De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging Deel “Rijksregister” I. Delhez 19.06.2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging Deel “Rijksregister” I. Delhez 19.06.2013."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging Deel “Rijksregister” I. Delhez 19.06.2013

2 Artikelen betreffende de ADIB De volledigheid van het RR versterken: - nieuwe gegevens - nieuwe ingeschrevenen Administratieve vereenvoudiging: - e-Birth en e-Death - Elektronische handtekening 2

3 Nieuwe gegevens Afstamming in stijgende lijn (reeds opgenomen in de bevolkingsregisters) – IT 110 Afstamming in dalende lijn, in de eerste graad in rechtstreekse lijn – IT 114 3

4 Nieuwe gegevens Rechtsonbekwaamheid – Akten en beslissingen betreffende de rechtsbekwaamheid van de meerderjarige en de rechtsonbekwaamheid van de minderjarige, evenals de vermelding van de persoon die de meerderjarige of de minderjarige vertegenwoordigd of bijstaat (reeds opgenomen in de bevolkingsregisters) – IT 111 en 113 Opgelet! Nieuwe gemeentewet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid (de titels en inhouden van de IT zullen daaraan aangepast worden). 4

5 Nieuwe gegevens Het opnemen van deze nieuwe wettelijke informatiegegevens beantwoordt aan een vraag van talrijke actoren: notarissen, instellingen voor sociale zekerheid,… De gemeenten zullen een termijn van één jaar krijgen om deze nieuwe informatiegegevens in te vullen 5

6 “Nieuwe ingeschrevenen” “Elk in België geboren kind, van wie de ouders niet ingeschreven zijn in de registers bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en voor wie een geboorteakte werd opgemaakt, wordt ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente waar de akte werd opgemaakt als het de Belgische nationaliteit bezit, en in het wachtregister in de andere gevallen.” 6

7 Administratieve Vereenvoudiging - e-Birth en e-Death = inschrijving in het RR, door de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvindt, van de informatiegegevens die op een akte van de burgerlijke stand vermeld staan.  De toekomstige wet gaat de inschrijving aan de bron van gebeurtenissen van burgerlijke stand verplicht maken 7

8  WETTELIJK GEZIEN: VERWIJZING NAAR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 APRIL 1984  TECHNISCH GEZIEN: ER MOET EEN OPLOSSING GEVONDEN WORDEN! “De Koning stelt de procedure en modaliteiten vast van deze registratie, net zoals van de procedure van verificatie van de informatiegegevens door de overheden bedoeld in artikel 4, eerste lid (  de gemeenten)” 8


Download ppt "Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging Deel “Rijksregister” I. Delhez 19.06.2013."

Verwante presentaties


Ads door Google