De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

My Rent demo 1 TA1 demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT model Test Aankoop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "My Rent demo 1 TA1 demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT model Test Aankoop."— Transcript van de presentatie:

1 My Rent demo 1 TA1 demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT model Test Aankoop

2 My Rent demo 1 TA2 WELKOMWELKOM voor wat betreft het “ter registratie aanbieden van het ondertekende huurcontract” : zie demo 2

3 My Rent demo 1 TA3 Aangeboden modelcontracten ‘bekijken’ ? 1. Klik hier 3. Klik hier 2. Klik hier 4. Klik hier 5. Maak uw keuze en bekijk het model of de toelichting

4 My Rent demo 1 TA4 Organisaties contacteren ? 1. Klik hier 2. Maak uw keuze

5 My Rent demo 1 TA5 1. Klik hier Huurcontract opmaken ? 2. Klik hier 3. Maak uw keuze

6 My Rent demo 1 TA6 Vul eerst de gegevens aan van de verhuurder(s) Opmerking : velden met een (*) aangeduid moeten verplicht worden aangevuld ! 2. Geef bij voorkeur ook het nationaal nummer in van elke verhuurder! 3. Geef één of meerdere letters van de gemeente in en maak uw keuze uit de lijst ! 4. Geef ook één of meerdere letters van de straat in en maak uw keuze uit de lijst ! I ndien u gekozen heeft voor het model Test Aankoop 1.Klik aan of deze verhuurder een ‘particulier’ of een ‘onderneming’ is, en vul de gevraagde gegevens aan

7 My Rent demo 1 TA7 Nadat alle verplichte gegevens zijn aangevuld : 5. Klik hier Deze verhuurder is nu opgenomen in de lijst van verhuurders ! Nadat alle verhuurders zijn opgenomen : 7. Klik hier 6. Indien er nog een verhuurder is, geeft u ook zijn gegevens in via bovenstaand scherm

8 My Rent demo 1 TA8 Vul nu op dezelfde manier de gegevens aan van de huurder(s) Nadat alle huurders zijn opgenomen : Klik hier

9 My Rent demo 1 TA9 Vul nu ook de gegevens van het verhuurde goed aan

10 My Rent demo 1 TA10 Opmerking : velden met een (*) aangeduid moeten verplicht worden aangevuld ! 1. Geef na het invoegen van de postcode één of meerdere letters van de gemeente in en maak uw keuze uit de lijst ! 2. Geef één of meerdere letters van de straat in en maak uw keuze uit de lijst ! Opmerking : de eigenaar-verhuurder vindt de afdeling, de sectie en het (de) perceelnummer(s) op zijn aanslagbiljet onroerende voor- heffing ! 3. Voeg bij voorkeur ook de kadas- trale gegevens toe. Toevoegen via * ! Opmerking : door de ingave onder 1. en 2. kan het bevoegde registratie- kantoor automatisch worden bepaald !

11 My Rent demo 1 TA11 5. Nadat alle gegevens van het goed zijn ingevuld : 4. Aanduiding van alle ruimtes en delen van het gebouw voorwerp van de huur Dit goed is nu opgenomen in de lijst van goederen ! 7. Klik hier 6. Klik hier

12 My Rent demo 1 TA12 Vul tot slot de verdere gegevens van het contract aan

13 My Rent demo 1 TA13 1. Kies de datum van aanvang van de huur met behulp van het kalenderschermpje 2. Vink aan of het om een contract van 9 jaar of om een contract van maximum 3 jaar gaat

14 My Rent demo 1 TA14 Indien 9 jaar 3. maak uw keuze Indien maximum 3 jaar 4. maak uw keuze 3. vul aan 5. Vul het bedrag van de huurprijs aan en, voorkomend, het aanvangsindexcijfer (*) (**) (*) het aanvangsindexcijfer is dit van de maand voorafgaandelijk aan het afsluiten van het contract !  Zie http://economie.fgov.be/informations/indexes/home_nl.htm 4. maak uw keuze (**) Indexatie van de huurprijs kan enkel worden uitgesloten indien u dit opneemt in de bijzondere bepalingen (zie verder)

