De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geachte leden, Bijgaand treft u de definitieve voorstellen aan, betreffende de nieuwe structuur / indeling van onze Stamboekadministratie Naar aanleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geachte leden, Bijgaand treft u de definitieve voorstellen aan, betreffende de nieuwe structuur / indeling van onze Stamboekadministratie Naar aanleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Geachte leden, Bijgaand treft u de definitieve voorstellen aan, betreffende de nieuwe structuur / indeling van onze Stamboekadministratie Naar aanleiding van de in juni gehouden fokkersavonden zijn er, voor zover dat mogelijk was, tijdens een gezamenlijke vergadering van HB en FTC, een aantal aanpassingen doorgevoerd. De aangepaste voorstellen zijn door een afvaardiging van het HB, bestaande uit Ernst Termeer en Jan Bakhuizen, op 18 juli j.l. aangeboden aan het PVV. Tijdens het bezoek aan het PVV, zijn wij tevens in de gelegenheid gesteld, onze voorstellen toe te lichten. Naar aanleiding van het gesprek hebben wij een terugkoppeling mogen ontvangen met een aantal pijnpunten, en het verzoek hieraan nog eens extra aandacht te besteden. Op grond van de in de terugkoppeling geopperde mogelijkheden, heeft nogmaals een kleine aanpassing plaatsgevonden. Zo hebben wij moeten besluiten de naamgeving van klasse A en B, te wijzigen in Categorie A en B, tevens heeft uitbreiding plaatsgevonden met Categorie C. Dieren welke drie generaties op papier hebben, moeten wij als stamboekdier registreren, ook als dit dier een veterinair gebrek heeft. Alle dieren met een veterinair gebrek zullen, na stamboek inspectie, worden ingeschreven in Categorie C van onze stamboekadministratie, hieruit kan geen promotie plaatsvinden. De Commissie Erkenningen (ETP), heeft de voorstellen welke u hierbij aantreft in hun vergadering van 8 augustus j.l. behandeld. Op maandag 13 augustus hebben wij bericht ontvangen van het PVV, dat de Commissie Erkenningen (ETP) positief heeft geadviseerd over de voorgestelde Stamboekindeling. Op grond van het bovenstaande, moet er nu gewerkt gaan worden aan de reglementen en het fokplan, zodat e.e.a. met elkaar in overeenstemming is. Het bestuur hoopt tijdens de aanstaande ALV, met uw steun, tot een afronding te kunnen komen.

2 Toelichting: *Naleving van de beginselen van het Moederstamboek. *Wijze van administreren overeenstemmend met div. EEG richtlijnen. *Selectie mogelijkheid (eis EEG 92/353), promotie/degradatie. *Tegemoet komen aan wensen tot meer vrijheid in keuzes. *Waar mogelijk inpassing reacties fokkersavonden 2012. *Een dier met een veterinaire afwijking waarvan 3 generaties op het BVI zijn vermeld, zijn wij (juridisch) verplicht in onze stamboekadministratie op te nemen. De huidige onderverdeling in onze stamboekadministratie is in samenwerking met het PVV tot stand gekomen. Voor een merrie geldt, wanneer zij een veterinaire afwijking vertoont, zij een negatief fokadvies krijgt, een hengst kan nimmer een deklicentie ontvangen. *Bijgaande voorstellen zijn op 08-08-2012 positief beoordeeld door de Commissie Erkenningen (ETP)

3 Veulenboek Stamboek Categorie A Categorie B Categorie C

4 Veulenboek Alle veulens + Alle 3jr. en oudere dieren (merries, ruinen, hengsten) afkomstig van een Buitenlands Stamboek en die staan ingeschreven in de hoogste klasse van het stamboek van herkomst worden, totdat zij veterinair gecontroleerd zijn, in het veulenboek ingeschreven. - 3 jaar en oudere dieren welke niet staan ingeschreven in de hoogste klasse van het stamboek van herkomst, dienen te voldoen aan hetgeen gesteld in artikel 4 van het Stamboekreglement. Ook veulens met b.v. een verkeerde mond worden in het veulenboek ingeschreven. Als tijdens S-inspectie door de veterinair, een veterinair gebrek wordt geconstateerd, wordt het betreffende dier in Categorie-C van onze stamboekadministratie ingeschreven.

