De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatregelen Budgetoverschrijding Art. 13

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatregelen Budgetoverschrijding Art. 13"— Transcript van de presentatie:

1 Maatregelen Budgetoverschrijding Art. 13
Filip Gallant, Beroepsvereniging Intensieve Zorgen

2 Historiek Sept 2013: vaststellen budgetoverschrijding van ongeveer 26,5% sinds invoering nieuwe nomenclatuur op 01/12/2012. Raming voor 2014: > € overschrijding boven groeinorm en index. Besparingsmaatregelen ten belope van € ingeschreven voor begroting 2014. Mogelijke oorzaak: overgangsmaatregelen welke aflopen op 31/12/2013. Uitstel besparing met 6 maand om dit te evalueren.

3 Historiek (2) September 2014: aflopen overgangsmaatregelen geven geen daling, wel een plateau. Besparingsmaatregelen ( €) opnieuw op tafel. Oktober 2014: regeringsbeslissing terugdringen volledige budgetoverschrijding in begroting (berekend op €).

4 Historiek (3) Overschrijdingen situeren zich in:
Art. 13 A ambulant toezicht – niet alleen op spoedgevallen maar ook op endoscopie, pediatrie, … ONEIGENLIJK GEBRUIK. Art. 13 A gehospitaliseerd toezicht: aanrekenen op recovery/PACU. ONEIGENLIJK GEBRUIK. Art. 13 B: dagtoezicht en beademing. Vroeger gelimiteerd in de tijd, nu niet langer. ONDERSCHATTING. Art. 13 B: nachttoezicht. Onderschatting? Aanrekenen waar niet mag? Terzelfdertijd vragen brandwondencentra toegang tot art. 13 B.

5 Historiek (4) Maatregelen: Art. 13 A: verminderen toezichtshonoraria.
Art. 13 B: samenvoegen dag opname en dag ontslag tot 1. Cumulregels anesthesie-toezicht aanscherpen en controleren. Jaarplafond wijzigen. Reduceren nachttoezicht in waarde of aantal. Verminderen waarde bijkomende verstrekkingen als vorige maatregelen onvoldoende. Toegang brandwondencentra tot art. 13 B (niet- toezichtsprestaties) – beperkte meerkost.

6 Historiek (5) Maatregelen (vervolg)
Betere (en controleerbare) definitie van dagtoezicht/nachttoezicht art. 13 B ondermeer om cumulatie met andere voltijdse activiteiten moeilijk/onmogelijk maken. Cfr. Eisenkader IZ.

7 Voorstel nomenclatuuraanpassing
Laatste voorstel Technisch Geneeskundige Raad RIZIV 13/01/2015 met nog wat fijntuning nadien. Moet nog naar de MedicoMut ter goedkeuring. Tijdelijke maatregel sinds 01/02/2015: lineaire verlaging alle prestaties art. 13 met 18,55%.

8 Art. 13 A – prestaties buiten IZ
Niet-invasief toezicht ambulant en gehospitaliseerd dag 1: N 24 i.p.v. N 40. Niet-invasief toezicht gehospitaliseerd dag 2: N 24 i.p.v. N 30. Is gebracht op het niveau van 12 afleidingen EKG – aanvaardbaar voor Spoedgevallen. Invasief toezicht ongewijzigd. Meting hartdebiet (214126) niet meer gekoppeld aan toezicht – waarde ongewijzigd – 2 dagen.

9 Art. 13 A (2) Definitie toezicht
Toezicht op vitale en niet-vitale parameters EKG EKG + intra-arteriële druk Buiten de narcoses Buiten heelkundige of verloskundige bewerkingen Buiten functionele harttests Quid tijdens endoscopie, NMR, …? cfr. oorzaken budgetontsporing Ambulante nummers enkel op Spoedgevallen Niet aanrekenbaar op functie Intensieve Zorgen

10 Art. 13 B – prestaties erkende IZ functie
Toezicht: samenvoeging dag opname en dag ontslag – dag van ontslag valt weg. Dag van ontslag moet geregistreerd worden met aparte bijkomende code H1: “Toezicht op de dag van vertrek uit de functie IZ – N 0”. Toepassingsregel stelt dat dag van opname en dag van ontslag samen als 1 dag worden beschouwd. Bij 1-dagsopname wordt toezicht dag 1 vergoed. Hoe korter het verblijf, hoe groter het verlies. Heropname: opnieuw code voor toezicht dag 1 (211223).

