De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische Buurt Ontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische Buurt Ontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Strategische Buurt Ontwikkeling
Model Strategische Buurt Ontwikkeling Rendementsmodel voor investeringen in de leefbaarheid, gekoppeld aan Strategisch voorraadbeleid

2 Effectgerichte uitgangspunten
Een eenduidige definitie Ordenen van investeringen op basis van meetbare en gerichte doelstellingen, gerelateerd aan definitie en aan organisatiebeleid 3. Buurtniveau (SBO) en complexniveau (SVB) definiëren 4. Inpassen van rendementsdoelstellingen in drie categorieën - Besparing (kostenbesparing) - Vastgoedwaarde (relatie van directe en indirecte investeringen op de waarde van het vastgoed - Nieuwe waardecreatie (bewoners, maatschappelijke partners) 5. Berekenen van sociale en economische rendementsverwachtingen, te beginnen met heldere 0-metingen 6. Strategisch samenwerken met partners, met zicht op meerwaarde en het naar rato uitruilen van investeringsverplichtingen en opbrengsten

3 Uitvoerend werk in 20 modules
Definitie Visie en beleiduitgangspunten v.d. organisatie aanscherpen Ambitie van de eigen organisatie (= droomsessies Huis & Erf) Effectverwachtingen op ambitieniveau Effectgerichte doelstellingen formuleren Het model bouwen 0-meting Keuze van maatschappelijke partners Organiseren van betrokkenheid bewoners Processen beschrijven Programmakeuzes (principekeuzes) Investering van de initiatiefnemer (Huis & Erf) bepalen Investering van maatschappelijke partners vaststellen Effectverwachting op voorgesteld investeringsniveau vaststellen Uitwerken van maatschappelijk rendement Uitwerken van economisch rendement Definitief vaststellen van (maximaal renderende) investeringen Model en uitwerking verfijnen (laatste aanpassingen) Voorbereiden van tussentijdse managementinformatie Uitruil van investeringen en resultaten

4 Uitgangspunten van het rekenmodel
Doelen Economisch rendement Besparing: Onderhoud Mutaties Criminaliteit Huurachterstand Waarde creatie: Aanwezigheid faciliteiten Kwaliteit faciliteiten Interventies Plan van aanpak Portfolio

5 Het proces in schema Interventie Portfolio management 0-Meting
Sociale en economische stijging (van individueel naar collectief) Maatschappelijk rendement Economisch rendement Rendement In 3 dimensies Input: Ambitieniveau buurt Ambitie individuele bewoners Overleg partners Buurtschouw Klantenpanels etc. Buurtinformatie SWOT gegevens per buurt Beheerkosten Kosten / waarde input partijen Effectgerichte doelstellingen: Rendementsdoelstellingen: Besparingen Waardecreatie Stijgingsgerichte doelstellingen: 0-Meting Programma sociale stijging individu: Interventie 1 Interventie 2 Etc. Programma maatschappelijk buurt: Programma rendement buurt: Bron 2, Organisatie Uitvoerend: Buurtteam Bron 3, Partners Beleidsniveau: Gemeente Welzijn Zorg Bron 4, Bewoners Individueel Collectief Gebruikers Omwonende Bron 1, Organisatie Visie Beleid Ambitie Ambitieniveau Strategisch voorraadbeleid Interventie Portfolio management

6 Ordenen en kiezen Rendements Interventie A Interventieplan:
Markt Oriëntatie: Gemeente Schijndel Gemeente St Michiels Gestel Interventieplan: Doel Aanpak Uitgangspunten, Rndvw, Aannames Planning Kosten Business Case Rapportage Waardestijging Besparing Neveneffect Sociaal Maatschappelijk Waarde uitwisseling


Download ppt "Strategische Buurt Ontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google