5 - Alle veulens worden opgenomen in het Veulenboek, ook bij veterinair gebrek. (b.v. verkeerde mond) Het vaststellen van een veterinair gebrek dient te geschieden door één van onze stamboek veterinairen, onze PPc-ers zijn niet voldoende veterinair geschoold om hierin een bindende uitspraak te doen. Veulens – Geboren in Nederland.

6 Stamboek Categorie-A Bestaande uit onze huidige stamboek populatie. *En 3 jaar en oudere dieren welke voortkomen uit: *Een vaderdier welke staat ingeschreven in Categorie- A met een Selectielicentie. *Een moederdier welke staat ingeschreven in Categorie-A. Categorie-B Bestaande uit 3 jaar en oudere dieren welke voortkomen uit: *Een vaderdier welke staat ingeschreven in Categorie-A met een Selectielicentie, waarvan de moeder is ingeschreven in Categorie-B. *Een vaderdier welke staat ingeschreven in Categorie-A met een Basislicentie, waarvan de moeder is ingeschreven in Categorie-A. *Een vaderdier welke staat ingeschreven in Categorie-B met een Basislicentie, waarvan de moeder is ingeschreven in Categorie-A.

7 Stamboek Categorie – C * Bestaande uit 3 jaar en oudere dieren, met drie generaties op het BVI, waarbij tijdens de veterinaire inspectie, een veterinair gebrek is aangetroffen. *Een vaderdier met een vastgesteld veterinair gebrek kan nimmer een deklicentie ontvangen. Nakomelingen welke voortkomen uit: *Een vaderdier welke staat ingeschreven in Categorie-A met een Selectielicentie, waarvan de moeder is ingeschreven in Categorie-C. *Een vaderdier welke staat ingeschreven in Categorie-A met een Basislicentie, waarvan de moeder is ingeschreven in Categorie-C. *Een vaderdier welke staat ingeschreven in Categorie-B met een Basislicentie, waarvan de moeder is ingeschreven in Categorie-C.

8 Merries, Hengsten en Ruinen- Opnamekeuring 3 jaar en oudere dieren, voortkomend uit Categorie-A geplaatste dieren. Vaderdier: Categorie-A + Deklicentie: Selectielicentie Moederdier: Categorie-A Nakomeling: Categorie-A Om in aanmerking te komen voor stamboek opname dient te worden voldaan aan de criteria zoals vermeld in artikel 4 van het Stamboekreglement. Indien sprake is van een veterinair gebrek, wordt het betreffende dier ingeschreven in Categorie–C van onze Stamboekadministratie.

9 Opnamekeuring, 3 jaar en oudere dieren, voortkomend uit klasse B geplaatste dieren. Vaderdier: Categorie-A + Deklicentie: Selectie licentie Moederdier: Categorie-B Nakomeling: Categorie-B Voorbeeld 1. Vaderdier: Categorie-A + Deklicentie: Basis licentie Moederdier: Categorie-A Nakomeling: Categorie-B Voorbeeld 2. Vaderdier: Categorie-B + Deklicentie: Basis licentie Moederdier: Categorie-A Nakomeling: Categorie-B Voorbeeld 3. Om in aanmerking te komen voor stamboek opname dient te worden voldaan aan de criteria zoals vermeld in artikel 4 van het Stamboekreglement. Bij veterinair gebrek: Ingeschreven in Categorie–C van onze Stamboekadministratie.

10 Opnamekeuring, 3 jarige dieren, voortkomend uit Categorie-B geplaatste dieren. - Indien het betreffende dier, in zijn jeugd minimaal twee jeugdpremies heeft behaald, en er tijdens de S-inspectie geen veterinaire gebreken worden aangetroffen, zal het worden ingeschreven in Categorie-A van onze Stamboekadministratie. - Indien het betreffende dier niet in het bezit is van minimaal twee jeugdpremies, en er tijdens de S-inspectie geen veterinaire gebreken worden aangetroffen, zal het worden ingeschreven in Categorie-B van onze Stamboekadministratie. Overbodig te stellen dat dient te worden voldaan aan hetgeen gesteld in artikel 4 van het Stamboekreglement. Het verdient uiteraard de voorkeur, betreffende dieren reeds via de mogelijkheden in hun jeugd, te laten instromen in Categorie-A.

