De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GO!2020 Lerend netwerk Oost-Vlaanderen Edwin De Ceukelaire – Wilfried De Rijck 12 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GO!2020 Lerend netwerk Oost-Vlaanderen Edwin De Ceukelaire – Wilfried De Rijck 12 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 GO!2020 Lerend netwerk Oost-Vlaanderen Edwin De Ceukelaire – Wilfried De Rijck 12 juni 2012

2 Brede open school

3

4

5 Tussen droom en daad ….

6 Tussen droom en daad

7 Brede open school

8 Omgevingsanalyse Draaiboek

9 Stap 1 Omgevingsanalyse Doelgroep Doel W De Rijck Lerend netwerk BOS 12 juni 2012 1. Omgevingsanalyse

10 Doel: -potentieel inschatten -de school kan de gegevens gebruiken voor het opstellen van een visie en beleidsplan brede open school 1. Omgevingsanalyse

11 · Vorm en Structuur: -Digitaal -Inventarisering van: - identificatiegegevens, -omgeving : bereikbaarheid, scholen de omgeving, kinderdagverblijven, campus -leerlingenkenmerken -infrastructuur / bouwplannen/ technische kenmerken infra -partners -participatie -team ·

12 1. Omgevingsanalyse · Partners Partners Aard van de samenwerkingFrequentie SoortGebeurt nuWenselijkOnze infraHun infrainitiatieveninhoudelijkoccasioneelgeregeldstructureel jeugdorganisati es - - kinderopvang - - sportclub

13 1. Omgevingsanalyse Participatie Actieve participatiejaja neenee Oudervereniging leerlingenraad Grootouderwerking Open klasdagen Externe partners (wijk, gemeente,…) Ouderraad Ouders betrokken bij: Beleid van de school Dienstverlening naar andere ouders Klasgebonden activiteiten* Praktische ondersteuning** Public relations Andere

14 1. Omgevingsanalyse Team kunst - cultuur - - sport - - jeugd - - sociaal - - andere - -

15 1. Omgevingsanalyse Vragen?

16 2. Draaiboek brede open school DOEL -Opstarten van een brede school -Praktische handleiding: aandachtspunten en stappenplan

17 2. Draaiboek brede open school Profiel voor brede schoolontwikkeling: -Bestrijden van onderwijsachterstanden -Verrijkingsaanbod voor kinderen/jongeren - Wijk: vergroting betrokkenheid wijk - Zorg: verbeteren zorg in en rond de school - Opvang: goede aansluiting tussen school en opvang - Meestal: méér dan één profiel

18 2. DRAAIBOEK

19 2. Draaiboek Fase 1 Oriënteren en sensibiliseren o Informeren en motiveren = draagvlak creëren op school o Netwerk uitbouwen = partners zoeken o Visie ontwikkelen: focus/profiel bepalen o Haalbaarheid en tijdspad vastleggen

20 2. Draaiboek Fase 2 Voorbereiding: o Organisatie- en overlegstructuur opzetten o Communicatieplan schrijven o Actieplan o Financiën o Evaluatie voorbereiden

21 2. Draaiboek Fase 3 Actieplan uitvoeren o Actieplan concretiseren: wie doet wat waar en wanneer? o Overlegstructuur met partners opzetten o Resultaten smart formuleren o Deskundigheidsbevordering team o Communicatie en documentatie verzorgen

22 2. Draaiboek Fase 4 Consolideren en evalueren o Termijn vooraf vastleggen: bvb. jaarlijks, tweejaarlijks o Evaluatie a.d.h.v. evaluatieplan o Evaluatie: projecten, maatschappelijke impact, financieel o Besluitvorming: nieuwe uitvoeringsfase

23 2. Draaiboek Doen we het ? Of doen we het niet?


Download ppt "GO!2020 Lerend netwerk Oost-Vlaanderen Edwin De Ceukelaire – Wilfried De Rijck 12 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google