De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET WERKLAB -1- EEN COöPERATIE u.a. uitdagend voor de een, routineus voor de ander, WORK IN PROGRESS! Het Werklab i.o. is een initiatief van Partners aan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET WERKLAB -1- EEN COöPERATIE u.a. uitdagend voor de een, routineus voor de ander, WORK IN PROGRESS! Het Werklab i.o. is een initiatief van Partners aan."— Transcript van de presentatie:

1 HET WERKLAB -1- EEN COöPERATIE u.a. uitdagend voor de een, routineus voor de ander, WORK IN PROGRESS! Het Werklab i.o. is een initiatief van Partners aan het Werk Sociale Firma B.V. jseret@outlook.com 06-83241246

2 DE MISSIE -2- Zoveel mogelijk mensen – die niet (naar eigen wens) aan het arbeidsproces deelnemen - een perspectief bieden op een reguliere arbeidsplaats via het ontwikkelen van hun employability en hun zelfmanagement

3 ELEMENTEN -3- duurzaam sociaal maat- schappelijk ondernemen ambachten (cottage industries) voorbereiding, plaatsing op betaald werk broedplaats voor informele economie kruiden-kwekerij (exotisch en inheems) MUSEUM DER MUSEA

4 BELEIDSTERREINEN -4- Sociale zaken en werkgelegenheid Zorg en welzijn Cultuur Economische zaken Land- en tuinbouw Ruimtelijke ordening en milieu Verbetering van – individuele omstandigheden, – sociale samenhang, – woonomgeving, – economische ontwikkeling.

5 ORGANIGRAM -5- ADVIESRAAD (deskundigen) benoemt Directeur (vz MT) (op advies CR) COöPERATIE-RAAD (CR) adviseert gevraagd en ongevraagd over beleid MT (5 leden) besluit – gehoord de adviesraad en de coöperatie-raad over beleid – en over de dagelijkse gang van zaken van het gemeenschappelijk gedeelte van het Werklab (Statuten en Huishoudelijk Reglement) STAFAFDELINGEN (alledrie 1 MT- lid): Facilitair + duurzaamheid HRM + PR FEZ + innovatie De participerende bedrijven/ activiteiten: zelfstandig, verantwoordelijk voor zichzelf, maar als lid van de coöperatie, deel van het Werklab als geheel

6 LOCATIE Kempering (vm parkeergarage in zuidoost) -6- onder meer....... MUSEALE WAARDE (ihkv Bijlmer Museum) KANTOOR- én WERKplaatsRUIMTES GROOTTE BEREIKBAARHEID (OV en auto) ONTWIKKELINGSPOTENTIES BELEIDSMATIGE INTERESSE voor gebruik

7 THINGS TO DO -7- UITDRAGEN PLAN: toelichten, aanpassen HAALBAARHEIDSONDERZOEK: bepalen mogelijkheden, belemmeringen voor het Werklab bij locatie Kempering, GO / NO GO – politieke besluitvorming BUSINESSPLAN Marketing Financiering GO / NO GO – besluitvorming initiatiefnemer ONDERHANDELINGEN OVER HUISVESTING en financiën GO / NO GO – gezamenlijke besluitvorming


Download ppt "HET WERKLAB -1- EEN COöPERATIE u.a. uitdagend voor de een, routineus voor de ander, WORK IN PROGRESS! Het Werklab i.o. is een initiatief van Partners aan."

Verwante presentaties


Ads door Google