisch Zelfverantwoordelijkheid Afspraken in de klas Stappen conflicthantering Contract met de kinderen Weektaak, huiswerk en toetsmoment Didactisch PV-kaart Studievaardigheden - Blits Oefenen voor CITO

4

5 Studievaardigheden

6 Zorg Groepsplannen Handelingsplannen Zorgteam
ABC-indeling (nieuwe norm) Extra instructie Levelwerk Handelingsplannen Overleg kinderen en ouders Zorgteam Clusterondersteuner Leerlingbespreking Groepsbespreking

7 Effect nieuwe normen Cito legt dit als volgt uit:
Heel vroeger was je lang wanneer je 1.70 cm was. Je behoorde dan met deze lengte tot de 25% langste mensen van het land. Tegenwoordig is 1.70 cm helemaal niet lang. Je behoort nu tot de 35% langste mensen van het land. De norm wanneer je lang genoemd wordt is dus opgeschoven in de loop der tijd. Dat gebeurt met toetsen ook

8 Kirsten vorige toetsperiode
Kirsten haalt eind groep 4 in het schooljaar op de Cito-toets Rekenen-Wiskunde een vaardigheidsscore van 60. Ze valt hiermee, volgens de oude landelijke normen, binnen het B-niveau.

9 Kirsten, nu met de oude norm
Stel: bij de volgende toets medio groep 5 behaalt Kirsten een vaardigheidsscore van 75. Ook hiermee zou ze binnen het B-niveau scoren als de oude landelijke normen nog geldig zouden zijn. Kirsten is qua vaardigheidsscore gegroeid van 60 naar 75. Haar rekenvaardigheid gaat dus vooruit.

10 Kirsten, nu met de nieuwe norm
Doordat Cito de landelijke normen heeft verzwaard past bij de vaardigheidsscore 75 op de medio-toets geen B-niveau meer, maar een C-niveau. Alhoewel de rekenvaardigheid van Kirsten niet is gedaald, valt ze wel binnen een lager Cito-niveau. Ze lijkt dus nu ‘gezakt’. In werkelijkheid zijn de echter de normen aangepast. Hierdoor is de plaats van Kirsten binnen de landelijke rangorde is nu reëel.

11 De ‘speciale’ groep 8 activiteiten
Centrale toetsing Eindcito (niveau en basis) Voortgezet onderwijs Bizworld Seksuele voorlichting – Lente kriebels Gastlessen Halt Schoolkamp Peanutbaltoernooi Musical Brandtrap

12 Schoolbreed Interne contactpersonen:
(Anja Scheerens + Minou de la Rambelje) Luizencontrole (2 à 3 ouders)

13 Vragen?

14 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Bij de informatieavond van groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google