De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Lot Verheij  Ed van Rossum Executieve Functies en Passend onderwijs lot verheij en ed van rossum1.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Lot Verheij  Ed van Rossum Executieve Functies en Passend onderwijs lot verheij en ed van rossum1."— Transcript van de presentatie:

1  Lot Verheij  Ed van Rossum Executieve Functies en Passend onderwijs lot verheij en ed van rossum1

2 o Hoe leren we ? De Ontwikkeling van het brein o Executieve functies. o Executive functies. – denkvaardigheden o Executieve functies – gedrag o EF in de praktijk lot verheij en ed van rossum De presentatie 2

3  Het voorste gedeelte van de hersenen controleert de executieve functies.(frontale kwab).  Het brein ontwikkelt zich tot ongeveer het 25 e levensjaar.  Pubers zijn dus nog volop in ontwikkeling.  Tijdens deze ontwikkeling zijn steun en structuur uit de omgeving nodig om de jongeren tot gestructureerd handelen en denken te brengen.  De omgeving wijst de route, geeft feedback en helpt de adolescent om de ervaringen op te doen die nodig zijn om uiteindelijk zelfstandig te kunnen leven. (Jolles okt 2013) lot verheij en ed van rossum Breinweetje 3

4 Hoe leren we? lot verheij en ed van rossum4

5  Om in het dagelijks leven zelfstandig en efficiënt te kunnen functioneren, moeten we ons gedrag in goede banen leiden. Bijvoorbeeld om huiswerk te plannen of om teleurstelling te onderdrukken bij een cadeautje dat tegenvalt.  Executieve functies zijn cognitieve functies die ons helpen te beslissen op welke activiteit of taken we onze aandacht richten en welke we kiezen om uit te voeren.  Executieve functies: een verzamelterm voor denkprocessen die belangrijk zijn voor sociaal- en doelgericht gedrag.  Executieve functies helpen om ons gedrag te reguleren. lot verheij en ed van rossum Executieve functies 5

6  Planning  Organisatie  Timemanagement  Werkgeheugen  Metacognitie lot verheij en ed van rossum Executieve functies: 1denkvaardigheden 6

7 Het vermogen om een plan te bedenken om een doel te bereiken of een taak te voltooien. Het organiseren en onderhouden van materiaal Planning/organisatie lot verheij en ed van rossum7 Weet niet waar te beginnen,kan geen tijdsplanning maken voor de langere termijn,heeft zijn spullen niet op orde.

8 Time management Het vermogen om in te schatten hoeveel tijd we hebben,hoe we die kunnen indelen en hoe we ons aan tijdslimiten en deadlines houden. Filmpje marshmallows lot verheij en ed van rossum8 Is een leerling in staat tijd in te delen naar behoefte en omstandigheden? Filmpje Marshmallows

9 Werkgeheugen Het vermogen om informatie in het geheugen vast te houden tijdens de uitvoering van complexe taken. lot verheij en ed van rossum9 Na een paar minuten,vraagt de leerling, wat moet ik ook al weer doen?

10 Het vermogen om een stapje terug te doen om jezelf en de situatie te overzien, om te bekijken hoe je problemen aanpakt; het gaat daarbij om zelfmonitoring en zelfevaluatie. Metacognitie lot verheij en ed van rossum10 Beschikt niet over effectieve leerstrategieën,heeft moeite met het ontdekken of corrigeren van fouten.

11  Reactie inhibitie  Emotie regulatie  Volgehouden aandacht  Taakinitiatie  Flexibiliteit  Doelgericht doorzettingsvermogen lot verheij en ed van rossum Executieve functies: 2doen (sturen of aanpassen van gedrag) 11

12 Het vermogen om na te denken voor je iets doet het vermogen om zonder dralen met projecten te beginnen, op efficiente wijze.. W Reactie inhibitie/Taakinitiatie lot verheij en ed van rossum12 Wat zien we: Mond niet kunnen houden tijdens de les Anderen vaak onderbreken Zonder nadenken iets zeggen Begint pas op het laatste moment aan het werk. Weet niet waar te beginnen.

