De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Probleemoplossend klinisch college: Gastro-intestinale bloedingen Flow charts I. Demedts Mei 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Probleemoplossend klinisch college: Gastro-intestinale bloedingen Flow charts I. Demedts Mei 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Probleemoplossend klinisch college: Gastro-intestinale bloedingen Flow charts I. Demedts Mei 2008

2 Presentatie n n Zichtbaar bloedverlies – –Hematemesis – –Melena – –Hematochezia n n Microscopisch bloedverlies: – –Ferriprieve anemie – –Faeces occult bloed test + n n Acuut vs chronisch

3 Beginevaluatie n n Ernst van bloeding: – –Hemodynamische weerslag » » Hypotensie » » Tachycardie » » Orthostatisme – –Hemoglobine/Hematocriet n n Bloedingslokalisatie: – –Hoge (proximaal Treitz) vs lage (distaal Treitz) bloedingen » » Hoge: 50-150/10000010-14% mortaliteit » » Lage: 21/1000002-4% mortaliteit – –Bovenste tractus vs dundarm vs onderste tractus n n Meest waarschijnlijke etiologie

4 Verdere aanpak n n Hemodynamische stabilisatie (zo nodig) n n Monitoring n n O2 toediening (zo nodig) n n Kruisproef, PC bestellen, bloedtransfusie (zo nodig) n n Stollingsstoornissen corrigeren – –INR in therapeutische range: FFP/PPSB > Konakion – –Bloedplaatjes n n Planning endoscopie – –Hoge bloeding: » » Overweeg electieve intubatie (hoog aspiratierisico: encefalopathie, lage Glasgow coma schaal, ernstige ongecontroleerde bloeding) » » Na hemodynamische instabiliteit: zodra gestabiliseerd » » Zonder instabiliteit: ≤ 24u (  ↓ herbloeding, kortere hospitalisatieduur) – –Lage bloeding: ≤ 12-48u, na voorbereiding

5 Hoge bloeding: flow-chart Gastroscopie Ulcera: zie specifiek schema Varices: zie specifiek schema Geen bloedingsoorzaak Andere oorzaak: specifieke behandeling Mallory-Weiss Hemorrhagische gastritis Angiodysplasie Reflux oesofagitis … Push-enteroscopie Geen bloedingsoorzaak Oorzaak: behandeling

6 Peptisch ulcus: flow-chart Ulcus Hoog-risico stigma (actieve bloeding, visible vessel) Hemostase Rescue therapie: Arterio/heelkunde Persisterend bloeden Ulcus met klonter Laag-risico stigma (zwart beslag, zuivere bodem) Endoscopische therapieSpoelen Rebleeding:second look gastroscopie (terug naar top) rescue therapie (arterio/heelkunde) Hoge dosis PPI IV HP eradicatie zo HP+ Second look gastroscopie? Monitoring (duur?) Persisterende klonter Standaard dosis PPI HP eradicatie zo HP+ Monitoring (duur?) Pre-endoscopie medicamenteuze therapie: onvoldoende data Post-endoscopie hoge dosis PPI IV: 80 mg bolus + 8 mg/h gedurende 72u of 80 (40?) mg bolus? Second look gastroscopie: Bij herbloeden Bij onvolledig eerste onderzoek Bij onzekerheid effect endoscopische therapie ? Bij hoog risico herbloeden (shock bij opname, actieve bloeding bij eerste endoscopie, grote ulcera)

7 Varicele bloeding: flow chart Varices Slokdarmvarices Maagvarices LigaturenHisto-acryl injectie Hemostase Secundaire profylaxe Persisterend/recidiverend bloeden Secundaire profylaxeTIPSS (Evt. Sengstaken als overbrugging) Recidiverend bloeden Persisterend bloeden Pre-endoscopie: AB Vaso-actieve stoffen: Somatostatine: 250µg bolus + 12mg/24 u IV gedurende 5d Terlipressine: 1mg/6u IV gedurende 5d Post-endoscopie: Monitoring (duur?) Post-TIPSS: ICU

8 Anaal bloedverlies: flow chart (Anuscopie/rectoscopie) Sigmoidoscopie / Linker coloscopie Persisterend mild/matig bloeden Conservatief Bloeding stopt spontaan Evt. Enteroscopie (VCE> PE, DBE) Evt.SBFT/CTenteroclysma Evt. Meckelscan (Ileo)coloscopie PE (>DBE>VCE) 1.Redo gastro- en coloscopie? 2.Redo gastro- en colo voordien 3.Redo gastro? Redo gastro en colo? Opm: VCE: videocapsule enteroscopie, DBE: dubbel ballon enteroscopie, PE: push enteroscoie, SBFT: small bowel follow- through Opm: indien oorzaak gevonden: start aangepaste behandeling, niet naar volgende stap Persisterend hevig bloeden Push-enteroscopie RBCscan > arterio Evt. heelkunde met peroperatieve enteroscopie VCE of DBE SBFT/CT enteroclysma 1 Arterio Heelkunde met evt. peroperatieve enteroscopie 1 2 3 Evt. CT enteroclysma/SBFT Gastroscopie Hemodynamisch instabiel Anemie + - Levens- bedreigende bloeding

9 Ferriprieve anemie: flow-chart Gastroscopie + biopsies Ileocoloscopie Ijzersubstitutie kuur VCE Opm: indien oorzaak gevonden/anemie opgelost: niet naar volgende stap SBFT / CTenteroclysma Mede afhankelijk van: leeftijd andere symptomen DBE


Download ppt "Probleemoplossend klinisch college: Gastro-intestinale bloedingen Flow charts I. Demedts Mei 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google