11 Dieren afkomstig van buitenlands stamboek. - Worden ingeschreven in het Veulenboek. - Dieren van drie jaar en ouder kunnen worden aangeboden voor stamboekopname. - Via dezelfde criteria als Nederlands gefokte dieren instromen in het stamboek. - 3 jaar en oudere dieren worden, indien zij reeds waren ingeschreven in de hoogste klasse van het stamboek van herkomst, na veterinair akkoord te zijn bevonden, geplaatst in de hoogste klasse van onze Stamboekadministratie. (Categorie-A) -3 jaar en ouder dieren welke niet staan ingeschreven in de hoogste klasse van het stamboek van herkomst, dienen te voldoen aan hetgeen gesteld in artikel 4 van het Stamboekreglement. - Indien er sprake is van een veterinair gebrek, vindt inschrijving in Categorie-C van onze Stamboekadministratie plaats. Dieren uit een buitenlands stamboek moeten geplaatst worden in een overeenkomstige categorie. Indien het buitenlands stamboek geen gebruik maakt van een verdere categorisatie van het hoofdstamboek, betekent dit dat ze automatisch terecht komen in de hoogste categorie van onze stamboekadministratie.

12 Promotie - Merries van 3 jaar en ouder in Categorie-B van onze Stamboekadministratie geplaatste dieren. Promotie naar Categorie-A zal plaatsvinden als een merrie tijdens de premiekeuring de volgende premies heeft behaald: - 2 maal een 1 e premie. of - 1 maal een 1 e premie en 2 maal een 2 e premie. of - 3 maal een 2 e premie. - het behalen van een derde premie draagt niet bij tot promotie. Het verdient uiteraard de voorkeur, betreffende dieren reeds via de mogelijkheden in hun jeugd, te laten instromen in Categorie -A.

13 Premiekeuringen. (Merries) - Rubrieksindeling zonder verdeling Categorie-A en Categorie-B. - Juryleden ontvangen catalogus met uitsluitend: - Hoofdnummer. - Kleur. - Geboorte datum. Veulens ontvangen een tijdens de keuring behaalde premie ondervoorbehoud. Als naderhand blijkt dat de afstamming niet klopt, wordt deze ingetrokken.

14 Stamboekopname Hengsten. (ter verkrijgen van een Deklicentie) - Hengsten waarvan beide ouders ingeschreven staan in Categorie-A, en het vaderdier is in bezit van een Selectielicentie, worden opgenomen in Categorie-A. - Hengsten uit minimaal één Categorie-B ouder, of waarbij het vaderdier in het bezit is van een Basislicentie, worden ingeschreven in Categorie-B. - Hengsten waarvan het vaderdier in het bezit is van een Basislicentie, komen uitsluitend in aanmerking voor een Basislicentie. Indien het vaderdier is gepromoveerd naar Selectielicentie, kunnen de zonen eveneens in aanmerking komen voor een Selectielicentie. - Hengsten, die in aanmerking willen komen voor een Selectielicentie dienen voor de hengstenkeuringscommissie te verschijnen. Uiteraard dient te worden voldaan aan hetgeen gesteld in artikel 4 van het Stamboekreglement. Indien sprake is van een veterinair gebrek, wordt het betreffende dier ingeschreven in Categorie-C van onze Stamboekadministratie.

15 Deklicentie: Selectielicentie Licentie die op aanvraag van de eigenaar door het NSPS verleend wordt aan, door de hengstenkeuringscommissie aanbevolen hengsten voor gebruik in de dekdienst. Deklicentie: Basislicentie Licentie die op aanvraag van de eigenaar door het NSPS verstrekt wordt aan in onze stamboekadministratie opgenomen hengsten, die geen aanbeveling ontvingen van de Hengstenkeuringscommissie. Dit geldt niet voor dieren welke staan ingeschreven in Categorie C van onze stamboekadministratie.

16 Stamboekopname hengsten. (inzake het fokplan t.b.v. het vaderdier) In het kader van het fokplan (het halen van gevraagde aantallen) kunnen hengsten die voor stamboekopname worden aangeboden, eenmalig ook voor primering worden aangeboden. Deze stamboekopname in combinatie met de aanbieding voor primering kan uitsluitend plaatsvinden op de veegdag of tijdens de nakeuring HK. (thans Mariënheem) Uiteraard dient te worden voldaan aan hetgeen gesteld in artikel 4 van het Stamboekreglement. Indien sprake is van een veterinair gebrek, wordt het betreffende dier ingeschreven in Categorie-C van onze Stamboekadministratie.

