De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Model Strategische Buurt Ontwikkeling Rendementsmodel voor investeringen in de leefbaarheid, gekoppeld aan Strategisch voorraadbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Model Strategische Buurt Ontwikkeling Rendementsmodel voor investeringen in de leefbaarheid, gekoppeld aan Strategisch voorraadbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Model Strategische Buurt Ontwikkeling Rendementsmodel voor investeringen in de leefbaarheid, gekoppeld aan Strategisch voorraadbeleid

2 Effectgerichte uitgangspunten 1.Een eenduidige definitie 2.Ordenen van investeringen op basis van meetbare en gerichte doelstellingen, gerelateerd aan definitie en aan organisatiebeleid 3. Buurtniveau (SBO) en complexniveau (SVB) definiëren 4. Inpassen van rendementsdoelstellingen in drie categorieën - Besparing (kostenbesparing) - Vastgoedwaarde (relatie van directe en indirecte investeringen op de waarde van het vastgoed - Nieuwe waardecreatie (bewoners, maatschappelijke partners) 5. Berekenen van sociale en economische rendementsverwachtingen, te beginnen met heldere 0-metingen 6.Strategisch samenwerken met partners, met zicht op meerwaarde en het naar rato uitruilen van investeringsverplichtingen en opbrengsten

3 Uitvoerend werk in 20 modules 1.Definitie 2.Visie en beleiduitgangspunten v.d. organisatie aanscherpen 3.Ambitie van de eigen organisatie (= droomsessies Huis & Erf) 4.Effectverwachtingen op ambitieniveau 5.Effectgerichte doelstellingen formuleren 6.Het model bouwen 7.0-meting 8.Keuze van maatschappelijke partners 9.Organiseren van betrokkenheid bewoners 10.Processen beschrijven 11.Programmakeuzes (principekeuzes) 12.Investering van de initiatiefnemer (Huis & Erf) bepalen 13.Investering van maatschappelijke partners vaststellen 14.Effectverwachting op voorgesteld investeringsniveau vaststellen 15.Uitwerken van maatschappelijk rendement 16.Uitwerken van economisch rendement 17.Definitief vaststellen van (maximaal renderende) investeringen 18.Model en uitwerking verfijnen (laatste aanpassingen) 19.Voorbereiden van tussentijdse managementinformatie 20.Uitruil van investeringen en resultaten

4 Uitgangspunten van het rekenmodel Besparing: Onderhoud Mutaties Criminaliteit Huurachterstand Waarde creatie: Aanwezigheid faciliteiten Kwaliteit faciliteiten Economisch rendement Doelen Interventies Plan van aanpak Portfolio

5 Sociale en economische stijging (van individueel naar collectief) Maatschappelijk rendement Economisch rendement Rendement In 3 dimensies Input: Ambitieniveau buurt Ambitie individuele bewoners Overleg partners Input: Ambitieniveau buurt Buurtschouw Overleg partners Klantenpanels etc. Input: Buurtinformatie SWOT gegevens per buurt Beheerkosten Kosten / waarde input partijen Effectgerichte doelstellingen: Rendementsdoelstellingen: Besparingen Waardecreatie Stijgingsgerichte doelstellingen: 0-Meting Programma sociale stijging individu: Interventie 1 Interventie 2 Etc. Programma maatschappelijk buurt: Interventie 1 Interventie 2 Etc. Programma rendement buurt: Interventie 1 Interventie 2 Etc. Bron 2, Organisatie Uitvoerend: Buurtteam Bron 3, Partners Beleidsniveau: Gemeente Welzijn Zorg Bron 4, Bewoners Uitvoerend: Individueel Collectief Gebruikers Omwonende Bron 1, Organisatie Beleidsniveau: Visie Beleid Ambitie Ambitieniveau Bron 1, Organisatie Beleidsniveau: Strategisch voorraadbeleid Bron 2, Organisatie Uitvoerend: Beheerkosten Bron 3, Partners Beleidsniveau: Gemeente Welzijn Zorg Interventie Portfolio management Het proces in schema

6 Rendements Interventie A Markt Oriëntatie: Gemeente Schijndel Gemeente St Michiels Gestel Interventieplan: Doel Aanpak Uitgangspunten, Rndvw, Aannames Planning Kosten Business Case Rapportage Waardestijging Besparing Neveneffect Sociaal Maatschappelijk Waarde uitwisseling Ordenen en kiezen


Download ppt "Model Strategische Buurt Ontwikkeling Rendementsmodel voor investeringen in de leefbaarheid, gekoppeld aan Strategisch voorraadbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google