De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Betaalbaarheid en toekomst van de Belgische gezondheidszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Betaalbaarheid en toekomst van de Belgische gezondheidszorg"— Transcript van de presentatie:

1 Betaalbaarheid en toekomst van de Belgische gezondheidszorg
Prof. Dr. Marc De Vos

2 Het stereotype Genereuze publieke financiering (toegankelijkheid) – beperkte persoonlijke bijdrage (prijszetting) Privaat (artsen en ziekenhuizen) of publiek + privaat, met vrije toegang = concurrentie Hoog kwalitatief personeel  “Model” & relatief goede score in kosten/baten in % BBP

3 Budget

4 Enkele bedragen Budget publieke gezondheidszorg:
1970: EUR 1980: EUR 1990: EUR 2000: EUR 2006: EUR Tussen : × 21 nominaal In reële termen: gemiddelde jaarlijkse groei = bijna 5% Check figures with Johan - inflation

5 Algemeen BBP aandeel van publieke “sociale zekerheid” blijft onder 20%
Aandeel van publieke gezondheidszorg daarin: 1980: 22% 2006: bijna 40% Slachtoffers: pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, gezinsbijslag

6 Implicaties

7 Rationalisering Budgetcontrole
Concentratie ziekenhuizen en medische diensten Feitelijke beperkingen vrije keuze arts Aansturing voorschrijfgedrag Responsabiliseren mutualiteiten Meer bureaucratie Beperking aanbod terugbetaalde geneesmiddelen en technologie Controle instroom artsen … met trade-offs

8 (Para)medische beroepen
Minder therapeutische vrijheid – meer bureaucratie – worden spelers i.p.v. beslissers Minder persoonlijke zekerheid (privatisering ziekenhuizen) Minder inkomen (relatief): Aandeel honoraria in het totale budget daalt (45% 1985 – 30% 2006) Aandeel van bijdragen artsen aan ziekenhuisfinanciering stijgt Witte woede Gevaar: belang van het menselijk kapitaal & internationale markt

9 Patiënten/Burgers Eenheidsworst smaakt minder en minder: toename privé-verzekering: 13 miljoen aanvullende contracten (mutualiteiten en verzekeringen samen) Budget voor private gezondheidszorg verdubbeld tussen – verzekeringspremies stijgen Gevaar: VS

10 Patiënten/Burgers Samen met het remgeld, stijgt private besteding in % van het totale budget (WHO 2006) - totalen: België 33% Frankrijk 24%; Duitsland 22%; Ierland 21%; Denemarken 17%; Zweden 15% Bovenop de stijging van de publieke financiering – totaal jaarlijks budget nu boven 10% BBP Drie maal betalen: publiek, privaat + remgeld

11 Toekomst

12 Vergrijzing De Brusselse consensus:
1,75% productiviteitsstijging per jaar tot 2030 (gemiddeld 1,45% tussen ) Werkloosheid 8% in 2030 (nu 14%) Activiteitsgraad 70% in 2030 (nu 61%) Jaarlijkse economische groei gemiddeld 2,2% tot 2030 (1,8% tussen ) Overheidsschuld 60% BBP in 2014 (nu 90%)

13 Vergrijzing Veelheid van prioriteiten buiten gezondheidszorg
En… jaarlijkse groeipercentage publieke gezondheidszorg niet boven 3% tot 2030 (bijna 5% tussen ) Van ons huidig perspectief: meer rationalisering, meer trade-offs, meerdere snelheden in gezondheidszorg  trends van vandaag worden morgen structurele zwaktes

14 Toekomstig perspectief
Meer zorg bovenop gezondheidszorg Meer gezondheidszorg naarmate gemiddelde leeftijd toeneemt Moleculaire en genetische therapieën – meer maatwerk in gezondheidszorg, technologie en medicatie Er is meer i.p.v. minder budget nodig!

15 Welke toekomst voor de Belgische gezondheidszorg?

16 Debatlijnen Hoe maximaliseren we de return van de gezondheidszorg vandaag: preventie, efficiëntie, actoren? Hoe kunnen we meer aan gezondheidszorg betalen zonder meer te belasten? Welke rol voor verzekeringen en de tweede pijler? Hoe garanderen we toegankelijkheid en betaalbaarheid? Welke rol voor de institutionele actoren, inclusief de artsen? Regionalisering? Exportproduct?


Download ppt "Betaalbaarheid en toekomst van de Belgische gezondheidszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google