De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete."— Transcript van de presentatie:

1 1 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger instituut voor de arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of/en een expliciete zorgverzekering Internationale dag van en met de ouderen De uitdaging voor de solidariteit Colloquium georganiseerd door de FOD Sociale Zekerheid Brussel, Hotel BLOOM!, 1 oktober 2008

2 2 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 1.Even recapituleren: 1 oktober 2007 en het goede voorbeeld van de Vlaamse Zorgverzekering 2.Definities van afhankelijkheid 3.Voorzieningen voor ouderen: België in internationaal perspectief 4.‘Long term care insurance’: België in internationaal perspectief 5.Evolutie van de zorguitgaven voor chronisch zieken 6.Conclusies 7.Referenties Inhoud

3 3 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 1. Even recapituleren: de extra uitgaven voor medische en niet- medische kosten voor chronisch zieken

4 4 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 Totale kosten voor de chronisch zieken, vergelijking gerechtigden zorgverzekering met zorgforfait, in euro per maand, recente en vroegere evidentie

5 5 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 Medische kosten ten laste van de chronisch zieke in de thuiszorgsituatie in Vlaanderen, in euro per maand, 2005

6 6 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 Medische en niet-medische kosten ten laste van de chronisch zieke in de thuiszorgsituatie in Vlaanderen, in euro per maand, medio 2006, in vergelijking met de toekomstige tegemoetkoming van 125 euro

7 7 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 Bestaansonzekerheid

8 8 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 Impact van de medische en niet-medische kosten, de maximumfactuur en de Vlaamse Zorgverzekering op de objectieve bestaansonzekerheid bij chronisch zieken, als % van totaal zorgbehoevende personen die mantelzorgpremie genieten in Vlaamse Zorgverzekering Bron: Pacolet, J., N. Spruytte, S. Merckx, (2007). Bestaansonzekerheid in Vlaanderen bij chronisch zorgbehoeftige zieken thuis: belang van de Vlaamse Zorgverzekering, CM-Informatie, 2007 (228), 25 – 40

9 9 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 2. Veel definities van afhankelijkheid

10 10 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 2. Veel definities van afhankelijkheid 1.Demografisch: bevolking 65 + in 2005 1 809 017 personen of iets meer dan 17 % van de bevolking, in 2020 zal dit tot 20% gestegen zijn; soms ook verhouding 60+/20-59 2.Socio-demografisch: verhouding gepensioneerden en andere inactieven t.o.v. werkenden en werkzoekenden 3.Socio-economisch: verhouding inactieven/ werkenden 4.Financieel economisch: sociale uitgaven of kost vergrijzing als % van BBP 5.Medisch: 11 % 65 + vindt zijn gezondheid slecht of zeer slecht; vanaf 65 jaar heeft 80 tot 85 % één of meer chronische aandoeningen; van de totale bevolking heeft ongeveer de helft één of meer chronische aandoening 6.Zorgbehoefte: tussen 8 en 12 % van de 65+ heeft ernstige beperkingen (35 % heeft ernstige tot zeer ernstige beperkingen bij 75+) 7.Zorggebruik: het aantal dat gebruik maakt van residentiële en thuiszorgdiensten: ongeveer 30 % van de 65 gebruikt één of meerdere thuiszorgdiensten of een residentiële voorziening, waarvan ongeveer 1/6 residentiële diensten

11 11 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 Evolutie van de lichamelijke invaliditeitsgraad onder 65-plussers in de periode 1966-2001 (in %) 75 76 83 84 16 13 11 9 8 4 5 1966197419852001 Lichamelijke invaliditeitsgraad 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Valide Semi-valide Invalide

12 12 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 3. Voorzieningen voor ouderen in Belgi ë in internationaal perspectief

13 13 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 Internationale situering

14 14 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 4. ‘Long term care insurance’ in Belgi ë in internationaal perspectief

