De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MAATREGELEN BUDGETOVERSCHRIJDING ART. 13 Filip Gallant, Beroepsvereniging Intensieve Zorgen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MAATREGELEN BUDGETOVERSCHRIJDING ART. 13 Filip Gallant, Beroepsvereniging Intensieve Zorgen."— Transcript van de presentatie:

1 MAATREGELEN BUDGETOVERSCHRIJDING ART. 13 Filip Gallant, Beroepsvereniging Intensieve Zorgen

2 Historiek  Sept 2013: vaststellen budgetoverschrijding van ongeveer 26,5% sinds invoering nieuwe nomenclatuur op 01/12/2012.  Raming voor 2014: > 30.000.000 € overschrijding boven groeinorm en index.  Besparingsmaatregelen ten belope van 10.000.000 € ingeschreven voor begroting 2014.  Mogelijke oorzaak: overgangsmaatregelen welke aflopen op 31/12/2013.  Uitstel besparing met 6 maand om dit te evalueren.

3 Historiek (2)  September 2014: aflopen overgangsmaatregelen geven geen daling, wel een plateau. Besparingsmaatregelen (10.000.000 €) opnieuw op tafel.  Oktober 2014: regeringsbeslissing terugdringen volledige budgetoverschrijding in begroting 2015 (berekend op 28.950.000 €).

4 Historiek (3)  Overschrijdingen situeren zich in:  Art. 13 A ambulant toezicht – niet alleen op spoedgevallen maar ook op endoscopie, pediatrie, … ONEIGENLIJK GEBRUIK.  Art. 13 A gehospitaliseerd toezicht: aanrekenen op recovery/PACU. ONEIGENLIJK GEBRUIK.  Art. 13 B: dagtoezicht en beademing. Vroeger gelimiteerd in de tijd, nu niet langer. ONDERSCHATTING.  Art. 13 B: nachttoezicht. Onderschatting? Aanrekenen waar niet mag?  Terzelfdertijd vragen brandwondencentra toegang tot art. 13 B.

5 Historiek (4)  Maatregelen:  Art. 13 A: verminderen toezichtshonoraria.  Art. 13 B: samenvoegen dag opname en dag ontslag tot 1.  Cumulregels anesthesie-toezicht aanscherpen en controleren.  Jaarplafond wijzigen.  Reduceren nachttoezicht in waarde of aantal.  Verminderen waarde bijkomende verstrekkingen als vorige maatregelen onvoldoende.  Toegang brandwondencentra tot art. 13 B (niet- toezichtsprestaties) – beperkte meerkost.

6 Historiek (5)  Maatregelen (vervolg)  Betere (en controleerbare) definitie van dagtoezicht/nachttoezicht art. 13 B ondermeer om cumulatie met andere voltijdse activiteiten moeilijk/onmogelijk maken. Cfr. Eisenkader IZ.

7 Voorstel nomenclatuuraanpassing  Laatste voorstel Technisch Geneeskundige Raad RIZIV 13/01/2015 met nog wat fijntuning nadien.  Moet nog naar de MedicoMut ter goedkeuring.  Tijdelijke maatregel sinds 01/02/2015: lineaire verlaging alle prestaties art. 13 met 18,55%.

8 Art. 13 A – prestaties buiten IZ  Niet-invasief toezicht ambulant en gehospitaliseerd dag 1: N 24 i.p.v. N 40.  Niet-invasief toezicht gehospitaliseerd dag 2: N 24 i.p.v. N 30.  Is gebracht op het niveau van 12 afleidingen EKG – aanvaardbaar voor Spoedgevallen.  Invasief toezicht ongewijzigd.  Meting hartdebiet (214126) niet meer gekoppeld aan toezicht – waarde ongewijzigd – 2 dagen.

9 Art. 13 A (2)  Definitie toezicht  Toezicht op vitale en niet-vitale parameters EKG EKG + intra-arteriële druk  Buiten de narcoses  Buiten heelkundige of verloskundige bewerkingen  Buiten functionele harttests  Quid tijdens endoscopie, NMR, …? cfr. oorzaken budgetontsporing  Ambulante nummers enkel op Spoedgevallen  Niet aanrekenbaar op functie Intensieve Zorgen

10 Art. 13 B – prestaties erkende IZ functie  Toezicht: samenvoeging dag opname en dag ontslag – dag van ontslag valt weg.  Dag van ontslag moet geregistreerd worden met aparte bijkomende code H1: “Toezicht op de dag van vertrek uit de functie IZ – N 0”.  Toepassingsregel stelt dat dag van opname en dag van ontslag samen als 1 dag worden beschouwd.  Bij 1-dagsopname wordt toezicht dag 1 vergoed.  Hoe korter het verblijf, hoe groter het verlies.  Heropname: opnieuw code voor toezicht dag 1 (211223).

