De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

19.30 Opening door gedeputeerde Marten Wiersma 19.40 Presentatie over de vergunning en vragen 20.15 Presentatie toezicht + handhaving en vragen 20.30 Presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "19.30 Opening door gedeputeerde Marten Wiersma 19.40 Presentatie over de vergunning en vragen 20.15 Presentatie toezicht + handhaving en vragen 20.30 Presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 19.30 Opening door gedeputeerde Marten Wiersma 19.40 Presentatie over de vergunning en vragen 20.15 Presentatie toezicht + handhaving en vragen 20.30 Presentatie over de verdere procedure en vragen 20.45 Gelegenheid tot stellen van vragen 21.00 Sluiting Thermphos

2 Informatie over de wijzigingsvergunning van Thermphos 16 juli 2010 Ineke Jansen Thermphos

3 Onderwerpen van de vergunning: Reikwijdte Zware metalen Ammoniak Dioxine Geur Samenvatting voorschriften Thermphos

4 Reikwijdte: Wet milieubeheer-vergunning alleen voor de Sinterfabriek. Thermphos 2009 : koper, chroom, kwik, ammoniak en dioxine Provincie: óók nieuwe eisen voor cadmium, lood, zink en geur Gecoördineerd met de vergunning op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO) van Rijkswaterstaat Thermphos

5 Zware metalen: Te vergunnen concentraties in dit besluit (mg/Nm 3 ) Lood 0,5 0,5 (NeR) Cadmium0,05 0,05 Koper5 5 Zink5 20 Kwik0,02 0,05 Chroom1 5 Door CaRe-project cadmium en lood met 90% gereduceerd. Thermphos

6 Ammoniak: nieuwe emissie door beendermeel-as Toegestane concentratie volgens NeR is 30 mg/Nm3 Toegestane jaarvracht volgens NeR is 150.000 kg In deze vergunning: 30 mg/Nm3 en per jaar 50.000 kg Thermphos

7 Dioxine: nieuwe emissie Toegestane concentratie volgens NeR is 0,1 ng TEQ/m3 Nanogram = 0,000 000 001 gram In deze vergunning tijdelijk toegestaan: 0,4 ng TEQ/m3 In de huidige gedoogbeschikking: 0,3 ng TEQ/m3 Op 1 januari 2015 moet worden voldaan aan 0,1 ngTEQ/m3 Thermphos

8 Geur: Uitkomst geuronderzoek 2009 zónder lage bronnen: voldoet aan provinciaal beleid, echter er zijn veel klachten. Door RIVM gestart op aanwezige stoffen en gevolgen voor de volksgezondheid. Resultaten naar verwachting juli 2010 bekend. Een rapport van Thermphos over maatregelen voor geur moet uiterlijk 1 januari 2011 klaar zijn. Thermphos

9 Samenvatting voorschriften: Voorschrift 1: concentratie-eisen alle stoffen Voorschrift 2: jaarvracht voor ammoniak Voorschrift 3: 1 januari 2015 dioxine op 0,1 ng TEQ/Nm3 Voorschrift 4: onderzoek naar maatregelen voor dioxine; 1 juli 2013 eindrapportage Voorschrift 5: onderzoek naar maatregelen voor ammoniak; 1 juli 2013 eindrapportage Voorschrift 6: onderzoek naar maatregelen voor geur; 1 januari 2011 eindrapportage Voorschrift 7, 8, 9: emissie-metingen Voorschrift 10, 11: uitvoeren van proefneming en -productie Thermphos

10 Vragen? Vragen aan Provincie en/of Thermphos?

11 Ontwerp-besluit Definitief besluit Beroep en voorlopige voorziening Procedure en inspraak Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

12 Ontwerp-besluit ter inzage t/m 25 augustus Inzage stukken en verstrekken kopieën op verzoek Zienswijzen door een ieder t/m 25 augustus Bevestiging ontvangst zienswijze Zienswijze wordt betrokken bij definitief besluit Gebruik de ‘intekenlijst’ om het ontwerp-besluit te ontvangen Ontwerp-besluit Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

13 Besluit vaststellen door GS In het besluit wordt ingegaan op de ingebrachte zienswijzen Kennisgeving in “De Faam” en “De Bevelander” Besluit 6 weken ter inzage en beroep Definitief besluit Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

14 Beroep indienen binnen 6 weken na bekendmaking besluit Beroep bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Beroep alleen voor belanghebbenden Geen zienswijzen – geen beroep mogelijk Uitspraak Raad van State onherroepelijk – geen hoger beroep mogelijk Verzoek om voorlopige voorziening bij spoedeisend belang Voorwaarde is dat u tevens beroep heeft ingediend Voor instellen beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd Nadere info op de site www.raadvanstate.nlwww.raadvanstate.nl Beroep en voorlopige voorziening Presentatie onderwerp, copyright (c) 2007

15 Vragen? Vragen aan Provincie en/of Thermphos?


Download ppt "19.30 Opening door gedeputeerde Marten Wiersma 19.40 Presentatie over de vergunning en vragen 20.15 Presentatie toezicht + handhaving en vragen 20.30 Presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google