15 15 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008

16 16 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008

17 17 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 De private-publieke financieringsmix in de gezondheidszorg en de ‘LTC- langdurige zorg’ VS Zwitserland Australië Nieuw Zeeland Nederland Canada Spanje Ierland Zweden Japan VK Duitsland 20 30 40 50 60 70 80 90 100 20 30405060708090100 45 België Canada Japan % publieke uitgaven in de totale uitgaven voor gezondheidszorg % publieke uitgaven in de totale LTC uitgaven Aandeel publieke financiering voor LTC groter dan aandeel publieke financiering gezondheidszorg Aandeel publieke financiering voor LTC kleiner dan aandeel publieke financiering gezondheidszorg

18 18 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 5. Evolutie van de sociale bescherming voor ouderen in Belgi ë

19 19 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 5. Evolutie van de zorguitgaven voor ouderen 1.De ‘stille kracht’ van de stijging gezondheidszorguitgaven en tegemoetkoming chronisch zieken 2.Het ‘mirakel’ van de Vlaamse Zorgverzekering 3.De betaalbaarheid van ‘long term care’ naar de toekomst toe 4.De quasi afwezigheid van private verzekering 5.De sluipende privatisering van het aanbod 6.De adequaatheid van het zorgpersoneel

20 20 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 Totale uitgaven aan ouderenzorg van RIZIV en Gemeenschappen, in miljoen euro 19941995199619971998199920002001200220032004 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 Miljoen euro Verpleegkundige zorgen in ROB Andere verstrekkingen: RVT Verpleegkundige thuiszorgen Bejaardenzorg Gezinsaangelegenheden VIPA rustoorden Zorgverzekering uitgaven Zorgverzekering fondsvorming Hulp aan bejaarden 19941995199619971998199920002001200220032004 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 Miljoen euro Verpleegkundige zorgen in ROB Andere verstrekkingen: RVT Verpleegkundige thuiszorgen Bejaardenzorg Gezinsaangelegenheden VIPA rustoorden Zorgverzekering uitgaven Zorgverzekering fondsvorming Hulp aan bejaarden

21 21 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 6. Conclusies

22 22 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 6. Conclusies: afhankelijkheid en solidariteit 1.Adequaatheid pensioenen en vervangingsinkomens 2.Evolutie budgetten gezondheidszorg 3.Adequaatheid maximumfactuur 4.Tegemoetkomingen chronische zieken 5.Tegemoetkomingen niet medsiche kosten

23 23 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete zorgverzekering Brussel, Colloquium FOD Sociale Zekerheid, 1 oktober 2008 7. Referenties Lees hierover meer in 1.Pacolet, J., N. Spruytte, S. Merckx, (2007). Bestaansonzekerheid in Vlaanderen bij chronisch zorgbehoeftige zieken thuis: belang van de Vlaamse Zorgverzekering, CM- Informatie, 2007 (228), 25 – 40 2.Pacolet, J., N. Spruytte, S. Merckx, (2007). Précarité des personnes malades chroniques ou dépendantes soignées à domicile en Flandre: l’importance de l’assurance dépendance flamande, MC-Informations, 2007 (228), p. 25 – 40 3.Pacolet, J., Deliège, D., Artoisenet. C., Cattaert, G., Coudron, V., Leroy, X., Peetermans, A., & Swine, Ch. (2005). Vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg in België. Rapport Directie –generaal Sociaal Beleid FOD Sociale Zekerheid 2004/32036. (Tweetalig rapport, synthese in het Nederlands en het Frans beschikbaar; zie ook website FOD Sociale Zekerheid) 4.Pacolet, J.,S. Merckx, A. Peetermans (2008). Is de thuiszorg onderontwikkeld?, Rapport in opdracht van de Vlaamse Federatie voor de Diensten Thuisverpleging, te verschijnen op 31 oktober, naar aanleiding van een gelijknamige studiedag (zie website HIVA: www.hiva.be )


Download ppt "1 Prof. dr. Jozef Pacolet Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Afhankelijkheid en solidariteit: een impliciete of expliciete."

Verwante presentaties


Ads door Google