11 Art. 13 B (2)  Definitie dagtoezicht/nachttoezicht (eis v/h RIZIV)  Op functie IZ.  Houder bijzondere beroepstitel IZ.  Permanent intramuraal aanwezig op campus van functie IZ.  Binnen de 15 min aanwezig op de functie IZ.  Sluit permanentie op andere campus uit, sluit georganiseerde andere activiteiten uit.

12 Art. 13 B (3)  Nachttoezicht (211260)  Intramurale permanentie door intensivist (geen ASO).  Van 21:00 uur tot 08:00 uur.  Enkel mogelijk als ook permanentie intensivist overdag van 08:00 tot 21:00 uur.  Vanaf toezicht dag 2 (211245).

13 Art. 13 B (4)  Bijkomende technische verstrekkingen  Geen wiizigingen aan waarden noch tijdsduur.  Meting hartdebiet (211326) niet meer gekoppeld aan toezicht – geen wijziging waarde noch tijdsduur (5 d).

14 Art. 13 C - neonatologie  Geen budgetoverschrijding  Geen wijziging

15 Cumulatie met anesthesieprestaties  Vroeger reeds gelimiteerd via art. 12 (anesthesie).  In principe geen cumulatie tenzij heelkundige ingreep >= K 500, N 700, I 700.  Achterliggend idee: toezicht op gevolgen van anesthesie is inbegrepen in de anesthesieprestatie  geen 2 keer te vergoeden.  Onduidelijke omschrijving:  Gekoppeld aan chirurgie, verloskunde maar niet aan endoscopie, catheterisaties, beeldvorming, …  Omschrijving valt niet samen met omschrijving anesthesieprestaties.

16 Cumulatie anesthesie (2)  Houdt geen rekening met IZ opnames omwille van comorbiditeit. Hoe moet dit echter gemeten worden?  Wordt vaak niet nageleefd en (tot nu toe) niet gecontroleerd.

17 Cumulatie anesthesie voorstel  Gekoppeld aan anesthesienomenclatuur  Mag niet tenzij bij prestaties 200023 (K 360), 200034 (K 300), 200060 (K 255).  Geldt voor  Toezicht + beademing dag 1 en 2 uit art. 13 A.  Toezicht + beademing dag 1 uit art. 13 B.

18 Cumulatie anesthesie voorstel (2)  Dit betekent:  Geen cumulatie D1 (tenzij 200023, 45, 60) op functie IZ, ook niet D2 buiten IZ.  Wel cumulatie als patiënt al op ICU (revisie, wondspoeling, tracheotomie, gastrostomie, …).  Wel cumulatie op spoedgevallen zo niet problemen bij transport naar ander ziekenhuis alwaar bijvoorbeeld ingreep.  CAVE: heropname IZ = opnieuw toezicht D1 = opnieuw cumulatieregels.

19 Cumulatie met toezicht andere dienst  Voor de meeste codes geen cumulatie behalve meting hartdebiet  Onder de 7 jaar wel cumulatie toegestaan (pediaters)

20 Brandwondencentra  60 erkende bedden.  Tot op heden enkel toegang tot art. 13 A.  Voorstel: toegang tot art. 13 B behalve dagtoezicht en nachttoezicht.

21 Geraamde besparingen  Samenvoegen toezicht dag opname + ontslag: 13.697.000 €.  Nachttoezicht vanaf dag 2: 1.900.000 €.  Toezicht niet-invasief art. 13 A: 5.000.000 €.  Cumulverbod anesthesie met art. 13 B: 8.500.000 €.  Toegang brandwondencentra tot art. 13 B: - 59.000 €.  TOTAAL: 29.037.000 €.

22 Niet weerhouden maatregelen  Lineaire verlaging als definitieve maatregel.  Ambulant toezicht Spoedgevallen op 0.  Vermoedelijk wordt dit dan ingeruild voor afname 12- afleidingen EKG (475075).  Toezicht EKG gehospitaliseerd verlagen.  Op den duur lager dan gewoon toezicht.  Aanpassing technische prestaties art. 13 A en B.  Verlagen met 10-15%.

23 Niet weerhouden maatregelen (2)  Samenvoegen andere technische prestaties dag opname en dag ontslag.  Jaarplafond verlagen (nu nog 100%).  Wordt reeds deels bereikt door samenvoegingsregel + cumulatieverbod anesthesie.  Nachttoezicht  Enkel op vrijdag-, zaterdag- en zondagnacht.  Niet per patiënt maar vaste vergoeding.

24 Niet weerhouden maatregelen  Men erkent de meerwaarde van de bijzondere beroepstitel IZ en wil de samengaande nomenclatuur niet afschaffen.  Men erkent het toenemende probleem van bereidheid tot deelname aan wachtdiensten (zeker inslapende).  Men raakt niet aan het forfaitair honorarium IZ (590203 A 24 en 590332 A 5).


Download ppt "MAATREGELEN BUDGETOVERSCHRIJDING ART. 13 Filip Gallant, Beroepsvereniging Intensieve Zorgen."

Verwante presentaties


Ads door Google