13 het vermogen om emoties te beheersen om een doel te realiseren,taken te voltooien of gedrag te controleren of te sturen. Emotie Regulatie lot verheij en ed van rossum13 Blackout bij toetsen, boos worden bij tegenslag,gefrustreerd raken bij het maken van fouten.

14 Volgehouden AANDACHT Het vermogen om de aandacht erbij te houden,ondanks afleidingen,vermoeidheid of verveling. lot verheij en ed van rossum14 Leerling houdt voortijdig op,maakt werk niet af

15 De vaardigheid om plannen te herzien,als zich belemmeringen of tegenslagen voordoen,zich nieuwe informatie aandient of er fouten gemaakt worden,aanpassen aan veranderende omstandigheden. Flexibiliteit lot verheij en ed van rossum15 Blijft hangen in één probleem, raakt ontdaan, als het schema of de plannen onverwacht veranderen

16 Het vermogen om een doel te formulren,dat te realisren en daarbij niet afgeleid of afgeschrikt te worden door andere behoeften of tegenstelde belangen. Doelgericht doorzettingsvermogen lot verheij en ed van rossum16 Ziet het verband niet tussen huiswerk en lange termijn doelen,gaat dan ook niet door om doelen te halen.

17  Niet bij dagelijkse gewoonten en de dagelijkse gang van zaken.  Wel bij een nieuwe uitdaging of wanneer we hebben besloten om een bepaald doel te verwezenlijken lot verheij en ed van rossum Wanneer vaardigheden nodig? 17

18  Tijdens het bereiken van een doel wordt een beroep gedaan op verschillende executieve functies. lot verheij en ed van rossum Apart of in combi? 18

19 Wanneer en op welke manier? boodschappenlijstje Constatering van een probleem bijvoorbeeld vergeet alles. 1.Gesprek met ouders. Zien jullie dit ook. Wat doen jullie. 2.Er is meer aan de hand vragenlijst ouders,docent invullen. Wat kunnen we zelf. 3.Onderzoek(BRIEF) door ortho in PO. Uitslag met handelingsadviezen. lot verheij en ed van rossum Executieve functies en passend onderwijs 19

20 Afhankelijk van:  Ontwikkeling van de hersenen  Ervaringen in het dagelijks leven  Stimulans (aanpak)  Iemands kwaliteiten  De omgeving lot verheij en ed van rossum Aan te leren? 20

21 Richt je op de zwakke en sterke executieve functies.  Wat kun je doen om de zwakke executieve functies van de leerling te begeleiden tijdens het onderwijsleerproces? (specifieke aanpak)—ouders.  Zijn er bij deze leerling mogelijkheden om gebruik te maken van de sterkere executieve functies?  Welke aanpak is voor de hele groep wenselijk?  Succesvolle interventies delen met het team. Maak daar de tijd voor. Aanpak op school niveau lot verheij en ed van rossum21

22  In kaart brengen executieve functies (Peg Dawson en Richard Guare, 2010)  Hoe? -Beoordelingsinstrumenten: checklists zoals BRIEF, vragenlijst TRF, observaties en vragenlijsten - individueel en op groepsniveau plan van aanpak lot verheij en ed van rossum Hoe aanpakken in de professionele begeleiding? 22

23 Leerlingen hebben problemen met het opschrijven van huiswerk en het (op tijd) inleveren van huiswerk. Wat kun je met de kennis over executieve functies? lot verheij en ed van rossum23 Bedenk voor jezelf een plan, hoe je leerlingen hierbij kunt helpen. Tips: Denk aan ouders Controle Samen opschrijven Tijdsplanning


Download ppt " Lot Verheij  Ed van Rossum Executieve Functies en Passend onderwijs lot verheij en ed van rossum1."

Verwante presentaties


Ads door Google