De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams overleg Groenprojecten SST 17 september 04.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams overleg Groenprojecten SST 17 september 04."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams overleg Groenprojecten SST 17 september 04

2 SST: overleg groen: 23-4-'04 2 Doelstellingen en opdrachten 1. Een kader creëren voor de sociale werkplaatsen actief in de groensectoren 2. Hierover afspraken maken en communiceren 3. Ons commercieel versterken 4. De kwaliteit van onze organisaties verbeteren

3 SST: overleg groen: 23-4-'04 3 I. Opstellen van een kwaliteitscharter Uitgangspunten: – Werken met kansengroepen en een kwaliteitsvolle begeleiding – Aandacht voor veiligheid en preventie – Met zorg voor het milieu

4 SST: overleg groen: 23-4-'04 4 II. Commercieel versterken? Overheden oproepen een duurzaam en meerwaarden beleid te voeren.

5 SST: overleg groen: 23-4-'04 5 Instrument: Sociale prioriteit Een aanbestedende overheid kan uitvoeringsvoorwaarden inzake overheidsopdrachten opleggen die het mogelijk maken rekening te houden met sociale en ethische doelstelling. Een aanbestedende overheid kan overheidsopdrachten voorbehouden aan beschutte werkplaatsen en sociale inschakelingsondernemingen Overheidsopdrachten die niet onderworpen zijn aan de europese richtlijn van europese bekendmaking (minder dan 154.000 €, excl BTW)

6 SST: overleg groen: 23-4-'04 6 TO DO… Komen tot een modelovereenkomst voor aanbestedende overheden, in samenwerking met de Federale Cel Sociale Economie Afspraken maken op niveau van de steden, gemeenten en provicincies via de koepelfederaties,… SWP informeren de aanbestedende overheden van de mogelijkheid tot invoeging ‘sociale voorkeur in overheidsopdrachten’.

7 SST: overleg groen: 23-4-'04 7 Instrument: sociale clausule Opdrachtnemer wordt verplicht om bijkomende tewerkstelling te creëren voor specifieke opdrachten, alsook vorming aan te bieden gedurende het contract. Voor Vlaanderen is deze mogelijkheid beperkt tot werken in de wegenbouw en verkeersinfrastructuur.

8 SST: overleg groen: 23-4-'04 8 TO DO… In bespreking met het Kabinet Van Weert (Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie) Naar voorbeeld van de Groenjobs (een creatie van extra groenwerken, in combinatie met nieuwe jobs, via een uitbesteding aan SWP).

9 SST: overleg groen: 23-4-'04 9 IV. Regionaal Groenoverleg Prijsafspraken – Kritische Succesfactoren Kwaliteitsafspraken maken… Respect voor regionale verdeling… Rekening houdende met de expertise…

10 SST: overleg groen: 23-4-'04 10 Uitwisseling en Vorming – Competentieprofielen – Opleiding en begeleiding – Veiligheid


Download ppt "Vlaams overleg Groenprojecten SST 17 september 04."

Verwante presentaties


Ads door Google