11 Art. 13 B (2) Definitie dagtoezicht/nachttoezicht (eis v/h RIZIV)
Op functie IZ. Houder bijzondere beroepstitel IZ. Permanent intramuraal aanwezig op campus van functie IZ. Binnen de 15 min aanwezig op de functie IZ. Sluit permanentie op andere campus uit, sluit georganiseerde andere activiteiten uit.

12 Art. 13 B (3) Nachttoezicht (211260)
Intramurale permanentie door intensivist (geen ASO). Van 21:00 uur tot 08:00 uur. Enkel mogelijk als ook permanentie intensivist overdag van 08:00 tot 21:00 uur. Vanaf toezicht dag 2 (211245).

13 Art. 13 B (4) Bijkomende technische verstrekkingen
Geen wiizigingen aan waarden noch tijdsduur. Meting hartdebiet (211326) niet meer gekoppeld aan toezicht – geen wijziging waarde noch tijdsduur (5 d).

14 Art. 13 C - neonatologie Geen budgetoverschrijding Geen wijziging

15 Cumulatie met anesthesieprestaties
Vroeger reeds gelimiteerd via art. 12 (anesthesie). In principe geen cumulatie tenzij heelkundige ingreep >= K 500, N 700, I 700. Achterliggend idee: toezicht op gevolgen van anesthesie is inbegrepen in de anesthesieprestatie  geen 2 keer te vergoeden. Onduidelijke omschrijving: Gekoppeld aan chirurgie, verloskunde maar niet aan endoscopie, catheterisaties, beeldvorming, … Omschrijving valt niet samen met omschrijving anesthesieprestaties.

16 Cumulatie anesthesie (2)
Houdt geen rekening met IZ opnames omwille van comorbiditeit. Hoe moet dit echter gemeten worden? Wordt vaak niet nageleefd en (tot nu toe) niet gecontroleerd.

17 Cumulatie anesthesie voorstel
Gekoppeld aan anesthesienomenclatuur Mag niet tenzij bij prestaties (K 360), (K 300), (K 255). Geldt voor Toezicht + beademing dag 1 en 2 uit art. 13 A. Toezicht + beademing dag 1 uit art. 13 B.

18 Cumulatie anesthesie voorstel (2)
Dit betekent: Geen cumulatie D1 (tenzij , 45, 60) op functie IZ, ook niet D2 buiten IZ. Wel cumulatie als patiënt al op ICU (revisie, wondspoeling, tracheotomie, gastrostomie, …). Wel cumulatie op spoedgevallen zo niet problemen bij transport naar ander ziekenhuis alwaar bijvoorbeeld ingreep. CAVE: heropname IZ = opnieuw toezicht D1 = opnieuw cumulatieregels.

19 Cumulatie met toezicht andere dienst
Voor de meeste codes geen cumulatie behalve meting hartdebiet Onder de 7 jaar wel cumulatie toegestaan (pediaters)

20 Brandwondencentra 60 erkende bedden.
Tot op heden enkel toegang tot art. 13 A. Voorstel: toegang tot art. 13 B behalve dagtoezicht en nachttoezicht.

21 Geraamde besparingen Samenvoegen toezicht dag opname + ontslag: €. Nachttoezicht vanaf dag 2: €. Toezicht niet-invasief art. 13 A: €. Cumulverbod anesthesie met art. 13 B: €. Toegang brandwondencentra tot art. 13 B: €. TOTAAL: €.

22 Niet weerhouden maatregelen
Lineaire verlaging als definitieve maatregel. Ambulant toezicht Spoedgevallen op 0. Vermoedelijk wordt dit dan ingeruild voor afname 12- afleidingen EKG (475075). Toezicht EKG gehospitaliseerd verlagen. Op den duur lager dan gewoon toezicht. Aanpassing technische prestaties art. 13 A en B. Verlagen met 10-15%.

23 Niet weerhouden maatregelen (2)
Samenvoegen andere technische prestaties dag opname en dag ontslag. Jaarplafond verlagen (nu nog 100%). Wordt reeds deels bereikt door samenvoegingsregel + cumulatieverbod anesthesie. Nachttoezicht Enkel op vrijdag-, zaterdag- en zondagnacht. Niet per patiënt maar vaste vergoeding.

24 Niet weerhouden maatregelen
Men erkent de meerwaarde van de bijzondere beroepstitel IZ en wil de samengaande nomenclatuur niet afschaffen. Men erkent het toenemende probleem van bereidheid tot deelname aan wachtdiensten (zeker inslapende). Men raakt niet aan het forfaitair honorarium IZ ( A 24 en A 5).


Download ppt "Maatregelen Budgetoverschrijding Art. 13"

Verwante presentaties


Ads door Google