De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CJG Schouwen-Duiveland1 het CJG en zorgstructuren in de school Leeman h.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CJG Schouwen-Duiveland1 het CJG en zorgstructuren in de school Leeman h."— Transcript van de presentatie:

1 CJG Schouwen-Duiveland1 het CJG en zorgstructuren in de school Leeman h

2 CJG Schouwen-Duiveland2 Het CJG komt eraan CJG is een uitwerking van Rijksbeleid Doel: betere coördinatie en afstemming van hulp en zorg aan kinderen en ouders Ontlasting van achterliggende jeugdzorg door beter aanbod dichterbij de ouders en kinderen

3 CJG Schouwen-Duiveland3 CJG in Schouwen-Duiveland Gemeente is begonnen met ontwerp CJG Pilotproject in provincie Zeeland Looptijd 2007-2009 Streven: CJG als ‘netwerk’organisatie in april a.s. van start CJG-functies worden geleidelijk uitgerold als organisatie ervoor klaar is

4 CJG Schouwen-Duiveland4 CJG en het onderwijs CJG heeft een ‘frontoffice’ en ‘backoffice’ Frontoffice: laagdrempelige toegang voor meldingen en vragen Backoffice: welzijns- en zorginstellingen werken in netwerk samen Voor onderwijs een eigen frontoffice: zorgloket WSNS

5 CJG Schouwen-Duiveland5 Zorgloket/ZAT en CJG Streven bij vorming CJG: de zorgstructuur van het onderwijs zo ver mogelijk integreren in het CJG Scholen en leerkrachten blijven via hun eigen ‘route’ melden en communiceren CJG moet contact en communicatie over leerlingen waarborgen

6 CJG Schouwen-Duiveland6 Afbakening van de vraag In een gesprek met het ‘zorgloket’ vaststellen: is het probleem in de onderwijssituatie gerelateerd aan psychosociale klachten van het kind Of is er (het vermoeden van) ‘achterliggende’ problematiek in het gezin Vaak is een leer- of gedragsprobleem op school een uiting van problemen in de thuissituatie.

7 CJG Schouwen-Duiveland7 Via ZAT naar CJG Als een ZAT bijeen wordt geroepen, zitten er personen en instanties om tafel die ook samenwerken in het CJG Streven: voor de school mag het geen verschil uitmaken of je door A of door B geholpen wordt; als het probleem maar wordt opgelost CJG waarborgt communicatie tussen instellingen

8 CJG Schouwen-Duiveland8 Zorgregisseur De zorgregisseur is een onafhankelijke functionaris die namens de gemeente de inzet van meerdere hulpverleners in een gezin regisseert en bewaakt De zorgregisseur ziet er op toe dat een afgesproken zorgplan wordt uitgevoerd (eventueel met doorzettingsmacht)

9 CJG Schouwen-Duiveland9 Afstemming en terugkoppeling via zorgregisseur De zorgregisseur moet waarborgen dat de communicatie en terugkoppeling tussen zorginstellingen en onderwijs goed verloopt Het schoolmaatschappelijk werk / de coördinator van het ZAT draagt zorg voor goed contact met de zorgregisseur


Download ppt "CJG Schouwen-Duiveland1 het CJG en zorgstructuren in de school Leeman h."

Verwante presentaties


Ads door Google