De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het decreet betreffende de bestuurlijk- administratieve archiefwerking – het ARCHIEFDECREET en de lokale besturen (B.S. 5 aug. 2010) 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het decreet betreffende de bestuurlijk- administratieve archiefwerking – het ARCHIEFDECREET en de lokale besturen (B.S. 5 aug. 2010) 1."— Transcript van de presentatie:

1 Het decreet betreffende de bestuurlijk- administratieve archiefwerking – het ARCHIEFDECREET en de lokale besturen (B.S. 5 aug. 2010) 1

2 KERNWOORDEN van het Archiefdecreet zijn: - decentralisering, - ondersteuning, - responsabilisering. 2

3 OPDRACHT voor de lokale besturen = zorg dragen voor het archief door te voorzien in een kwaliteitsvol archiefbeheer Art. 10 van het Archiefdecreet voorziet daarbij ONDERSTEUNING 3

4 4

5 5

6 ARCHIEFZORG: de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het archiefbeheer (infrastructuur, financiële en personele middelen) 6

7 ARCHIEFBEHEER: de praktische uitvoering van de archiefzorg (documentvorming, vernietigen of bewaren, ontsluiten, toegankelijk en beschikbaar maken) Artikel 8 van het Archiefdecreet voorziet de mogelijkheid tot SAMENWERKING voor archiefbeheer 7

8 Nadere uitwerking van het ARCHIEFBEHEER: - toepassen voorziene selectieprocedure, - implementeren voorziene openbaarheids- en toegankelijkheidsregels, - meewerken aan opbouw Vlaams register permanent te bewaren documenten. 8

9 Het Archiefdecreet in het Vlaamse decretale landschap Ten opzichte van het Provinciedecreet, het Gemeentedecreet en overige organieke decreten lokale besturen: - overname toewijzing archiefzorg en archiefbeheer van de organieke decreten, - geen tegenspraak met inzagerecht van de organieke decreten 9

10 Het Archiefdecreet in het Vlaamse decretale landschap Ten opzichte van het decreet openbaarheid van bestuur: - overname van bestuursinstanties uit het openbaarheidsdecreet als zorgdragers in het Archiefdecreet, met toevoegingen, - belangvereiste en uitzonderingsgronden voor openbaarheid vervallen na 30 jaar (art. 13), - toegankelijkheid voor wetenschappelijke doeleinden nog verbreed. 10

11 Het Archiefdecreet in het Vlaamse decretale landschap Ten opzichte van het cultureel-erfgoeddecreet: - beide decreten hangen naadloos samen, cf. ‘dood’ (historisch of cultureel) en ‘levend’ archief, - goede, geordende en toegankelijke staat, en kwaliteitseisen moeten nog afgestemd, - kwaliteitslabel ‘culturele archiefinstelling’ bekroning? 11

12 Ten opzichte van federale Archiefwet De federale Archiefwet kan enkel betrekking hebben op ‘gedelegeerde’ taken ingevolge de staatshervormingen Toch claimt de federale Archiefwet nog bijkomend het beheer van de Provinciearchieven, de selectie in en het toezicht op alle openbare archieven Redelijkheid kan zijn: een federaal-Vlaams samenwerkingsakkoord 12


Download ppt "Het decreet betreffende de bestuurlijk- administratieve archiefwerking – het ARCHIEFDECREET en de lokale besturen (B.S. 5 aug. 2010) 1."

Verwante presentaties


Ads door Google