De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brede open school Aansluiting bij ppp van Jan de Maeyer. BOS GO!2020 sd alle scholen tegen 2020 brede scholen : Wat ? visietekst To teach vs to educate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brede open school Aansluiting bij ppp van Jan de Maeyer. BOS GO!2020 sd alle scholen tegen 2020 brede scholen : Wat ? visietekst To teach vs to educate."— Transcript van de presentatie:

1 GO!2020 Lerend netwerk Oost-Vlaanderen Edwin De Ceukelaire – Wilfried De Rijck 12 juni 2012

2 Brede open school Aansluiting bij ppp van Jan de Maeyer. BOS GO!2020 sd alle scholen tegen brede scholen : Wat ? visietekst To teach vs to educate ? Leren en leven

3 Brede open school De school vandaag : vele uitdagingen migratie ,milieu, gezondheid, drugs , talenbeleid , duurzaamheid, multimedia ….‘Scholen moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen’, dixit de inspectie. Wat betekent dat concreet?

4 Brede open school Antwoord brede open school? Def Een school die mikt op resultaten en op een positieve manier het maximum haalt uit elke leerling. Een school die met beide voeten in de maatschappij staat. Een school waar respect en solidariteit vanzelfsprekend zijn. School staat niet alleen: intern en extern partners : handen in mekaar slaan

5 Tussen droom en daad …. Brede open school
Opdracht: Noteer voor jezelf Waarom niet ? Bedenkingen en bezwaren. Troeven? What’s in for me?

6 Tussen droom en daad VB van Good practice :even over het muurtje kijken bij de buren

7 Brede open school Een brede open school is een samenwerkingsverband tussen partners van verschillende sectoren, waaronder één of meerdere scholen, die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving op school en in de vrije tijd. Een brede school streeft maximale ontwikkelingskansen na voor álle kinderen en jongeren.

8 Omgevingsanalyse Draaiboek
Brede open school Omgevingsanalyse Draaiboek Vandaag : wij presenteren 2 instrumenten

9 Stap 1 Omgevingsanalyse Doelgroep Doel
Doelgroep: beleidsmedewerkers scholengroepen/directeurs /midden kader Doel: potentieel in kaart brengen/ zichtbaar maken / troeven in school (infra/ team..), wijk , gemeeente of stad : GEEN SCORES /MOEILIJK OJECTIVEERBAAR :WORDT GEDIGITALISEERD W De Rijck Lerend netwerk BOS 12 juni 2012

10 potentieel inschatten
1. Omgevingsanalyse Doel: potentieel inschatten de school kan de gegevens gebruiken voor het opstellen van een visie en beleidsplan brede open school

11 1. Omgevingsanalyse ·Vorm en Structuur: Digitaal Inventarisering van:
identificatiegegevens, omgeving : bereikbaarheid, scholen de omgeving, kinderdagverblijven, campus leerlingenkenmerken infrastructuur / bouwplannen/ technische kenmerken infra partners participatie team ·        

12 1. Omgevingsanalyse · Partners Partners Aard van de samenwerking
Partners Aard van de samenwerking Frequentie Soort Gebeurt nu Wenselijk Onze infra Hun infra initiatieven inhoudelijk occasioneel geregeld structureel jeugdorganisati es - kinderopvang sportclub

13 Participatie 1. Omgevingsanalyse Actieve participatie j a n e e
Oudervereniging leerlingenraad Grootouderwerking Open klasdagen Externe partners (wijk, gemeente,…) Ouderraad Ouders betrokken bij: Beleid van de school Dienstverlening naar andere ouders Klasgebonden activiteiten* Praktische ondersteuning** Public relations Andere

14 1. Omgevingsanalyse Team kunst - cultuur - sport jeugd sociaal andere

15 1. Omgevingsanalyse Vragen?

16 2. Draaiboek brede open school
DOEL  Opstarten van een brede school Praktische handleiding: aandachtspunten en stappenplan

17 2. Draaiboek brede open school
Profiel voor brede schoolontwikkeling: Bestrijden van onderwijsachterstanden Verrijkingsaanbod voor kinderen/jongeren Wijk: vergroting betrokkenheid wijk Zorg: verbeteren zorg in en rond de school Opvang: goede aansluiting tussen school en opvang - Meestal: méér dan één profiel

18 2. DRAAIBOEK

19 Fase 1 2. Draaiboek Oriënteren en sensibiliseren
Informeren en motiveren = draagvlak creëren op school Netwerk uitbouwen = partners zoeken Visie ontwikkelen: focus/profiel bepalen Haalbaarheid en tijdspad vastleggen

20 Fase 2 2. Draaiboek Voorbereiding:
Organisatie- en overlegstructuur opzetten Communicatieplan schrijven Actieplan Financiën Evaluatie voorbereiden

21 Fase 3 2. Draaiboek Actieplan uitvoeren
Actieplan concretiseren: wie doet wat waar en wanneer? Overlegstructuur met partners opzetten Resultaten smart formuleren Deskundigheidsbevordering team Communicatie en documentatie verzorgen

22 Fase 4 2. Draaiboek Consolideren en evalueren
Termijn vooraf vastleggen: bvb. jaarlijks , tweejaarlijks Evaluatie a.d.h.v. evaluatieplan Evaluatie: projecten, maatschappelijke impact, financieel Besluitvorming: nieuwe uitvoeringsfase

23 Doen we het ? Of doen we het niet?
2. Draaiboek Doen we het ? Of doen we het niet?


Download ppt "Brede open school Aansluiting bij ppp van Jan de Maeyer. BOS GO!2020 sd alle scholen tegen 2020 brede scholen : Wat ? visietekst To teach vs to educate."

Verwante presentaties


Ads door Google