15 My Rent demo 1 TA15 Waarborg? 7. Vul in voorkomend geval aan 6. Maak uw keuze 8. Kosten, Lasten, Bijzondere voorwaarden Plaats en datum ? Zo het moeilijk of onmogelijk blijkt de werkelijke kosten te bepalen mogen de partijen een systeem van forfaitaire lasten voorzien. In dat geval dient u: 1) in het veld 'voorschot kosten' het bedrag 0 in te vullen, 2) in het vak bijzondere voorwaarden de volgende zin te vermelden "Kosten forfaitair bepaald op …. €" en 3) in het afgeprinte contract de bepalingen van artikel 5 te schrappen. De indexatie kan worden uitgesloten op voorwaarde dat partijen het volgende vermelden in het vak bijzondere voorwaarden: “In afwijking van artikel 3 alinea 2 van dit contract, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat de indexatie is uitgesloten.”

16 My Rent demo 1 TA16 Klik nadat alle gewenste gegevens zijn ingevuld hier

17 My Rent demo 1 TA17 U krijgt een overzicht van alle ingebrachte gegevens

18 My Rent demo 1 TA18 Klik hier om het ingevulde ontwerpcontract te tonen ! U vindt hier alle contactgegevens van het bevoegde registratiekantoor

19 My Rent demo 1 TA19 Print het in Pdf-formaat getoonde contract af (in zoveel exemplaren als er partijen zijn), en maak uw keuze uit één van de hiernavermelde opties!

20 My Rent demo 1 TA20 Optie 1 : - verhuurder en huurder gaan akkoord met de inhoud van het contract -het afgeprinte contract wordt ondertekend door deze partijen -het contract dient aangeboden te worden op het bevoegde registratiekantoor (alle contactgegevens van dit kantoor werden getoond op het overzichtsscherm) Indien u uw nationaal nummer heeft toegevoegd kan u later het geregistreerde contract bekijken via MyMinfin. -roep de wettelijke bijlagen op, print ze af en voeg ze bij het contract (deze bijlagen moeten niet geregistreerd worden) Opmerking: B ij het contract moet ook een (verplicht registreerbare) plaatsbeschrijving worden gevoegd. Deze zal in een later stadium eveneens via de toepassing kunnen worden opgemaakt. 1. Klik hier 3. Klik hier 4. Kies de Bijlage 2 (afhankelijk van het gewest waarin verhuurde goed gelegen), open en print af  zie verder demo 2 : ter registratie aanbieden van het huurcontract 2. Open bijlage 1 en print af

21 My Rent demo 1 TA21 Optie 2 : -verhuurder en huurder gaan niet akkoord met de inhoud van het contract en wensen deze inhoud nu te wijzigen -sluit op het scherm het pdf-formaat van het contract (x) -klik op ‘vorige’ en wijzig de gewenste gegevens (gegevens van het contract) Klik nogmaals op ‘vorige’ om ook de gegevens van het goed, de huurder en huurder te wijzigen of te schrappen, gebruik dan de voorziene icoontjes : - handel na het bevestigen van de wijzigingen als in optie 1 Klik hier om te wijzigen Klik hier om te schrappen

22 My Rent demo 1 TA22 Optie 3 : -verhuurder en huurder gaan niet akkoord met de inhoud van het contract en wensen deze inhoud later te wijzigen -sluit op het scherm het pdf-formaat van het contract (x) - klik op en bewaar dit (xml-)bestand met alle door u ingebrachte gegevens op uw computer -voeg op het door u gewenste tijdstip de bewaarde gegevens opnieuw toe in de toepassing als volgt : -indien u dit wenst kan u de gegevens nog wijzigen -handel verder als onder optie 1 (of wijzig opnieuw of bewaar opnieuw lokaal…) 1.Klik hier 3. Klik hier om het bewaarde bestand op te zoeken. Dit bestand draagt de naam: LeaseContractDeclaration.xml 4. Klik hier om het opgezochte xml-bestand toe te voegen 2.Klik hier

23 My Rent demo 1 TA23


Download ppt "My Rent demo 1 TA1 demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT model Test Aankoop."

Verwante presentaties


Ads door Google