De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kappen, Schoonheidsverzorging, Voetverzorging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kappen, Schoonheidsverzorging, Voetverzorging"— Transcript van de presentatie:

1 Kappen, Schoonheidsverzorging, Voetverzorging
Bedrijfstakgroep Kappen, Schoonheidsverzorging, Voetverzorging

2 Begeleiden & coachen: taken voor alle onderwijsgevenden
KOC-onderwijscongres Michel Heins & Charles Broekhuizen 29 maart 2007

3 Inhoud van de publicatie
Uitgangspunten competentie ontwikkelend leren Begeleiding & coaching Begeleiden van de leercyclus: begeleidingstechnieken- en instrumenten Begeleidingsrollen

4 Waarom CGL? KENNISSAMENLEVING

5 Persoonlijk Activiteitenplan (PAP)
COMPETENTIEKLOOF DE DEELNEMER Motivatie Interesses Capaciteiten Persoonlijke kenmerken EVC’s HET BEROEP Gevraagde competenties (startbekwaam beroepsbeoefenaar) Beroep Burgerschap (Vreemde) taal Leren en loopbaan Beroepscultuur Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) Persoonlijk Activiteitenplan (PAP)

6 Uitgangspunten competentieontwikkelend leren
De leercyclus Leerlijnen en ontwikkeling Uitgaan van talenten en leerstijlen van deelnemers

7 DE LEERCYCLUS DOELEN STELLEN EVALUEREN REFLECTEREN ORIENTEREN
EN PLANNEN UITVOEREN!

8 Didactische variëteit! Rekening houden met leerstijlen
Competentieontwikkeling langs leerlijnen Integrale leerlijn: werken aan integrale opdrachten min. 40% workshops instructies demonstraties trainingen uitleg Didactische variëteit! Rekening houden met leerstijlen Vaardighedenlijn reflectielijn Kennisleerlijn Studieloopbaan: portfolio, POP, PAP

9 Talenten en leerstijlen
Meervoudige intelligenties (Howard Garner) Maatwerk voor verschillende leerstijlen (Kolb)

10 Begeleiding & coaching
Begeleiden Coachen Aandachtspunten Voorbeelden van coachingsmethoden

11 Citaat ‘Zelfsturing is voor menig leerling te hoog gegrepen: grote groepen deelnemers hebben juist structuur nodig’. Docenten zullen hoe dan ook moeten blijven sturen’. Uit: Meters maken. Ondernemend mbo in een talenteneconomie

12 GROEIMODEL ZELFSTUREND LEREN
BEGINNER GEVORDERD VERGEVORDERD BEGELEIDING Niv 3 Niv 2 ZELFSTANDIGHEID

13 STAR-methodiek

14 Begeleidingstechnieken- en instrumenten
Portfolio POP PAP Logboek [Evaluatie] [Reflectie]

15 studieloopbaanbegeleider
PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN studieloopbaanbegeleider Persoonlijke ambities Aandachtspunten Op competenties Acties Ik wil Leer Doelen Ik kan = Competent Ik kan Deelnemer pop pap Ik maak Ambities van de school Nu Toekomst

16 Reflectie en evaluatie
Algemeen Persoonlijk OntwikkelingsPlan/ Scholingsplan (gebaseerd op gekozen opleiding) POP Individueel gebaseerd op EVC’s Reflectie en evaluatie PAP’s PAP’s PAP’s integrale opdrachten Ontwikkelings- portfolio Beoordelings- portfolio assessment Proeve van Bekwaamheid beginner gevorderd vergevorderd

17 EVALUEREN Wat? Waarom? Waar? Wie? Hoe?

18 ☺ Begeleidingsrollen praktijkopleider praktijk-begeleider
Studieloopbaanbegeleider Begeleider integrale vaardigheden Begeleider kennis en vaardigheden

19 competenties Coachen Klantgerichtheid
Pedagogische en didactische beheersing Vakspecifieke beheersing

20 Vragen? EINDE


Download ppt "Kappen, Schoonheidsverzorging, Voetverzorging"

Verwante presentaties


Ads door Google