17 Hengsten met een bestaande S8 deklicentie. (27 stuks met 120 dekkingen in 2011) - Worden geplaatst in Categorie-A van onze Stamboekadministratie. - Kunnen een Selectielicentie aanvragen, met een dekbeperking van 8 dieren. - Bij behalen van criteria vermeld in het betreffende fokplan, vervalt de beperking. - Nakomelingen worden geplaatst in Categorie-A van onze Stamboekadministratie.

18 Hengsten met deklicentie, afkomstig van buitenlands stamboek. - Dieren van een buitenlands stamboek, worden opgenomen in het veulenboek. - Dieren kunnen worden aangeboden voor stamboekopname tijdens de hengstenkeuring,(veterinair) en zullen geplaatst worden, in een overeenkomstige Categorie als in het land van herkomst. In de praktijk zal dit veelal Categorie-A van onze stamboekadministratie betreffen. -Indien sprake is van een veterinair gebrek, wordt het betreffende dier ingeschreven in Categorie-C van onze Stamboekadministratie. -Hengsten welke in aanmerking willen komen voor een Selectielicentie, dienen voor de hengstenkeuringscommissie te verschijnen. Selectielicentie: Licentie die op aanvraag van de eigenaar door het NSPS verleend wordt, door de hengstenkeuringscommissie aanbevolen hengsten voor gebruik in de dekdienst. Basislicentie: Licentie die op aanvraag van de eigenaar door het NSPS verstrekt wordt aan in onze stamboekadministratie opgenomen hengsten, die geen aanbeveling ontvingen van de Hengstenkeuringscommissie.

19 Hengsten welke reeds een deklicentie hebben. - Hengsten welke reeds een deklicentie hebben verkregen door aanbeveling van de hengstenkeuringscommissie, krijgen een Selectielicentie. - Alle hengsten met een Selectielicentie worden onderworpen aan het voor hen geldende fokplan. - Voorstel: hengsten uit de C jaargang: via een eenmalig generaal pardon instromen in nieuwe structuur. - Indien de hengst de voor hem geldende norm (eisen spermaonderzoek dan wel fokindex) van het fokplan niet haalt, vindt degradatie naar Basislicentie plaats, welke geldt voor het leven. (Geen promotie meer mogelijk)

20 Eenmaal verkregen deklicentie. - De aangevraagde deklicentie, Selectie- dan wel Basislicentie, kan na eenmaal verkregen/aangevraagd, niet door de eigenaar gewijzigd worden. - Wijziging kan alleen plaatsvinden als daartoe op grond van het geldende fokplan redenen voor zijn (promoveren / degraderen) -Hengsten waarvoor de eigenaar een Basislicentie heeft aangevraagd, kunnen op een later tijdstip niet alsnog ter keuring worden aangeboden ter verkrijging van een Selectielicentie.

21 Premiekeuring. (Hengsten) - Tijdens de jaarlijkse premiekeuring worden, uitsluitend dieren uit Categorie A die in het bezit van een Selectielicentie, verplicht te verschijnen. - Dieren met een Basislicentie kunnen vrijwillig deelnemen aan de keuring. Deze dieren komen in een aparte rubriek, zij zullen uitsluitend worden geplaatst.

22 Hengsten-Promotie mogelijkheid van in Categorie-B geplaatste dieren. -Indien de hengst voldoet aan de criteria zoals gesteld in het voor het betreffende dier geldende fokplan, kan de eigenaar een Selectielicentie aanvragen. - Dit geldt voor dieren welke ingeschreven staan in onze Stamboekadministratie, en een Basislicentie bezitten.

23 Hengsten met een bestaande registerlicentie. (36 stuks met 39 dekkingen in 2011) - Worden geplaatst in Categorie-A, waarbij op verzoek van eigenaar de registerlicentie omgezet kan worden naar Basislicentie. - Dienen spermaonderzoek te ondergaan, welke ter informatie gepubliceerd wordt in het orgaan. - Als de norm niet wordt gehaald, houdt de hengst voor het leven een Basislicentie, nakomelingen komen niet voor promotie in aanmerking. (blijven Categorie-B) - Indien er geen spermaonderzoek plaatsvindt, blijven nakomelingen in het veulenboek, en mogen niet worden aangeboden voor stamboekopname. - Dieren die, na intrekking van een deklicentie, een registerlicentie hebben verkregen, komen niet voor promotie in aanmerking.


Download ppt "Geachte leden, Bijgaand treft u de definitieve voorstellen aan, betreffende de nieuwe structuur / indeling van onze Stamboekadministratie Naar aanleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google