De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 3 26 januari 2015 Bas Smies Teamleider Bovenbouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 3 26 januari 2015 Bas Smies Teamleider Bovenbouw."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 3 26 januari 2015 Bas Smies Teamleider Bovenbouw

2 Overgang onderbouw–bovenbouw: Van:  Meer begeleid  (uitgebreide) Basisvorming  Kind Naar:  Meer zelfstandigheid en vrijheid  (voorbereiden op) Examen  Jongvolwassene

3 Kenmerken Tweede Fase BL  Zelfstandig werken / leren  Studiewijzers / PTA / Examenreglement  Studiebegeleidingsuren  Grotere hoeveelheden stof per toets  Zo vroeg mogelijk starten met schoolexamens  Schoolexamen: start in 4e klas  Profielen

4 Toetsing  Vier blokken, afgesloten met een toetsweek  Schoolexamentoetsen (SET)  Tussendoor: Kennistoetsen (KT) Praktische opdrachten (PO)  Herkansing (1 SET na iedere 2 blokken)  Per vak staan alle toetsen van het vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

5 Bovenbouwfeest

6 Buitenlandse reis

7 Masterclass / Gymnasium / Atheneum: Diploma  Klassen door elkaar  Voor iedereen: diploma voor VWO  Voor gymnasium: toevoeging op diploma  Voor masterclass: certificaat met beschrijving van extra’s (taalcertificaten, leerlingverenigingen, modules, PAL, wedstrijden, etc)

8 Impressie Kennismakingsdag

9 Leerlingbegeleiding  Mentor * lesgevende docent * mentor-uur * kleine groepen (15-20 leerlingen per groep)  Teamleider  Decaan  Zorg: Counselor / Dyslexiecoach / …

10 Opbouw vakkenpakket  Gemeenschappelijk deel  Voor iedereen (min of meer) gelijk  Profieldeel  Profielvakken  Vrije deel  2 examenvakken  Keuzemodule (optioneel)  Verdieping, verbreding

11 Gemeenschappelijk deel Vakken:  Nederlands  Engels  Duits / Frans (ath) of Latijn / Grieks (gym) !ontheffing mogelijk! (dyslexie)  Maatschappijleer  Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV, atheneum)  Lichamelijke opvoeding  Profielwerkstuk * wijziging: ANW en KCV

12 Uitgestelde profielkeuze  T/m 2014-2015: in VWO 4 volgden de leerlingen één van de twee stromen: Maatschappijstroom Natuurstroom  M.i.v. 2015-2016: in VWO 4 volgen de leerlingen één van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek  D.m.v. keuzevakken is uitgestelde profielkeuze nog steeds een optie.

13 De profielen: maatschappij ProfielenE&MC&M ProfielvakkenWiskunde A/BWiskunde C/A Geschiedenis EconomieAardrijks- kunde Profielkeuze- vak (1 kiezen) Aardrijks- kunde Muziek* M&OFilosofie

14 De profielen: natuur ProfielenN&GN&T ProfielvakkenWiskunde B/AWiskunde B BiologieNatuurkunde Scheikunde Profielkeuze- vak (1 kiezen) NatuurkundeWiskunde D Aardrijks- kunde Informatica*

15 Keuzevakken (2 kiezen) * Wordt alleen aangeboden bij voldoende belangstelling NTNGEMCM MVT/Kl.Taal Economie Muziek*Economie Muziek* FilosofieMuziek* Filosofie Informatica* AardrijkskundeFilosofie BiologieNatuurkundeBSM* Wiskunde D M&O* BSM* Biologie M&O* Geschiedenis Aardrijkskunde

16 Uitgesloten vakcombinaties  M&O, Muziek, Wiskunde D  BSM, Informatica  Latijn, Grieks  I.v.m. les- en toetsrooster  Bij sterke motivatie én voldoende capaciteiten: eventueel oplossing buiten les- rooster

17 Keuzemodules  Verschillende onderwerpen (rekenen, kunst, Spaans, ….)  Alternatieven: Lidmaatschap BLV/BLR/BEAT/Debatbestuur PAL-tutor/PAL-leader/PAL-buddy Extra vak  Dit schooljaar voor het eerst vrijwillige deelname

18 Wat kun je doen met welk profiel?  Veel opleidingen: Een VWO diploma  Sommige opleidingen hebben aanvullende eisen. Bijvoorbeeld: Latijn of Grieks bij Klassieke Talen Profiel NG + Nat of NT + Bio bij medische en biologische opleidingen WisB en/of Nat bij meer technische opleidingen Voorkeur (geen eis) voor WisD bij technische opleidingen  Zie bijgevoegde lijsten in voorlichtingsboekje

19 Welke keuzes dit jaar?  Welk profiel (EM/CM/NG/NT)  Welk(e) keuzevak(ken)  Welke keuzemodule

20 Keuzebegeleiding klas 3 en 4  Qompas  Gesprekken met mentor of decaan  T(wente) G(elder) G(roep) –test  Voorlichtingsavonden op school  Voorlichtingen door decanen  Voorlichting door oud-leerlingen  Bezoek aan voorlichtingen HBO en WO  Adviezen vakdocenten

21 Voorlichting nieuwe vakken  In het voorlichtingsboekje  Vakkenvoorlichting op school  Bij de vakdocenten (zie boekje)

22 Meer informatie?  Gesprek met mentor  Gesprek met vakdocent  Gesprek met decaan  Gesprek met teamleider  TGG-test via school  Uitgebreide testen (meer informatie bij decaan)

23 Tenslotte… Bedankt voor uw aandacht Veel succes bij de keuze!


Download ppt "Voorlichting VWO 3 26 januari 2015 Bas Smies Teamleider Bovenbouw."

Verwante presentaties


Ads door Google