De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management Accounting Management Control Syllabus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management Accounting Management Control Syllabus."— Transcript van de presentatie:

1 Management Accounting Management Control Syllabus

2 THE CONTROLFUNCTION OF MANAGEMENT HOOFDSTUK 1 MANAGEMENT AND CONTROL  Management  Bepalen doeleinden  Formuleren van de strategie  Management control versus strategic control. 2

3 OORZAKEN MANAGEMENT CONTROL PROBLEMEN  Onduidelijke organisatiedoelen  Gebrek aan motivatie  Persoonlijke begrenzingen KARAKTERISTIEKEN VAN GOED MANAGEMENT CONTROL  Perfect control  Good control  Control loss = controlverlies  Goed is goed genoeg bij redelijke kosten 3

4 Vier mogelijkheden om controlproblemen zo veel mogelijk te vermijden:  Elimineren van activiteiten  Automatiseren en robotiseren van activiteiten  Centraliseren van activiteiten  Delen van risico’s 4

5 Management control systeem (MCS) is mix van control instrumenten (controls) Onderscheiden naar beheersingsobject (object of control) in:  Result controls  Action controls  Personnel controls  Cultural controls 5

6 HOOFDSTUK 2 RESULTS CONTROLS  Results controls = pay for performance  Toepassing van results controls  Results controls en de controlproblemen  Implementatie result controls: o Definieer de dimensies van het gewenste resultaat o Meet de uitvoering o Stel de uitvoering “targets” vast o Geef beloningen 6

7 Voorwaarden voor het vaststellen van de effectiviteit van Results controls  Kennis van de resultaten  Mogelijkheid om de gewenste resultaten te beïnvloeden (controllability)  Mogelijkheid om beheersbare resultaten effectief te meten  Overige voorwaarden: o Precisie o Objectiviteit o Tijdigheid o Kostenefficiëntie 7

8 HOOFDSTUK 3 ACTION, PERSONNEL AND CULTURAL CONTROLS ACTION CONTROLS Vier vormen:  Gedragsbeperkingen (behavioural constraints)  Toestemmingsprocedures (pre action reviews)  Voorgeschreven uitvoeringswijze/ procedures (action accountability)  Overmaat (redundancy) 8

9 ACTION CONTROLS EN DE CONTROL PROBLEMEN Voorwaarden voor de bepaling van de effectiviteit van action controls.  Voorwaarden: o Organisaties kunnen vaststellen welke acties (on)wenselijk zijn o Organisaties zijn in staat om te verzekeren dat (on)wenselijke acties (niet) voorkomen 9

10 PERSONEL CONTROLS Methodes om personnel controls te implementeren:  Selection and placement  Training  Job design and provision of necessary resources CULTURAL CONTROLS Methoden om cultural controls te beïnvloeden of vorm te geven  Codes of conduct (gedragscodes)  Group based rewards (groepsbeloningen)  Intraorganizational transfers (jobrotatie)  Physical and social arrangements  Tone at the top 10

11 HOOFDSTUK 4 DESIGN AND EVALUATING MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS Basisvragen:  Wat is gewenst?  Wat zal er gaan gebeuren? Beslissingen:  Keuze van controls o Personnel and cultural controls o Action controls o Results controls  Keuze van control tightness 11

12 HOOFDSTUK 5 CORPORATE GOVERNANCE AND BOARDS OF DIRECTORS Wettelijke bepalingen:  USA: Sarbanes-Oxley act  Canada en Japan: vergelijkbare wetgeving  Nederland: Code Tabaksblat (apply or explain) Enkele belangrijke bepalingen uit de Sarbanes-Oxley act Taken Raad van Commissarissen (Board of Directors) Standing committees (namens de Raad van Commissarissen):  Audit committee  Compensation committee  Nominating and governance committee 12

13 HOOFDSTUK 6 CONTROLLERS AND AUDITORS  Taken controllingfunctie  Taken treasuryfunctie  Soorten controller (Sarthe) o Independent controller o Involved controller o Split controller o Strong controller  Competentie controllers “nieuwe stijl”  Rapportageverhoudingen van een controller in een divisieorganisatie: o Dotted-line relationship o Solid-line relationship 13

14 AUDITS EN AUDITORS  Externe audits  Interne audits  Waarde audits  Nadelen audits 14


Download ppt "Management Accounting Management Control Syllabus."

Verwante presentaties


Ads door Google