De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2) De nieuwe dokter Wanneer u als arts nieuwe ideeën wil opzetten of vormgeven wordt u snel geconfronteerd met allerlei regels en hindernissen rond financiering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2) De nieuwe dokter Wanneer u als arts nieuwe ideeën wil opzetten of vormgeven wordt u snel geconfronteerd met allerlei regels en hindernissen rond financiering."— Transcript van de presentatie:

1 2) De nieuwe dokter Wanneer u als arts nieuwe ideeën wil opzetten of vormgeven wordt u snel geconfronteerd met allerlei regels en hindernissen rond financiering. Veel daarvan is ook in uw voordeel te keren. Plenaire inleiding: Hoe is de financiering van zorg op dit moment opgebouwd? Hoe kunnen nieuwe, innovatieve ideeën gefinancierd worden? Werken met zorgindicatoren, M&I modules, contracten; kortom hoe bouw ik het beste (financieel) een project op? Achtergronden bij het nemen van investeringsbeslissingen – bijvoorbeeld wel of niet een POH aannemen, opzetten van nieuwe diensten. Workshop: Tijdens de workshop krijgt u de beschikking over een aantal rekenmodellen en voorbeelden. Aan de hand van een project-format kunt u gedurende deze bijeenkomst een eigen idee of plan voor nieuwe zorgaanbod uitwerken en met financiële gegevens onderbouwen.

2 3) Marketing in de zorg Een goed product of een goede strategie zijn in een dynamische markt met een groeiend aantal aanbieders niet meer voldoende. Zodra patiënten kunnen gaan kiezen wordt informeren en interesseren van patiënten steeds belangrijker. Marketing krijgt een steeds belangrijkere rol in de zorg. Plenaire inleiding: Marketing is afgestemd op de markt en daarom gericht op de behoeften van een bepaalde doelgroep. Bij goede marketing staan klanten (patiënten) dus centraal! Marketing is gericht op het: onderkennen van behoeften van potentiële klanten; daarop te anticiperen met een aanbod; dit beter te doen dan anderen (in geval van ‘vreemde’ concurrentie); met het oog op het bereiken van een gunstig resultaat; voor zowel de klant als de eigen organisatie. Workshop: Positioneren van de eigen praktijk of nieuwe diensten; PR en communicatie naar buiten, hoe kan ik dat doen als huisarts of als groep? Gebruik van media en multimedia. De markt Segmentatie Doelmarkten Positionering Marketing programma

3 4) Van dokter naar manager Plenaire inleiding: Achtergronden bij leidinggeven en leiderschapsstijlen. Welke Leiderschapsstijlen zijn er? Opbouw van het model van Hersey & Blanchard en de diverse stijlen. Modellen rond communicatie en het geven van feedback; Inleiding tot (competentie)gericht aansturen en ontwikkelen van medewerkers. De huisarts van vandaag werkt in nieuwe samenwerkingsverbanden binnen een team van collega’s en medewerkers. De huisarts is dokter én manager. Voor een effectieve praktijkvoering zijn kennis over manieren van aansturen, communicatie en samenwerking onontbeerlijk. Workshop: Inzicht in de eigen leiderschapsstijl aan de hand van vragenlijsten. Analyse eigen team; Taakverdeling, taakvolwassenheid en leiderschapsstijl. Vertaling van communicatie modellen naar: het geven en ontvangen van feedback, lastige gesprekken met medewerkers en bijvoorbeeld coaching. Vertalen taken en verantwoordelijkheden naar competenties. overleggen d elegeren overtuigen instrueren

4 5) Beïnvloeden en samenwerken Plenaire inleiding: Samenwerken Samenwerkingsvormen: coöperatie, BV of andere vorm? Positie binnen de keten; Krachtenveld in de eigen omgeving / stakeholders Beïnvloeding van anderen Onderhandelen Modellen van onderhandelen Onderhandelingstechnieken Conflicthantering Ontwikkelingen in de zorg leiden ertoe dat de traditionele rol van de huisarts verandert. Steeds vaker is de huisarts met zijn praktijk onderdeel van een bredere organisatie van zorg zoals bijvoorbeeld ketenzorg. Als huisarts heb je nu te maken met nieuwe en andere partijen. Verwachtingen en belangen spelen een rol, evenals invloed en macht. Hoe kun je als huisarts je hoofd boven water houden in dit nieuwe speelveld? Workshop: Stakeholderanalyse : wie of welke partijen zijn uw stakeholders? Hoe gaat u hen benaderen? Onderhandelen : 5 typen onderhandelingstechnieken, model van Mastenbroek, fasen in onderhandeling, oefening Met praktische opdrachten rondom de stakeholderanalyse en in onderhandelen, wordt een vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk.

5 6 ) De nieuwe patiënt Plenaire inleiding: De nieuwe zorgmarkt: vraaggestuurde zorg, consequenties? Rol van de patiënt in de gezondheidszorg, van volgend naar sturend Kansen in de markt: over patiënttevredenheid en zorgaanbod – ken uw patiënt! Met de vrije keuze van zorg als leidraad voor marktwerking is de patiënt een belangrijke partij geworden in de gezondheidszorg. De patiënt is klant. Het onderscheiden van klantgroepen en inzicht in behoeften en wensen van de patiënt, geven de huisarts nieuwe mogelijkheden in het maken van een aangepast zorgaanbod. Workshop: Patiënt-tevredenheidsonderzoek: vormen en toepassing Analyse van de eigen patiëntenpopulatie en kansen in de markt Inzicht in de sterktes en zwaktes van de eigen organisatie Van idee naar projectplan In deze workshop krijgt de deelnemer de gelegenheid om stil te staan bij de dienstverlening van de praktijk en de mogelijkheden

6 7 ) De huisarts van 2025 Het is 2025. De huisarts houdt spreekuur via breedband. Patiënten beheren zelf hun medisch dossier. Toekomstmuziek of realiteit? Hoe ziet de huisartsenzorg er over 15 tot 20 jaar uit? Wat is de positie van de huisarts in de toekomst? Plenaire Inleiding: De toekomst van de zorg: de positie van de huisarts in 2025. Workshop: Waar wilt u als huisarts staan in 2025? Het formuleren van een missie en visie voor de eigen praktijk. Analyse van kansen en bedreigingen voor de praktijk. Hoe wilt u inspelen op de kansen en bedreigingen: welke ideeën ziet u voor de praktijk? Scenario’s: formuleer uw eigen toekomstbeeld. Wat is uw gouden kans? Vertalen van een idee in een actieplan. Het 2 e deel van de dag wordt inhoudelijk ingevuld in overleg met de deelnemers van die specifieke groep. Positive Negative Break out of this pattern Follow actions in this path


Download ppt "2) De nieuwe dokter Wanneer u als arts nieuwe ideeën wil opzetten of vormgeven wordt u snel geconfronteerd met allerlei regels en hindernissen rond financiering."

Verwante presentaties


Ads door Google